Htop

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

`htop` är ett interaktivt systemövervakningsverktyg för Unix-liknande operativsystem. Det erbjuder en mer användarvänlig och visuellt tilltalande vy jämfört med det traditionella `top`-kommandot. Med `htop` kan användare se en detaljerad lista över alla pågående processer och deras status, samt använda olika funktioner för att hantera dessa processer. Här är några av huvudegenskaperna:

Interaktivt Gränssnitt:

Användare kan interagera direkt med processer, som att avsluta (kill) eller ändra prioritet (renice) med hjälp av tangentbordskommandon.

Färgkodad Visning:

`htop` visar processer och resursanvändning med olika färger, vilket gör det enklare att snabbt få en översikt över systemets status.

CPU-, Minnes- och Swap-Användning:

Det visar realtidsinformation om CPU-, minnes- och swap-användning. Varje CPU-kärna kan visas separat, och minnes- och swap-användningen presenteras i både grafisk och numerisk form.

Sortering och Filtrering:

Användare kan sortera processlistan baserat på olika kriterier som CPU-användning, minnesanvändning, användar-ID, och process-ID. Det går också att filtrera processlistan för att bara visa processer som matchar specifika kriterier.

Anpassningsbara Inställningar:

`htop` tillåter användare att anpassa vad som visas och hur det visas. Användare kan välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning.

Trädvy:

Förutom den standard listvyn av processer, kan `htop` också visa processerna i en trädstruktur, vilket gör det enklare att se vilka processer som är barn till andra processer.

Uppdateras i Realtid:

Informationen som visas av `htop` uppdateras i realtid, vilket ger användare en aktuell vy över systemets aktivitet och prestanda.

`htop` är speciellt användbart för systemadministratörer och power users som behöver övervaka och hantera systemresurser effektivt. Det är ett kraftfullt verktyg som kombinerar omfattande funktionalitet med användarvänlighet.

Så installera och använder htop

Att köra `htop` på ett Unix-liknande operativsystem, som Linux eller macOS, är en ganska enkel process. Här är stegen för att installera och köra `htop`:

Steg 1: Installation

Först måste du se till att `htop` är installerat på ditt system. Installationen varierar beroende på vilken distribution eller vilket operativsystem du använder.

För de flesta Linux-distributioner:

Du kan installera `htop` via pakethanteraren. För distributioner som använder `apt` (som Ubuntu eller Debian), öppna terminalen och kör:


