Emacs

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund till Emacs

Emacs är en familj av textredigerare som kännetecknas av sin kraftfullhet, anpassningsbarhet och tekniska komplexitet. Ursprungligen skapat på 1970-talet av Richard Stallman och Guy L. Steele Jr., har Emacs blivit synonymt med anpassningsbara redigeringsmiljöer, ofta kallad en "extensible, customizable, self-documenting, real-time display editor."

Vid kärnan av Emacs är en interpretation av Emacs Lisp, ett programmeringsspråk som tillåter användare att skriva nya kodstycken eller modifiera befintliga för att anpassa redigerarens funktioner. Detta innefattar att lägga till nya kommandon, skapa makron för att automatisera uppgifter, och till och med integrera med externa applikationer och tjänster.

Emacs är känt för sin robusta dokumentation och dess gemenskap som bidrar med utökningar, kända som "paket", vilka kan läggas till för att utöka funktionaliteten långt bortom textredigering. Användare kan använda Emacs för e-post, kalenderhantering, spel, programmeringsmiljöer, och mer.

En av de mest populära versionerna av Emacs är GNU Emacs, som Stallman fortsatte att utveckla som en del av GNU-projektet. Det finns även andra varianter som XEmacs. GNU Emacs är känt för sin omfattande hjälpfunktion, som innehåller en handledning för nya användare, samt en detaljerad manual och en referensguide för Emacs Lisp.

På grund av dess höga grad av anpassningsbarhet kan Emacs bli nästan vad som helst en användare vill ha det till; det är mer än en textredigerare—det är en hel arbetsmiljö. Detta gör det dock också skrämmande för nya användare, och det tar tid att lära sig och behärska.

Genom åren har Emacs behållit en lojal användarbas och fortsätter att utvecklas. Det har blivit ett verktyg som symboliserar möjligheten att ha total kontroll över sin mjukvarumiljö, med en filosofi som präglas av anpassning och utökning.

Installation av Emacs på Linux

Emacs är en avancerad textredigerare känd för sin anpassningsbarhet och används ofta inom programmering och textbearbetning. Den här artikeln förklarar hur man installerar Emacs på olika Linux-distributioner.

Förberedelser

Innan installationen påbörjas, se till att du har en stabil internetanslutning eftersom Emacs-paketet kommer att hämtas från din distributions paketförråd.

Installationsinstruktioner

För Ubuntu och Debian-baserade distributioner

 1. Öppna en terminal.
 2. Uppdatera paketlistan med kommandot:
: sudo apt-get update
 1. Installera Emacs med:
: sudo apt-get install emacs

För Fedora (och andra RPM-baserade system)

 1. Öppna en terminal.
 2. Uppdatera ditt system med:
: sudo dnf update
 1. Installera Emacs genom att köra:
: sudo dnf install emacs

För Arch Linux

 1. Öppna en terminal.
 2. Synkronisera paketdatabasen med:
: sudo pacman -Syu
 1. Installera Emacs genom att skriva:
: sudo pacman -S emacs

Efter installationen

Efter att installationen är klar kan Emacs startas från terminalen genom att skriva emacs eller via applikationsmenyn om en grafisk version har installerats.

Tips och råd

 • Använd systemets pakethanterare för att förenkla installationsprocessen.
 • För GUI-versionen, installera paketet emacs-gtk eller motsvarande.
 • För att alltid ha den senaste versionen av Emacs, överväg att kompilera programmet från källkod.

Sammanfattning

Installationen av Emacs på Linux är rättfram och ger dig tillgång till en av de mest kraftfulla och anpassningsbara textredigerarna. Följ dessa steg för att installera Emacs och börja utnyttja dess breda utbud av funktioner och tillägg.

Installation av Emacs på FreeBSD

Emacs är en omfattande textredigerare välkänd för sin anpassningsbarhet och är populär bland programmerare. På FreeBSD kan Emacs installeras enkelt via portsamlingen eller pakethanteraren pkg.

Förberedelser

Se till att din systemet är uppdaterat och att internetanslutningen är stabil. Detta kommer att säkerställa en smidig installation.

Installationsinstruktioner

Använda pkg (Pakethanteraren)

 1. Öppna terminalen.
 2. För att installera den senaste binärpaketversionen av Emacs, kör följande kommando:
: sudo pkg install emacs

Använda Ports-samlingen

 1. Om du föredrar att kompilera Emacs från källkoden, navigera först till Emacs port-katalogen:
: cd /usr/ports/editors/emacs
 1. Kompilera och installera Emacs med:
: sudo make install clean

Efter installationen

När installationen är färdig kan Emacs startas från terminalen genom att skriva emacs. Om du har installerat en grafisk version kan du även hitta den i din applikationsmeny.

Tips och råd

 • Att använda pkg är det snabbaste sättet att installera Emacs och rekommenderas för de flesta användare.
 • Installation via ports ger dig möjlighet att anpassa installationen, vilket kan vara användbart för avancerade användare.
 • Efter installationen kan det vara en god idé att läsa igenom Emacs dokumentationen för att lära dig om anpassningsmöjligheterna.

