Flatpak

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

flatpak - Paketadministration för Linux

`flatpak` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paketerade applikationer på Linux. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort applikationer, samt att hantera repositories och deras nycklar.

NAMN

flatpak - Paketadministration för Linux

SYNOPSIS

flatpak [alternativ] kommando [applikation...]

BESKRIVNING

`flatpak` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paketerade applikationer på Linux-system. Det tillhandahåller funktioner för att installera, uppdatera och ta bort applikationer, samt för att hantera repositories och runtime-miljöer.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `flatpak`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -y, --assumeyes - Svara ja på alla frågor automatiskt.
 • --user - Utför åtgärder på användarnivå.
 • --system - Utför åtgärder på systemnivå.
 • --no-related - Visa inte relaterade paket.
 • --noninteractive - Utför åtgärder utan användarinteraktion.
 • --force - Tvinga åtgärder även om det finns fel.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `flatpak`:

 • install - Installera en applikation eller runtime.
 • update - Uppdatera en installerad applikation eller runtime.
 • uninstall - Ta bort en installerad applikation eller runtime.
 • list - Lista installerade applikationer och runtimes.
 • search - Sök efter applikationer och runtimes i repositories.
 • info - Visa detaljerad information om en applikation eller runtime.
 • remote-add - Lägg till ett repository.
 • remote-remove - Ta bort ett repository.
 • remote-ls - Lista applikationer och runtimes i ett repository.
 • repair - Reparera installationen.
 • run - Kör en installerad applikation.
 • permissions - Hantera applikationsbehörigheter.
 • history - Visa installationshistorik.
 • remove - Ta bort en installerad applikation eller runtime.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `flatpak` för att hantera applikationer och runtimes:

Installera en applikation

För att installera en specifik applikation:

flatpak install repository applikation

Detta kommando installerar applikationen `applikation` från det angivna `repository` och dess beroenden.

Uppdatera installerade applikationer

För att uppdatera alla installerade applikationer till den senaste versionen:

flatpak update

Detta kommando uppgraderar alla installerade applikationer och runtimes till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade repositories.

Sök efter en applikation

För att söka efter en applikation i tillgängliga repositories:

flatpak search nyckelord

Detta kommando söker efter applikationer som matchar `nyckelord` i de tillgängliga repositories och visar deras namn och beskrivningar.

Visa information om en applikation

För att visa detaljerad information om en specifik applikation:

flatpak info applikation

Detta kommando visar detaljerad information om applikationen `applikation`, inklusive dess version, beroenden och installationsväg.

Ta bort en applikation

För att ta bort en specifik applikation:

flatpak uninstall applikation

Detta kommando tar bort applikationen `applikation` och dess beroenden från systemet.

Lista installerade applikationer

För att lista alla installerade applikationer och runtimes:

flatpak list

Detta kommando visar en lista över alla installerade applikationer och runtimes på systemet.

Lägg till ett repository

För att lägga till ett nytt repository:

flatpak remote-add namn url

Detta kommando lägger till ett repository med namnet `namn` och URL:en `url`.

Ta bort ett repository

För att ta bort ett specifikt repository:

flatpak remote-remove namn

Detta kommando tar bort repositoryt med namnet `namn` från systemet.

Lista applikationer i ett repository

För att lista alla applikationer och runtimes i ett specifikt repository:

flatpak remote-ls namn

Detta kommando visar en lista över alla applikationer och runtimes som finns tillgängliga i repositoryt med namnet `namn`.

Reparera installationen

För att reparera installationen och återställa eventuella skadade filer:

flatpak repair

Detta kommando skannar installationen för skadade filer och försöker reparera dem.

Hantera applikationsbehörigheter

För att hantera behörigheter för en specifik applikation:

flatpak permissions list applikation flatpak permissions remove applikation behörighet

Detta kommando listar eller tar bort specifika behörigheter för applikationen `applikation`.

Visa installationshistorik

För att visa historiken över installationer och uppdateringar:

flatpak history

Detta kommando visar en logg över alla installationer och uppdateringar som har utförts med `flatpak`.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `flatpak` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `flatpak` är huvudsakligen utvecklat för Linux-system och kan inte användas på macOS utan att installera en Linux-miljö eller container. macOS använder Homebrew som standardpakethanterare för att hantera paket, och Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället. Vissa Flatpak-applikationer kan dock köras på macOS med hjälp av X11 eller andra kompatibilitetslager.
 • Linux: `flatpak` är designat för att fungera på en mängd olika Linux-distributioner och används för att hantera applikationer och runtimes på dessa system. Det erbjuder en universell lösning för pakethantering och isolering av applikationer, vilket gör det idealiskt för användning på både skrivbord och servrar.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `flatpak`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera applikationer.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "error: No such ref":
 * Lösning: Kontrollera att applikationsnamnet och repositoryt är korrekt angivna. Använd `flatpak search applikation` för att söka efter korrekt namn.
 • Felmeddelande: "error: While pulling runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/20.08: network error":
 * Lösning: Kontrollera din nätverksanslutning och försök igen. Använd `flatpak update` för att uppdatera alla repositories och försök igen.
 • Felmeddelande: "error: Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter att installera och hantera applikationer. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`flatpak` erbjuder avancerade funktioner för att hantera applikationer och runtimes mer effektivt. Här är några exempel:

Hantera specifika versioner av applikationer

För att installera eller uppgradera till en specifik version av en applikation:

EXEMPEL

flatpak install repository applikation/version

Detta kommando installerar en specifik version av `applikation` från `repository`.

Återställning av applikationer

För att återställa en applikation till en tidigare version:

EXEMPEL

flatpak update --commit=commit-id applikation

Detta kommando återställer applikationen `applikation` till en specifik commit.

Hantera installationer på användarnivå

För att installera applikationer på användarnivå istället för systemnivå:

EXEMPEL

flatpak --user install repository applikation

Detta kommando installerar applikationen `applikation` för den aktuella användaren.

Använda specifika kanaler för installationer

För att använda en specifik kanal för att installera en applikation:

EXEMPEL

flatpak install repository applikation --from=channel

Detta kommando använder en specifik kanal för att installera `applikation`.

Bygga och distribuera egna applikationer

För att bygga och distribuera egna Flatpak-applikationer:

EXEMPEL

flatpak-builder build-dir manifest.json flatpak build-export repository build-dir flatpak build-sign repository

Dessa kommandon bygger, exporterar och signerar en egen Flatpak-applikation med hjälp av en manifestfil.

SE ÄVEN

FÖRFATTARE

`flatpak` utvecklades av Alexander Larsson och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `flatpak`, ett verktyg för paketadministration på Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://flatpak.org⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/flatpak/flatpak/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/flatpak/flatpak.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

flatpak manual (Flatpak Documentation) flatpak manual (man7)