Deluser

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

deluser - Ta bort en användare

Kommandot `deluser` används för att ta bort en användare i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

deluser [ALTERNATIV] ANVÄNDARNAMN

Beskrivning

Kommandot `deluser` används för att ta bort en användare och, beroende på alternativ, deras hemkatalog och andra tillhörande filer. Det är ett bekvämt skript som förenklar processen att ta bort användarkonton genom att automatisera många av de nödvändiga stegen.

Alternativ

Kommandot `deluser` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur användarkonton tas bort:

 • --remove-home - Ta bort användarens hemkatalog och dess innehåll.
 • --remove-all-files - Ta bort alla filer som tillhör användaren.
 • --backup - Säkerhetskopiera filer innan de tas bort.
 • --backup-to DESTINATION - Ange platsen där säkerhetskopior ska lagras.
 • --system - Ta bort endast systemkonton.
 • --quiet - Minimera utskriften till terminalen.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `deluser`-kommandot:

 • För att ta bort en användare:

sudo deluser användarnamn

 • För att ta bort en användare och deras hemkatalog:

sudo deluser --remove-home användarnamn

 • För att ta bort en användare och alla deras filer:

sudo deluser --remove-all-files användarnamn

 • För att ta bort en användare och säkerhetskopiera deras filer innan borttagning:

sudo deluser --backup användarnamn

 • För att ta bort en systemanvändare:

sudo deluser --system systemanvändarnamn

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `deluser`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Användarhantering: `deluser` är specifikt för Debian-baserade system och finns inte inbyggt på macOS. På macOS används `dscl` eller System Preferences för att hantera användarkonton.
 • Kommandon: På macOS kan du använda `dscl` för att ta bort användare från kommandoraden. Exempel: `sudo dscl . -delete /Users/användarnamn`.
 • Administratörsbehörighet: På både macOS och Linux krävs administratörsbehörighet för att ta bort användarkonton. På macOS används `sudo` ofta för att tillfälligt höja privilegier.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för användarhantering på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `deluser`, kontrollera följande:

 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ta bort användarkonton (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika system.
 • Att användarnamnet du försöker ta bort existerar.

Se även

 • adduser - Lägg till en ny användare.
 • userdel - Ett annat kommando för att ta bort användare.
 • usermod - Ändra användarkontoinformation.
 • dscl - Hantera katalogtjänster på macOS.

Källor