Sammanfattning

Installation av Emacs på FreeBSD är enkel och ger tillgång till en av de mest kraftfulla textredigerarna tillgängliga. Använd pkg för en snabb installation eller ports om du behöver anpassa din installation.

Tangentkombinationer i Emacs

Emacs erbjuder en omfattande uppsättning tangentkombinationer för att navigera och manipulera text, såväl som att interagera med olika funktioner i redigeraren. Nedan följer en förenklad lista över några av de vanligaste tangentkombinationerna som används i Emacs.

Grundläggande Navigation

 • C-p: Flytta markören uppåt en rad.
 • C-n: Flytta markören nedåt en rad.
 • C-b: Flytta markören ett tecken bakåt.
 • C-f: Flytta markören ett tecken framåt.
 • C-a: Gå till början av raden.
 • C-e: Gå till slutet av raden.
 • M-v: Bläddra uppåt en skärm.
 • C-v: Bläddra nedåt en skärm.
 • C-l: Centrera skärmen runt markören.

Textmanipulering

 • C-d: Radera tecknet under markören.
 • C-k: Klipp ut resten av raden från markörens position.
 • C-y: Klistra in det senast klippta eller kopierade innehållet.
 • M-w: Kopiera markerad text.
 • C-w: Klipp ut markerad text.
 • C-space: Starta textmarkering.
 • C-x C-x: Byt plats på markören och början av markeringen.

Filer och Buffertar

 • C-x C-f: Öppna en fil.
 • C-x C-s: Spara filen.
 • C-x C-w: Spara filen som ett nytt namn.
 • C-x b: Byt buffert.
 • C-x k: Stäng bufferten.

Sökning och Ersättning

 • C-s: Sök framåt.
 • C-r: Sök bakåt.
 • M-%: Sök och ersätt.

Övriga Kommandon

 • C-x C-c: Avsluta Emacs.
 • C-g: Avbryt pågående kommando.
 • C-h k: Visa hjälp för en tangentkombination.
 • C-h f: Visa hjälp för en funktion.

Denna lista är en förenkling och Emacs fulla potential uppnås genom att lära sig ytterligare tangentkombinationer och genom att anpassa egna. För en fullständig lista rekommenderas det att konsultera Emacs inbyggda hjälpsystem genom kommandot C-h ?.

Fler kommando

I Emacs finns det många kommandon och kortkommandon som kontrollerar dess funktioner. Här är en översikt över några av de mest grundläggande och vanligt använda:

 • `C-x C-f`: Öppna en fil. `C` står för "Control", och `x` och `f` är bokstäver som trycks tillsammans med Control-tangenten.
 • `C-x C-s`: Spara den aktuella filen.
 • `C-x C-c`: Avsluta Emacs.
 • `C-g`: Avbryt en pågående kommando.
 • `C-x b`: Byt mellan öppna filer (buffertar).
 • `C-x C-b`: Visa en lista över öppna buffertar.
 • `C-x k`: Stäng den nuvarande bufferten.
 • `C-x 1`: Stäng alla andra fönster förutom det aktuella.
 • `C-x 2`: Dela det aktuella fönstret horisontellt.
 • `C-x 3`: Dela det aktuella fönstret vertikalt.
 • `C-x o`: Flytta fokus till nästa fönster.
 • `C-s`: Påbörja en framåtsökning.
 • `C-r`: Påbörja en bakåtsökning.
 • `C-space`: Markera starten på en textblock (sätter en "mark").
 • `C-w`: Klipp ut markerad text.
 • `M-w`: Kopiera den markerade texten. `M` står för Meta-tangenten, som ofta är Alt-tangenten eller Esc följt av nästa tangenttryckning.
 • `C-y`: Klistra in den klippta eller kopierade texten.
 • `C-/`: Ångra den senaste handlingen.

Kommandona i Emacs kan vara mer komplexa när de kombinerar Control (C), Meta (M), Shift och andra tangenter för att utföra en mängd olika funktioner från enkel textredigering till avancerad filhantering och programmering. Emacs-användare skriver ofta sina egna makron och utökar redigerarens funktioner genom att definiera nya kommandon med Emacs Lisp.

Vad menas med Meta?

I Emacs-terminologi refererar "Meta" till en modifierartangent som används i kombination med andra tangenter för att utföra kommandon som inte är bundna till de vanligare modifierarna som "Control" (Ctrl). I historiskt perspektiv fanns det en faktisk "Meta"-tangent på vissa tangentbord. På moderna tangentbord har rollen för Meta-tangenten ofta övertagits av "Alt"-tangenten eller "Escape"-tangenten (Esc). Så i Emacs-kommandon:

 • M-x betyder "tryck på Meta-tangenten och 'x'-tangenten samtidigt".