sudo apt-get update

sudo apt-get install htop

```

För distributioner som använder `yum` (som CentOS), använd:

sudo yum install htop


Och för de som använder `dnf` (som Fedora):

sudo dnf install htop

Steg 2: Kör htop

När `htop` är installerat, är det bara att öppna terminalen och skriva `htop`, följt av Enter-tangenten:

htop

Då kommer `htop` att startas, och du kommer att se en översikt över systemets resurser, inklusive CPU, minne, och en lista över körande processer.

Interaktion med htop

När `htop` är igång, kan du använda tangentbordskommandon för att interagera med programmet. Några grundläggande kommandon inkluderar:

-F10 eller q: Avsluta `htop`.

- ↑/↓ Piltangenter:** Navigera i processlistan.

-F3 eller /: Sök efter en process.

- F9: Skicka ett 'kill'-kommando till en vald process.

- F5: Växla till trädvy.

`htop` är mycket konfigurerbart och användaren kan anpassa det efter eget behov. Mer information om alla tillgängliga kommandon och inställningar finns i `htop`-manualen, som du kan komma åt genom att köra `man htop` i terminalen.

Manual sidan

NAMN

htop, pcp-htop - interaktiv processvisare

SYNOPSIS

    htop [ -dCFhpustvH ]
    pcp htop [ -dCFhpustvH ] [ --host/-h host ]

BESKRIVNING

    htop är en plattformsoberoende ncurses-baserad processvisare.

    Det liknar top , men låter dig rulla vertikalt och
    horisontellt och interagera med hjälp av en pekanordning (mus). Du
    kan observera alla processer som körs på systemet, tillsammans med deras
    kommandoradsargument, samt visa dem i ett trädformat,
    välj flera processer och agera på dem alla samtidigt.

    Uppgifter relaterade till processer (döda, renicera) kan utföras
    utan att ange sina PID.

    pcp-htop är en version av htop byggd med hjälp av Performance Co-
    Pilot (PCP) Metrics API (se PCPIntro(1) , PMAPI(3) ), som tillåter att
    utöka htop för att visa värden från godtyckliga mätvärden. Se den
    avsnittet nedan med titeln CONFIG FILES för ytterligare information.

KOMMAND RAD ALTERNATIV      

    Obligatoriska argument för långa optioner är obligatoriska för korta
    alternativ också.

    -d --delay=DELAY
       Fördröjning mellan uppdateringar, på tiondels sekund. Om förseningen
       värdet är mindre än 1, det ökas till 1, dvs 1/10
       andra. Om fördröjningsvärdet är större än 100 är det det
       minskat till 100, dvs 10 sekunder.

    -C --no-color --no-colour 
       Starta htop i monokromt läge

    -F --filter=FILTER
       Filtrera processer efter termer som matchar kommandona. Villkoren
       är matchade skiftlägesokänsliga och som fasta strängar (inte
       regex). Du kan separera flera termer med "|".

    -h --hjälp
       Visa ett hjälpmeddelande och avsluta

    -p --pid=PID,PID...
       Visa endast de givna PID:erna

    -s --sort-key KOLUMN
       Sortera efter denna kolumn (använd --sort-key hjälp för en kolumn
       lista). Detta tvingar fram en listvy om du inte anger -t
       på samma gång.

    -u --user=ANVÄNDARNAMN|UID
       Visa endast processerna för en given användare

    -U --ingen-unicode
       Använd inte unicode utan ASCII-tecken för grafmätare

    -M --ingen-mus
       Inaktivera stöd för muskontroll

    --skrivskyddad
       Inaktivera alla system- och processförändringsfunktioner

    -V --version
       Mata ut versionsinformation och avsluta

    -t --träd
       Visa processer i trädvy. Detta kan användas för att tvinga en
       trädvy när du begär en sorteringsordning med -s.

    -H --highlight-changes=DELAY
       Markera nya och gamla processer

     --drop-kapacitet[=av|grundläggande|strikt]
       Endast Linux; kräver libcap-stöd.
       Släpp onödiga Linux-funktioner. I strikt läge funktioner
       som att döda, ändra processprioriteringar och läsa
       process fördröjning redovisningsinformation kommer inte att fungera, pga
       mindre kapacitet innehas.

INTERAKTIVA KOMMANDON

    Följande kommandon stöds i htop :

    Tab, Skift-Tab
      Välj nästa / föregående skärmflik att visa. Du
      kan aktivera visning av skärmflikarnas namn på inställningsskärmen
      (F2).

    Upp, Alt-k
      Välj (markera) föregående process i processlistan.
      Bläddra i listan om det behövs.

    Ner, Alt-j
      Välj (markera) nästa process i processlistan.
