Dnf

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

dnf - Pakethantering i RPM-baserade system

Kommandot `dnf` används för att installera, uppdatera och ta bort programvarupaket i RPM-baserade Linux-system som Fedora, CentOS och RHEL.

Syntax

dnf [ALTERNATIV] KOMMANDO [PAKET]...

Beskrivning

Kommandot `dnf` (Dandified Yum) är ett kraftfullt verktyg för pakethantering som används för att installera, uppdatera, uppgradera och ta bort programvarupaket. Det är efterföljaren till `yum` och har flera förbättringar, inklusive bättre beroendehantering och prestanda.

Alternativ

Kommandot `dnf` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur pakethanteringen utförs:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -y, --assumeyes - Svara ja på alla frågor och kör icke-interaktivt.
 • -q, --quiet - Minimera utskriften till terminalen.
 • -v, --verbose - Öka detaljeringsnivån för utdata.
 • -C, --cacheonly - Kör helt från cache och hämta inga paket.
 • --nogpgcheck - Ignorera GPG-kontroll av signaturer.
 • --disableexcludes=[all|main|repoid|repoid1,repoid2,...] - Inaktivera exkluderade paket.
 • --disablerepo=repoidglob - Inaktivera ett eller flera specifika förråd.
 • --enablerepo=repoidglob - Aktivera ett eller flera specifika förråd.
 • --noplugins - Inaktivera alla dnf-plugins.
 • --best - Försök att uppgradera paket till den bästa tillgängliga versionen.
 • --allowerasing - Tillåt ersättning av paket med nya versioner som kan bryta beroenden.

Kommandon

Kommandot `dnf` stöder flera olika kommandon som används för specifika pakethanteringsuppgifter:

 • **install** - Installera ett eller flera paket.
 • **update** - Uppdatera ett eller flera paket.
 • **check-update** - Kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar.
 • **upgrade** - Uppgradera alla installerade paket.
 • **remove** - Ta bort ett eller flera paket.
 • **list** - Lista paket baserat på kriterier.
 • **search** - Sök efter paket baserat på ett nyckelord.
 • **info** - Visa information om ett eller flera paket.
 • **clean** - Rensa olika typer av cacheminne.
 • **deplist** - Visa beroenden för ett paket.
 • **provides** - Visa vilket paket som tillhandahåller en specifik fil eller egenskap.
 • **repolist** - Visa alla konfigurerade förråd.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `dnf`-kommandot:

 • För att installera ett paket:

sudo dnf install paketnamn

 • För att uppdatera ett paket:

sudo dnf update paketnamn

 • För att uppgradera alla installerade paket:

sudo dnf upgrade

 • För att ta bort ett paket:

sudo dnf remove paketnamn

 • För att lista alla tillgängliga paket:

dnf list available

 • För att söka efter ett paket baserat på ett nyckelord:

dnf search nyckelord

 • För att visa information om ett paket:

dnf info paketnamn

 • För att rensa alla cachefiler:

sudo dnf clean all

 • För att visa alla konfigurerade förråd:

dnf repolist

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `dnf`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Pakethanteringssystem: `dnf` är specifikt för RPM-baserade system och finns inte på macOS. På macOS används Homebrew som pakethanterare, vilket använder kommandot `brew` för liknande funktioner.
 • Paketformat: `dnf` hanterar RPM-filer, medan Homebrew hanterar formel- och fat-filer som definierar hur programvara ska installeras från källkod eller binärer.
 • Kommandoalternativ: Homebrew har sina egna kommandon och alternativ som skiljer sig från `dnf`. Till exempel används `brew install` för att installera paket på macOS.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för respektive pakethanterare för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `dnf`, kontrollera följande:

 • Att paketkällorna är korrekt konfigurerade och tillgängliga.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att installera eller ta bort paket (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att det inte finns några trasiga beroenden som måste åtgärdas.

Se även

 • yum - Föregångaren till `dnf` i Fedora och andra system.
 • rpm - Lågnivåverktyg för att hantera RPM-paket.
 • apt-get - Ett verktyg för pakethantering i Debian-baserade system.
 • brew - Pakethanterare för macOS.

Källor