Om ditt tangentbord saknar en Meta-tangent, vilket är vanligt, kan du oftast använda "Alt" eller "Esc" följt av det önskade tangenttrycket som en ersättning. Till exempel, M-x kan åstadkommas genom att hålla ner "Alt" och trycka på "x", eller genom att först trycka på "Esc" och sedan "x".


Grundläggande Kommandon i Emacs

Emacs är en kraftfull textredigerare med en rik uppsättning kommandon för att utföra en mängd olika uppgifter. Kommandon kan aktiveras med tangentkombinationer eller genom att använda M-x följt av kommandonamnet. Här är några grundläggande kommandon som är användbara för nya användare.

Filhantering

 • find-file: Öppna en fil. Kan aktiveras med C-x C-f.
 • save-buffer: Spara den nuvarande bufferten. Kan aktiveras med C-x C-s.
 • write-file: Spara bufferten under ett nytt namn. Kan aktiveras med C-x C-w.
 • kill-buffer: Stäng den nuvarande bufferten. Kan aktiveras med C-x k.

Textredigering

 • kill-line: Klipp ut resten av raden från markörens position. Kan aktiveras med C-k.
 • yank: Klistra in det senast klippta eller kopierade innehållet. Kan aktiveras med C-y.
 • kill-region: Klipp ut markerad text. Kan aktiveras med C-w.
 • copy-region-as-kill: Kopiera markerad text. Kan aktiveras med M-w.

Sökning och Navigation

 • isearch-forward: Sök framåt. Kan aktiveras med C-s.
 • isearch-backward: Sök bakåt. Kan aktiveras med C-r.
 • replace-string: Ersätt strängar i bufferten. Kan aktiveras genom M-x replace-string.

Buffert och Fönsterhantering

 • switch-to-buffer: Byt till en annan buffert. Kan aktiveras med C-x b.
 • split-window-below: Dela fönstret horisontellt. Kan aktiveras med C-x 2.
 • split-window-right: Dela fönstret vertikalt. Kan aktiveras med C-x 3.
 • delete-window: Stäng det aktuella fönstret. Kan aktiveras med C-x 0.

Hjälp och Information

 • describe-function: Visa hjälp för en Emacs-funktion. Kan aktiveras med C-h f.
 • describe-key: Visa dokumentation för en tangentkombination. Kan aktiveras med C-h k.
 • describe-variable: Visa information om en Emacs-variabel. Kan aktiveras med C-h v.

Avancerade Kommandon

 • execute-extended-command: Utför ett kommando genom dess namn. Kan aktiveras med M-x.
 • eval-buffer: Utvärdera alla Emacs Lisp-uttryck i den nuvarande bufferten. Kan aktiveras med M-x eval-buffer.

Observera att detta är en förenklad lista och att Emacs fulla potential uppnås genom att upptäcka och använda en bredare uppsättning kommandon samt genom att skapa anpassade kommandon. För att utforska fler kommandon, använd Emacs inbyggda hjälpsystem med C-h ?, eller sök efter kommandon med M-x följt av en del av kommandonamnet.

Emacs varianter under Linux

Varianter av Emacs för Linux

Emacs är inte bara en textredigerare utan en hel familj av redigerare med en gemensam grund i extensibilitet och anpassningsbarhet. Här är en översikt över några av de Emacs-varianter som är tillgängliga eller kompatibla med Linux.

GNU Emacs

 • Det mest populära och omfattande Emacs-systemet, underhållet av GNU-projektet.
 • Känd för sin rika funktionalitet och anpassningsbarhet.
 • Kontinuerligt uppdaterad och aktivt utvecklad.

XEmacs

 • En tidigare populär variant av Emacs med grafiska förbättringar.
 • Inte längre aktivt underhållen.

SpaceEmacs

 • En konfigurationsram byggd ovanpå GNU Emacs som erbjuder en Vim-liknande användarupplevelse.
 • Erbjuder modulär konfiguration genom ett system av paket och lager.

Doom Emacs

 • En annan konfigurationsram för GNU Emacs, känd för att vara snabb och minimal.
 • Använder modal redigering liknande Vim och är optimerad för prestanda.

Remacs

 • En Emacs-fork som syftar till att omskriva Emacs-kärnan i programmeringsspråket Rust.
 • I experimentellt skede och riktar sig till de som är intresserade av Rust och systemprogrammering.

MicroEmacs

 • En mindre och snabbare variant av Emacs som är lämplig för system med begränsade resurser.
 • Prioriterar snabbhet och enkelhet.

MG (mg2a)

 • En liten Emacs-klon som strävar efter att vara kompatibel med GNU Emacs men med en lägre systempåverkan.
 • Standard i OpenBSD och tillgänglig på flera Linux-distributioner.

Varje variant av Emacs erbjuder unika funktioner och fördelar, och det bästa valet beror på användarens specifika behov och preferenser. Medan GNU Emacs är standard och mest omfattande versionen, kan andra varianter vara mer lämpliga för specifika användningsscenarier.