Emerge

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

emerge - Paketadministration för Gentoo Linux

`emerge` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på Gentoo Linux. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att hantera beroenden och konfigurera systemet.

NAMN

emerge - Paketadministration för Gentoo Linux

SYNOPSIS

emerge [alternativ] [paket...]

BESKRIVNING

`emerge` är huvudkommandot för Portage-pakethanteringssystemet på Gentoo Linux. Det används för att installera, uppdatera, ta bort och hantera paket och deras beroenden.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `emerge`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -p, --pretend - Visa vad som skulle göras utan att utföra några åtgärder.
 • -a, --ask - Fråga innan några åtgärder utförs.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information under körning.
 • -q, --quiet - Minska mängden utdata.
 • -s, --search - Sök efter paket i Portage-trädet.
 • -S, --searchdesc - Sök i pakets beskrivningar.
 • -u, --update - Uppdatera paket till den senaste versionen.
 • -D, --deep - Utför en djup uppdatering av alla beroenden.
 • -N, --newuse - Återuppbygg paket med nya USE-flaggor.
 • -c, --clean - Rensa oönskade paket.
 • -C, --unmerge - Ta bort ett eller flera paket.
 • --depclean - Rensa paket som inte längre behövs som beroenden.
 • --sync - Synkronisera Portage-trädet med ett spegelarkiv.
 • --regen - Återgenerera Portage-metadata.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `emerge`:

 • install - Installera ett eller flera paket.
 • update - Uppdatera installerade paket.
 • remove - Ta bort ett eller flera paket.
 • search - Sök efter paket.
 • info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • sync - Synkronisera Portage-trädet.
 • depclean - Rensa bort oönskade beroenden.
 • clean - Rensa oönskade paket.
 • unmerge - Ta bort ett eller flera paket.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `emerge` för att hantera paket:

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

emerge paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Uppdatera alla installerade paket

För att uppdatera alla installerade paket till den senaste versionen:

emerge --update @world

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket på systemet.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i Portage-trädet:

emerge --search nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i Portage-trädet.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

emerge --info paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och USE-flaggor.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

emerge --unmerge paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och dess beroenden som inte används av andra paket.

Rensa oönskade paket

För att rensa paket som inte längre behövs som beroenden:

emerge --depclean

Detta kommando tar bort paket som inte längre behövs som beroenden på systemet.

Synkronisera Portage-trädet

För att synkronisera Portage-trädet med ett spegelarkiv:

emerge --sync

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från ett spegelarkiv och uppdaterar Portage-trädet.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `emerge` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `emerge` är specifikt för Gentoo Linux och dess derivat, och kan inte användas på macOS. macOS använder Homebrew som paketförvaltare istället för `emerge`. Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `emerge` är en standardpakethanterare på Gentoo Linux. Det är inbyggt och används för att hantera paket och beroenden på Gentoo-system.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `emerge`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "!!! All ebuilds that could satisfy 'paketnamn' have been masked.":
 * Lösning: Kontrollera att paketet inte är maskerat i din Portage-konfiguration. Om det är maskerat, kan du behöva avmaskera det genom att lägga till relevanta inställningar i `/etc/portage/package.unmask`.
 • Felmeddelande: "!!! Multiple versions within a single package slot have been pulled into the dependency graph.":
 * Lösning: Kontrollera beroenden och försök lösa eventuella versionkonflikter. Använd `emerge --pretend` för att se vilka paket som orsakar konflikten.
 • Felmeddelande: "!!! The following installed packages are masked:":
 * Lösning: Använd `emerge --info paketnamn` för att se varför paketet är maskerat och justera inställningarna i `/etc/portage/package.mask` eller `/etc/portage/package.accept_keywords`.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`emerge` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket mer effektivt. Här är några exempel:

Anpassa USE-flaggor

För att anpassa USE-flaggor vid installation av paket:

EXEMPEL

USE="flaggor" emerge paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` med specifika USE-flaggor.

Utföra en djup uppdatering

För att utföra en djup uppdatering av alla beroenden:

EXEMPEL

emerge --update --deep @world

Detta kommando uppdaterar alla installerade paket och deras beroenden.

Återuppbygg paket med nya USE-flaggor

För att återuppbygga paket med nya USE-flaggor:

EXEMPEL

emerge --newuse @world

Detta kommando återuppbygger alla paket som påverkas av ändrade USE-flaggor.

Rensa oönskade paket

För att rensa paket som inte längre behövs som beroenden:

EXEMPEL

emerge --depclean

Detta kommando tar bort paket som inte längre behövs som beroenden på systemet.

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

emerge =paketnamn-1.2.3

Detta kommando installerar version 1.2.3 av `paketnamn`.

Hantera paketgrupper

För att hantera specifika paketgrupper och deras innehåll:

EXEMPEL

emerge @system

Detta kommando uppdaterar alla paket i gruppen "system".

Använda Portage-överlägg

För att lägga till eller hantera Portage-överlägg:

EXEMPEL

layman -a överläggsnamn

Detta kommando lägger till ett Portage-överlägg till systemet.

SE ÄVEN

 • portage - Huvudverktyget för paketadministration på Gentoo Linux.
 • layman - Verktyg för att hantera Portage-överlägg.
 • eix - Verktyg för att snabbt söka i Portage-trädet.
 • genlop - Verktyg för att visa information om kompileringstider.

FÖRFATTARE

`emerge` utvecklades av Gentoo-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `emerge`, paketförvaltaren för Gentoo Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.gentoo.org/proj/en/portage/index.xml⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://bugs.gentoo.org/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

emerge manual (Gentoo Wiki) emerge manual (man7)