Htop

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

htop - Interaktiv processövervakare

Kommandot `htop` används för att visa och övervaka systemets processer och resurser i ett interaktivt och färgstarkt gränssnitt i realtid.

Syntax

htop [ALTERNATIV]

Beskrivning

Kommandot `htop` är en interaktiv processövervakare som ger en realtidsvy av systemets processoranvändning, minnesanvändning och andra systemresurser. Till skillnad från `top` erbjuder `htop` ett mer användarvänligt gränssnitt med färgkodning, horisontella och vertikala skalbara grafer och möjligheten att använda musen för att navigera.

Alternativ

Kommandot `htop` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur informationen visas:

 • -d --delay=DELAY - Fördröjning mellan uppdateringar i sekunder (standard är 1 sekund).
 • -C --no-color - Inaktivera färger i visningen.
 • -h --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -u --user=USERNAME - Visa endast processer som tillhör specifik användare.
 • -p --pid=PID - Visa endast processer med specifika PID.
 • -s --sort-key=COLUMN - Sortera processen efter angiven kolumn (standard är %CPU).
 • -v --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Interaktiva Kommandon

När `htop` körs kan följande tangentbordskommandon användas för att ändra vy och kontrollera programmet:

 • F1 - Visa hjälpskärmen.
 • F2 - Visa inställningsmenyn.
 • F3 - Sök efter en process.
 • F4 - Filtrera processer.
 • F5 - Visa trädvy.
 • F6 - Ändra sorteringskolumn.
 • F7 - Minska prioriteten (nice-värdet) för en process.
 • F8 - Öka prioriteten (nice-värdet) för en process.
 • F9 - Döda en process.
 • F10 - Avsluta `htop`.
 • Space - Markera en process.
 • u - Visa processer för en specifik användare.
 • s - Spåra systemanrop för en process.
 • l - Visa öppna filer (lsof) för en process.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `htop`-kommandot:

 • För att starta `htop` med en uppdateringsfördröjning på 2 sekunder:

htop -d 2

 • För att visa endast processer för en specifik användare:

htop -u användare

 • För att visa endast processer med en specifik PID:

htop -p 1234

 • För att sortera processer efter minnesanvändning:
Starta `htop` och tryck på F6, välj sedan MEM%.
 • För att döda en process från `htop`:
Välj processen med piltangenterna och tryck på F9, välj sedan signal och bekräfta.
 • För att ändra prioriteten för en process:
Välj processen med piltangenterna och tryck på F7 för att minska eller F8 för att öka prioriteten.

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `htop`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: `htop` är vanligtvis inte förinstallerat på macOS eller Linux, men kan enkelt installeras via paketförvaltare som Homebrew på macOS (`brew install htop`) och apt, yum eller dnf på Linux.
 • Alternativ och funktioner: Medan grundläggande funktioner i `htop` är liknande på både macOS och Linux, kan vissa systemstatistik och prestandaindikatorer variera beroende på operativsystem. macOS versionen av `htop` kan visa specifik systeminformation som inte är tillgänglig på Linux, och vice versa.
 • Användargränssnitt: Utseendet och känslan för `htop` kan vara något olika mellan macOS och Linux, främst på grund av hur respektive operativsystem hanterar systemresurser och processhantering.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `htop` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `htop`, kontrollera följande:

 • Att `htop` är korrekt installerat på ditt system.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att se information om processer och systemresurser.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att systemets resurser inte är överbelastade, vilket kan påverka `htop`-kommandots prestanda.

Se även

 • top - Visar systemets processoraktivitet och resurser i realtid.
 • ps - Visa information om aktiva processer.
 • vmstat - Rapportera om virtuellt minne, processer och CPU-aktivitet.
 • iostat - Rapportera om CPU-statistik och ingångs-/utgångsstatistik för enheter.

Källor