History

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

history - Visa kommandohistorik

Kommandot `history` används för att visa och hantera kommandohistorik i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

history [ALTERNATIV] [N]

Beskrivning

Kommandot `history` visar en lista över tidigare körda kommandon i den aktuella skalsessionen. Du kan också använda `history` för att manipulera kommandohistoriken, såsom att radera poster eller spara dem till en fil.

Alternativ

Kommandot `history` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur kommandohistoriken hanteras:

 • -c, --clear - Rensa hela kommandohistoriken.
 • -d POSITION - Ta bort kommandot vid angiven position.
 • -a, --append - Lägg till nya kommandon från den aktuella sessionen till historikfilen.
 • -n, --new - Läs in nya kommandon från historikfilen till den aktuella sessionen.
 • -r, --read - Läs in historikfilen och lägg till kommandon till den aktuella sessionen.
 • -w, --write - Skriv den aktuella sessionens kommandon till historikfilen.
 • -p, --preserve - Skriv den aktuella sessionens kommandon till historikfilen utan att läsa in nya.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `history`-kommandot:

 • För att visa de senaste 20 kommandona:

history 20

 • För att rensa hela kommandohistoriken:

history -c

 • För att ta bort ett specifikt kommando från historiken (t.ex., kommando nummer 42):

history -d 42

 • För att lägga till nya kommandon från den aktuella sessionen till historikfilen:

history -a

 • För att läsa in nya kommandon från historikfilen till den aktuella sessionen:

history -n

 • För att skriva den aktuella sessionens kommandon till historikfilen:

history -w

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `history`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardskal: På macOS används ofta Zsh som standardskal (från och med macOS Catalina), medan många Linux-distributioner använder Bash som standardskal. Kommandot `history` fungerar liknande i båda skal, men skillnader i skalens konfiguration kan påverka användningen.
 • Startfiler: På macOS med Zsh, läggs konfigurationer för historik vanligtvis till i .zshrc, medan på Linux med Bash, läggs de vanligtvis till i .bashrc. Historikhantering kan konfigureras olika beroende på dessa filer.
 • Inbyggda funktioner: Både Bash och Zsh har kraftfulla inbyggda funktioner för att hantera kommandohistorik, men detaljer och standardinställningar kan variera. Till exempel har Zsh mer avancerade alternativ för att dela och hantera historik mellan flera terminalsessioner.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för skalet du använder på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `history`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika system.
 • Att din historikfil (~/.bash_history för Bash och ~/.zsh_history för Zsh) inte är korrupt eller skrivskyddad.
 • Att du har rättigheter att läsa och skriva till historikfilen.

Se även

 • bashrc - Startfil för Bash-skalet.
 • zshrc - Startfil för Zsh-skalet.
 • source - Ladda om en startfil eller annan fil i skalet.
 • fc - Redigera och kör tidigare kommandon från historiken.

Källor