Du

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

namn

du - uppskatta filutrymmesanvändning

Synopsis

du [OPTION]... [FILE]...

du [OPTION]... --files0-from=F

Beskrivning

Sammanfatta diskanvändning för varje FIL, rekursivt för kataloger.

Obligatoriska argument för långa optioner är också obligatoriska för korta optioner.

-a, --allt

skrivning räknas för alla filer, inte bara kataloger

--apparent-size ( skenbar storlek )

skriva ut skenbara storlekar, snarare än diskanvändning; även om den skenbara storleken vanligtvis är mindre, kan den vara större på grund av hål i ('glesa') filer, intern fragmentering, indirekta block och liknande

-B, --block-size=STORLEK

använd SIZE-byte-block

-b, --bytes

motsvarar '--apparent-size --block-size=1'

-c, --totalt

producera en totalsumma

-D, --dereference-args

referera endast symboliska länkar som är listade på kommandoraden

--filer0-från=F

sammanfatta diskanvändning av de NUL-avslutade filnamnen specificerade i fil F; Om F är - läs namn från standardinmatning

-H

motsvarar --dereference-args (-D)

-h, --human-readable

utskriftsstorlekar i läsbart format (t.ex. 1K 234M 2G)

--si

som -h, men använd potenserna 1000 inte 1024

-k

som --block-size=1K

-l, --count-links ( räkna-länkar )

räkna storlekar många gånger om det är hårt länkat

- m

som --block-size=1M

-L, --förakt

referera alla symboliska länkar

-P, --no-dereference

följ inte några symboliska länkar (detta är standard)

-0, --noll

avsluta varje utgångsrad med 0 byte istället för ny rad

-S, --separata-dir

inkluderar inte storleken på underkataloger

-s, --sammanfatta

visa endast en totalsumma för varje argument

-x, --one-file-system ( -ett-filsystem )

hoppa över kataloger på olika filsystem

-X, --exclude-from=FIL

exkludera filer som matchar alla mönster i FILE

--exclude=MÖNSTER

exkludera filer som matchar PATTERN

--max-depth=N ( max-djup=N )

skriv ut summan för en katalog (eller fil, med --all) endast om det är N eller färre nivåer under kommandoradsargumentet; --max-depth=0 är samma som --summarize

--timme

visa tidpunkten för den senaste ändringen av någon fil i katalogen, eller någon av dess underkataloger

--time=WORD

visa tid som WORD istället för ändringstid: atime, access, use, ctime eller status

--time-style=STYLE

visa tider med stil STYLE: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT FORMAT tolkas som "datum"

--help

visa denna hjälp och avsluta

--version

mata ut versionsinformation och avsluta

Visningsvärdena är i enheter av den första tillgängliga SIZE från --block-size och miljövariablerna DU_BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE och BLOCKSIZE. I annat fall har enheter som standard 1024 byte (eller 512 om POSIXLY_CORRECT är inställt).

STORLEK kan vara (eller kan vara ett heltal eventuellt följt av) något av följande: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 och så vidare för G, T, P, E, Z, Y.

Mönster

PATTERN är ett skalmönster (inte ett reguljärt uttryck). Mönstret? matchar vilket tecken som helst, medan * matchar vilken sträng som helst (som består av noll, ett eller flera tecken). Till exempel kommer *.o att matcha alla filer vars namn slutar på .o. Därför kommandot

du --exclude=aq*.oaq

kommer att hoppa över alla filer och underkataloger som slutar på .o (inklusive själva filen .o).

Författare

Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert, and Jim Meyering.

Rapporta felaktigheter

Report du bugs to [[1]]

GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>

Report du translation bugs to <http://translationproject.org/team/>


Detta är en översättning ifrån https://linux.die.net/man/1/du gjord med Google Översättning