Du

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

du - Diskanvändning av filer och kataloger

Kommandot `du` används för att uppskatta fil- och katalogstorlek samt rapportera diskanvändning i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

du [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `du` rapporterar diskanvändning av filer och kataloger. Som standard visar `du` diskanvändningen för den aktuella katalogen och dess underkataloger i blockstorlek.

Alternativ

Kommandot `du` stöder många alternativ som kan användas för att justera rapporteringen:

 • -a, --all - Visa diskanvändning för alla filer, inte bara kataloger.
 • --apparent-size - Skriv ut den skenbara storleken i stället för diskanvändning. Detta kan visa mindre värden än verklig användning om filen är komprimerad.
 • -B, --block-size=STORLEK - Använd STORLEK-byte per block.
 • -b, --bytes - Visa diskanvändning i byte.
 • -c, --total - Visa en summa för den totala diskanvändningen.
 • -D, --dereference-args - Följ endast symboliska länkar som ges som argument.
 • -d, --max-depth=N - Visa totalen endast för kataloger upp till N nivåer djupa.
 • --exclude=PATTERN - Uteslut filer som matchar PATTERN.
 • --exclude-from=FIL - Läs mönster från FIL för att utesluta filer.
 • --help - Visa denna hjälp och avsluta.
 • -h, --human-readable - Visa storlekar i ett läsbart format (t.ex. 1K, 234M, 2G).
 • --inodes - Visa antal inodes i stället för blockanvändning.
 • -k - Visa storlekar i 1024-byte block.
 • -L, --dereference - Följ symboliska länkar.
 • --max-depth=N - Visa totalen endast för kataloger upp till N nivåer djupa.
 • -m - Visa storlekar i megabyte.
 • --one-file-system - Hoppa över kataloger på olika filsystem.
 • -P, --no-dereference - Följ inte symboliska länkar (standard).
 • --si - Som -h, men med kraftenheter (1000-baserade) istället för IEC-enheter (1024-baserade).
 • -S, --separate-dirs - Visa inte summan för en katalog och dess underkataloger.
 • --summarize - Visa endast totalen för varje argument.
 • --time - Visa tid för sista modifiering av varje katalog.
 • --time=WORD - Visa tid som specificeras av WORD i stället för standardtiden. WORD kan vara `atime`, `access`, `use`, `ctime` eller `status`.
 • --time-style=STYLE - Ange formatet för tider. STYLE kan vara `full-iso`, `long-iso`, `iso`, `+FORMAT` eller `locale`.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -x, --one-file-system - Hoppa över kataloger på andra filsystem.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `du`-kommandot:

 • För att visa diskanvändningen av den aktuella katalogen och dess underkataloger:

du

 • För att visa diskanvändningen av alla filer och kataloger:

du -a

 • För att visa diskanvändningen i ett läsbart format:

du -h

 • För att visa den totala diskanvändningen för den aktuella katalogen:

du -c

 • För att visa diskanvändningen av en specifik katalog:

du /väg/till/katalog

 • För att visa diskanvändningen upp till 2 nivåer djupa kataloger:

du -d 2

 • För att utesluta vissa filer från rapporten:

du --exclude="*.tmp"

 • För att visa diskanvändningen i megabyte:

du -m

 • För att följa symboliska länkar:

du -L

 • För att visa diskanvändningen och tiden för sista modifiering av varje katalog:

du --time

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `du`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `du` en del av GNU coreutils, medan macOS använder BSD-versionen av `du`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Human-readable format: På Linux kan du använda både `-h` och `--si` för att visa storlekar i ett läsbart format med olika baser. På macOS är alternativet `-h` vanligtvis tillgängligt, men `--si` kanske inte är det.
 • Symboliska länkar: Både macOS och Linux stöder alternativet `-L` för att följa symboliska länkar, men beteendet kan variera beroende på filsystem och operativsystemets implementering.
 • Fler alternativ: GNU `du` (Linux) har fler alternativ och funktioner jämfört med BSD `du` (macOS). Till exempel kan alternativ som `--time` och `--time-style` vara specifika för GNU `du`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `-h` och `--si`:

du -h
du --si

På macOS kanske bara `-h` är tillgängligt:

du -h

 • På Linux kan du använda `--time` och `--time-style`:

du --time
du --time-style=long-iso

Dessa alternativ kan saknas på macOS.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `du` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `du`, kontrollera följande:

 • Att du har rättigheter att läsa de kataloger du vill undersöka.
 • Att syntaxen för ditt uttryck är korrekt. Kontrollera att du använder korrekta alternativ och parametrar.
 • Att du inte försöker följa symboliska länkar utan att tillåta det, om det är nödvändigt.

Se även

 • df - Visa filsystemets diskanvändning.
 • ls - Lista innehållet i en katalog.

Källor