      Bläddra i listan om det behövs.

    Vänster, Alt-h
      Rulla processlistan åt vänster.

    Höger, Alt-l
      Rulla processlistan åt höger.

    PgUp, PgDn
      Rulla processlistan uppåt eller nedåt ett fönster.

    Hem Bläddra till toppen av processlistan och välj den första
      bearbeta.

    Avsluta  Bläddra till botten av processlistan och välj den sista
      bearbeta.

    Ctrl-A, ^
      Bläddra åt vänster till början av processposten (dvs
      början av raden).

    Ctrl-E, $
      Bläddra åt höger till slutet av processposten (dvs slutet av
      linje).

    Plats
      Tagga eller avtagga en process. Kommandon som kan opereras på
      flera processer, som "döda", kommer sedan att tillämpas över
      lista över taggade processer, istället för den aktuella
      markerade en.

    c   Tagga den aktuella processen och dess underordnade. Kommandon som kan
      arbeta på flera processer, som "döda", kommer då att gälla
      över listan med taggade processer, istället för den aktuella
      markerade en.

    U   Avtagga alla processer (ta bort alla taggar som lagts till med mellanslag eller
      c-tangenter).

    s   Spårningsprocesssystemanrop: om strace(1) är installerat,
      genom att trycka på denna tangent kopplas den till den för närvarande valda
      process, presenterar en liveuppdatering av systemsamtal utfärdade av
      processen.

    l   Visa öppna filer för en process: om lsof(1) är installerat,
      genom att trycka på denna tangent visas listan med filbeskrivningar
      öppnas av processen.

    w   Visa kommandoraden för den valda processen i en
      separat skärm, lindad på flera rader efter behov.

    x   Visa de aktiva fillåsen för den valda processen i en
      separat skärm.

    F1, h, ?
      Gå till hjälpskärmen

    F2, S
      Gå till inställningsskärmen där du kan konfigurera mätarna
      som visas överst på skärmen, ställ in olika visningar
      alternativ, välj bland färgscheman och välj vilka
      kolumner visas, i vilken ordning.

    F3, /
      Sök stegvis på kommandoraderna för alla de visade
      processer. Det för närvarande valda (markerade) kommandot kommer
      uppdatera när du skriver. När du är i sökläge trycker du på F3
      gå igenom matchande händelser. Att trycka på Skift-F3 kommer
      cykla bakåt.

      Alternativt kan sökningen startas genom att helt enkelt skriva in
      kommandot du letar efter, även om det är det första
      tecken normala tangentbindningar har företräde.

    F4, \
      Inkrementell processfiltrering: skriv in en del av en process
      kommandoraden och endast processer vars namn matchar kommer att vara
      visad. För att avbryta filtreringen anger du alternativet Filter igen
      och tryck på Esc. Matchningen görs skiftlägesokänslig. Villkor
      är fasta strängar (inget regex). Du kan separera flera
      termer med "|".

    F5, t
      Trädvy: organisera processer efter föräldraskap och layout
      relationer mellan dem som ett träd. Att växla nyckeln kommer
      växla mellan träd och din tidigare valda sorteringsvy.
      Om du väljer en sorteringsvy avslutas trädvyn.

    F6, <, >
      Väljer ett fält för sortering, även tillgängligt via < och
      >. Det aktuella sorteringsfältet indikeras med en markering i
      rubriken.

    F7, ]
      Öka den valda processens prioritet (subtrahera från
      "fint" värde). Detta kan endast göras av superanvändaren.

    F8, [
      Minska den valda processens prioritet (lägg till "trevligt"
      värde)

    Skift-F7, }
      Öka den valda processens autogruppprioritet (subtrahera
      från autogruppen "snällt" värde). Detta kan endast göras av
      superanvändare.

    Skift-F8, {
      Minska den valda processens autogruppprioritet (lägg till
      autogrupp "fint" värde)

    F9, k
      "Kill"-process: skickar en signal som väljs i en meny,
      till en eller en grupp av processer. Om processer var taggade,
      skickar signalen till alla taggade processer. Om ingen är det
      taggade, skickar till den för närvarande valda processen.

    F10, q
      Sluta

    I   Invertera sorteringsordningen: om sorteringsordningen ökar, byt
      till minskande och vice versa.

    +, -, *
      Expandera eller komprimera underträdet i trädvyläget. När en
