Echo

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

echo - Skriv ut text till standardutgången

Kommandot `echo` används för att skriva ut text till standardutgången i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

echo [ALTERNATIV]... [STRÄNG]...

Beskrivning

Kommandot `echo` skriver ut den angivna texten till standardutgången. Det används ofta i skript för att visa meddelanden eller innehållet av variabler.

Alternativ

Kommandot `echo` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur texten skrivs ut:

 • -n - Avsluta inte med en ny rad.
 • -e - Tolka bakåtsnedstreck (escape characters):
 * \\a - Ljudsignal (alert)
 * \\b - Backsteg
 * \\c - Undertryck ytterligare utdata
 * \\e - Escape
 * \\f - Formfeed
 * \\n - Ny rad
 * \\r - Vagnretur
 * \\t - Horisontell tab
 * \\v - Vertikal tab
 * \\\\ - Backslash
 * \\0NNN - Byte med värde NNN (1 till 3 oktala siffror)
 • -E - Tolka inte bakåtsnedstreck (standardbeteende).

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `echo`-kommandot:

 • För att skriva ut en enkel text:

echo "Hej världen"

 • För att skriva ut text utan att avsluta med en ny rad:

echo -n "Hej världen"

 • För att tolka escape-sekvenser:

echo -e "Rad 1\\nRad 2"

 • För att skriva ut en backslash:

echo -e "C:\\\\Program Files\\\\"

 • För att använda variabler i text:

namn="Anna"
echo "Hej, $namn"

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `echo`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `echo` en del av GNU coreutils, medan macOS använder BSD-versionen av `echo`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `echo` (Linux) och BSD `echo` (macOS) kan ha olika uppsättningar av alternativ och stöd för olika funktioner. Till exempel kan tolkningen av escape-sekvenser vara olika.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `echo -e` för att tolka escape-sekvenser:

echo -e "Rad 1\\nRad 2"

På macOS kan samma alternativ fungera, men det beror på skalen som används (Bash, Zsh, etc.). På vissa skal kan du behöva använda `echo` utan `-e` för att få samma resultat:

echo "Rad 1\\nRad 2"

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `echo` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande eller oväntat beteende när du använder `echo`, kontrollera följande:

 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och att texten är korrekt formaterad.
 • Att du använder rätt version av `echo`. Vissa skal (t.ex. Bash) har en inbyggd version av `echo` som kan bete sig annorlunda än `/bin/echo`.

Se även

 • printf - Formatera och skriv ut data.
 • cat - Kopiera och visa filer.
 • less - Visa filer en skärm i taget.

Källor