Gzip

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

gzip - Komprimera filer

Kommandot `gzip` används för att komprimera filer i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

gzip [ALTERNATIV]... [FIL]...
gunzip [ALTERNATIV]... [FIL]...
zcat [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `gzip` används för att komprimera filer och minska deras storlek. De komprimerade filerna har som standard tillägget `.gz`. `gunzip` används för att dekomprimera filer, och `zcat` används för att visa innehållet i en komprimerad fil utan att dekomprimera den.

Alternativ

Kommandot `gzip` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur komprimeringen utförs:

 • -a, --ascii - ASCII-text; konvertera end-of-line (DOS till Unix).
 • -c, --stdout, --to-stdout - Skriv till standardutgången, behåll originalfilen.
 • -d, --decompress, --uncompress - Dekomprimera.
 • -f, --force - Tvinga komprimering eller dekomprimering, skriv över befintliga filer.
 • -h, --help - Visa hjälp och avsluta.
 • -k, --keep - Behåll originalfilen.
 • -l, --list - Lista komprimeringsinformationen för varje fil.
 • -L, --license - Visa licensinformation.
 • -n, --no-name - Spara inte ursprungligt filnamn och tidsstämpel i den komprimerade filen.
 • -N, --name - Spara ursprungligt filnamn och tidsstämpel.
 • -q, --quiet - Undertryck varningsmeddelanden.
 • -r, --recursive - Behandla kataloger och deras innehåll rekursivt.
 • -S, --suffix=SUF - Använd SUF istället för `.gz` som suffix.
 • -t, --test - Testa integriteten hos de komprimerade filerna.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information om processen.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -1 till -9 - Ställ in komprimeringsnivån; -1 är snabbast (lägsta komprimering) och -9 är långsammast (högsta komprimering).

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `gzip`-kommandot:

 • För att komprimera en fil:

gzip fil.txt

 • För att dekomprimera en fil:

gunzip fil.txt.gz

 • För att komprimera en fil och behålla originalfilen:

gzip -k fil.txt

 • För att komprimera en fil med maximal komprimering:

gzip -9 fil.txt

 • För att komprimera alla filer i en katalog rekursivt:

gzip -r katalog/

 • För att skriva komprimerad data till standardutgången:

gzip -c fil.txt > fil.txt.gz

 • För att testa integriteten hos en komprimerad fil:

gzip -t fil.txt.gz

 • För att visa innehållet i en komprimerad fil utan att dekomprimera den:

zcat fil.txt.gz

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `gzip`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både Linux och macOS är `gzip` vanligtvis en del av standardinstallationerna och fungerar på liknande sätt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `gzip` (Linux) och BSD `gzip` (macOS) har i stort sett samma funktioner och alternativ. Skillnaderna är oftast minimala och relaterar till specifika implementationer och systemanrop.
 • Prestanda: Prestanda kan variera något beroende på operativsystemets hantering av komprimering och dekomprimering, men de grundläggande funktionerna förblir desamma.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `gzip` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `gzip`, kontrollera följande:

 • Att filen du försöker komprimera eller dekomprimera faktiskt existerar.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att utföra operationen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att det finns tillräckligt med diskutrymme för att slutföra operationen, särskilt vid dekomprimering.

Se även

 • tar - Arkivera och extrahera filer.
 • bzip2 - Komprimera eller dekomprimera filer med bzip2.
 • xz - Komprimera eller dekomprimera filer med xz.

Källor