      underträdet är komprimerat ett "+"-tecken visar till vänster om
      process namn. Om du trycker på "*" expanderas eller komprimeras alla
      barn till PID utan föräldrar, så vanligtvis PID 1 (init)
      och PID 2 (kthreadd på Linux, om kärntrådar visas).

    a (på multiprocessormaskiner)
      Ställ in CPU-affinitet: markera vilka CPU:er en process tillåts till
      använda sig av.

    u   Visa endast processer som ägs av en angiven användare.

    N   Sortera efter PID.

    M   Sortera efter minnesanvändning (översta kompatibilitetsnyckeln).

    P   Sortera efter processoranvändning (översta kompatibilitetsnyckeln).

    T   Sortera efter tid (översta kompatibilitetsnyckeln).

    F   "Följ" process: om sorteringsordningen orsakar den aktuella
      vald process för att flytta i listan, gör markeringsfältet
      Följ det. Detta är användbart för att övervaka en process: detta
      sätt kan du hålla en process alltid synlig på skärmen. När en
      rörelsenyckel används, "följ" förlorar effekt.

    K   Göm kärntrådar: förhindra trådarna som tillhör
      kärnan som ska visas i processlistan. (Det här är en
      växlingsknapp.)

    H   Dölj användartrådar: på system som representerar dem
      annorlunda än vanliga processer (som nyligen NPTL-
      baserade system) kan detta dölja trådar från användarutrymmet
      processer i processlistan. (Detta är en växlingsknapp.)

    O   Dölj containeriserade processer: förhindra processer som körs i en
      behållare från att visas i processlistan. (Detta är
      en växlingsknapp.)

    p   Visa fullständiga sökvägar till pågående program, där så är tillämpligt. (Detta
      är en växlingsknapp.)

    Z   Pausa/återuppta processuppdateringar.

    m   Slå samman exe, comm och cmdline, där tillämpligt. (Det här är en
      växlingsknapp.)

    Ctrl-L
      Uppdatera: rita om skärmen och beräkna om värden.

    Tal
      PID-sökning: skriv in process-ID och markeringen
      kommer att flyttas till det.

KOLUMNS

    Följande kolumner kan visa data om varje process. A
    värdet på '-' i alla rader indikerar att en kolumn är
    stöds inte på ditt system, eller för närvarande ej implementerad i htop .
    Namnen nedan är de som används i "Tillgängliga kolumner"
    avsnitt av inställningsskärmen. Om ett annat namn visas i
    htops huvudskärm visas den nedan inom parentes.

    Kommando
      Den fullständiga kommandoraden för processen (dvs. programnamn och
      argument).

      Om alternativet 'Sammanfoga exe, comm och cmdline i Command'
      (växling med 'm'-tangenten) är aktiv, den körbara sökvägen
      (/proc/[pid]/exe) och kommandonamnet (/proc/[pid]/comm)
      visas också sammanslagna med kommandoraden, om tillgängligt.

      Programbasnamnet är markerat om det är inställt i
      konfiguration. Ytterligare markering kan konfigureras för
      inaktuella körbara filer (jfr EXE-kolumnen nedan).

    COMM Kommandonamnet för processen som erhålls från
      /proc/[pid]/comm, om det går att läsa.

      Kräver Linux-kärna 2.6.33 eller senare.

    EXE  Det förkortade basnamnet för processens körbara fil,
      hämtat från /proc/[pid]/exe, om det går att läsa. htop kan
      läs den här filen på linux för ALLA processer endast om den har det
      förmågan CAP_SYS_PTRACE eller root-privilegier.

      Basnamnet är markerat med rött om den körbara filen kördes
      processen har ersatts eller raderats på disken sedan
      processen startade. Uppgifterna erhålls genom bearbetning
      innehållet i /proc/[pid]/exe.

      Dessutom är basnamnet markerat med gult om något bibliotek
      rapporteras ha ersatts eller raderats på disken sedan dess
      den laddades senast. Uppgifterna erhålls av
      bearbetar innehållet i /proc/[pid]/maps.

      När du bestämmer färg bytet av huvudet
      körbar har alltid företräde framför ersättning av någon
      annat bibliotek. Om bara minneskartan visar en
      ersättning av den huvudsakliga körbara filen, kommer detta att visas som om någon
      annat bibliotek hade ersatts eller tagits bort.

      Denna extra färgmarkering kan konfigureras i
      "Visningsalternativ" på inställningsskärmen.

      Att visa EXE kräver CAP_SYS_PTRACE och
      PTRACE_MODE_READ_FSCRED.

