Gunzip

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

gunzip - Dekomprimera filer

Kommandot `gunzip` används för att dekomprimera filer i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

gunzip [ALTERNATIV]... [FIL]...
gzip -d [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `gunzip` används för att dekomprimera filer som tidigare har komprimerats med `gzip`. De komprimerade filerna har som standard tillägget `.gz`.

Alternativ

Kommandot `gunzip` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur dekomprimeringen utförs:

 • -c, --stdout, --to-stdout - Skriv ut dekomprimerad data till standardutgången, behåll originalfilen.
 • -f, --force - Tvinga dekomprimering, skriv över befintliga filer och ignorera filnamnsändelser.
 • -h, --help - Visa hjälp och avsluta.
 • -k, --keep - Behåll den komprimerade originalfilen efter dekomprimering.
 • -l, --list - Lista komprimeringsinformationen för varje fil.
 • -L, --license - Visa licensinformation.
 • -n, --no-name - Återställ inte ursprungligt filnamn och tidsstämpel från komprimerad fil.
 • -N, --name - Återställ ursprungligt filnamn och tidsstämpel från komprimerad fil.
 • -q, --quiet - Undertryck varningsmeddelanden.
 • -r, --recursive - Behandla kataloger och deras innehåll rekursivt.
 • -S, --suffix=SUF - Använd SUF istället för `.gz` som suffix.
 • -t, --test - Testa integriteten hos de komprimerade filerna.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information om processen.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `gunzip`-kommandot:

 • För att dekomprimera en fil:

gunzip fil.txt.gz

 • För att dekomprimera en fil och behålla den komprimerade originalfilen:

gunzip -k fil.txt.gz

 • För att dekomprimera en fil och skriva dekomprimerad data till standardutgången:

gunzip -c fil.txt.gz > fil.txt

 • För att testa integriteten hos en komprimerad fil:

gunzip -t fil.txt.gz

 • För att dekomprimera alla filer i en katalog rekursivt:

gunzip -r katalog/

 • För att lista komprimeringsinformationen för en fil:

gunzip -l fil.txt.gz

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `gunzip`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både Linux och macOS är `gunzip` vanligtvis en del av standardinstallationerna och fungerar på liknande sätt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `gzip` och `gunzip` (Linux) och BSD `gzip` och `gunzip` (macOS) har i stort sett samma funktioner och alternativ. Skillnaderna är oftast minimala och relaterar till specifika implementationer och systemanrop.
 • Prestanda: Prestanda kan variera något beroende på operativsystemets hantering av komprimering och dekomprimering, men de grundläggande funktionerna förblir desamma.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `gunzip` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `gunzip`, kontrollera följande:

 • Att filen du försöker dekomprimera faktiskt existerar.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att utföra operationen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att det finns tillräckligt med diskutrymme för att slutföra operationen.

Se även

 • gzip - Komprimera filer.
 • tar - Arkivera och extrahera filer.
 • bzip2 - Komprimera eller dekomprimera filer med bzip2.
 • xz - Komprimera eller dekomprimera filer med xz.

Källor