    PID  Process-ID.

    STATER)
      Tillståndet i processen:
        S för att sova
        I för tomgång (längre inaktivitet än att sova på plattformar
      som skiljer)
        R för att köra
        D för disksömn (avbrottsfri)
        Z för zombie (väntar på att förälder ska läsa dess utgångsstatus)
        T för spårad eller avstängd (t.ex. av SIGTSTP)
        W för personsökning

    PPID Det överordnade process-ID.

    PGRP Processens grupp-ID.

    SESSION (SID)
      Processens sessions-ID.

    TTY  Processens styrande terminal.

    TPGID
      Process-ID:t för förgrundsprocessgruppen för
      styrande terminal.

    MINFLT
      Antalet sidfel som händer i huvudminnet.

    CMINFLT
      Antalet mindre fel för processen som väntat på
      barn (se MINFLT ovan).

    MAJFLT
      Antalet sidfel som händer utanför huvudminnet.

    CMAJFLT
      Antalet större fel för processen har väntat på
      barn (se MAJFLT ovan).

    UTIME (UTIME+)
      Användarens CPU-tid, vilket är den tid som processen
      har ägnat åt att köra på CPU:n i användarläge (dvs allt
      men systemanrop), mätt i klockslag.

    TID (STIME+)
      Systemets CPU-tid, vilket är den tid som kärnan
      har ägnat åt att utföra systemanrop på uppdrag av processen,
      mätt i klocktickar.

    CUTIME (CUTIME+)
      Barnens användare CPU-tid, vilket är mängden tid
      processens väntade barn har ägnat åt att avrätta
      användarläge (se UTIME ovan).

    CSTIME (CSTIME+)
      Barnens system CPU-tid, vilket är mängden tid
      kärnan har ägnat åt att köra systemanrop på uppdrag av alla
      processens väntade barn (se TID ovan).

    PRIORITET (PRI)
      Kärnan interna prioritet för processen, vanligtvis bara
      dess fina värde plus tjugo. Olika för realtid
      processer.

    NICE (NI)
      Det fina värdet av en process, från 19 (låg prioritet) till -20
      (hög prioritet). Ett högt värde betyder att processen pågår
      trevligt, låta andra ha en högre relativ prioritet. De
      vanliga OS-behörighetsbegränsningar för justering av prioritet
      tillämpa.

    STARTTID (START)
      Tiden då processen startade.

    PROCESSOR (CPU)
      ID:t för den CPU som processen senast kördes på.

    M_VIRT (VIRT)
      Storleken på processens virtuella minne.

    M_RESIDENT (RES)
      Den inbyggda uppsättningsstorleken (text + data + stack) för processen
      (dvs. storleken på processens använda fysiska minne).

    M_SHARE (SHR)
      Storleken på processens delade sidor.

    M_TRS (KOD)
      Textens resident inställda storlek på processen (dvs. storleken på
      processens körbara instruktioner).

    M_DRS (DATA)
      Processens storlek (data + stack) för den inbyggda datauppsättningen
      (dvs storleken på allt utom processens körbara filer
      instruktioner).

    M_LRS (LIB)
      Processens biblioteksstorlek.

    M_SWAP (SWAP)
      Storleken på processens utbytta sidor.

    M_PSS (PSS)
      Den proportionella uppsättningsstorleken, samma som M_RESIDENT men varje sida
      delas med antalet processer som delar det.

    M_M_PSSWP (PSSWP)
      Den proportionella växlingsandelen för denna mappning, till skillnad från M_SWAP
      detta tar inte hänsyn till bytt sida av
      underliggande shem-objekt.

    ST_UID (UID)
      Processägarens användar-ID.

    PERCENT_CPU (CPU%)
      Procentandelen av CPU-tiden som processen är för närvarande
      använder sig av. Detta är standardsättet att representera CPU-användning i
      Linux. Varje process kan konsumera upp till 100% vilket betyder att
      full kapacitet för kärnan den körs på. Detta är
      kallas ibland "Irix-läge", t.ex. i top(1) .

    PERCENT_NORM_CPU (NCPU%)
      Procentandelen av CPU-tiden som processen är för närvarande
      använder normaliserat av CPU-antal. Detta kallas ibland
      "Solaris-läge" t.ex. i topp(1) .

    PERCENT_MEM (MEM%)
      Procentandelen minne som processen använder för närvarande
      (baserat på processens inbyggda minnesstorlek, se M_RESIDENT
      ovan).

    ANVÄNDARE Processägarens användarnamn eller användar-ID om
      namn kan inte fastställas.

      På Linux är användarnamnet markerat om processen har
      förhöjda privilegier, dvs om det har utgått från
      binärfiler med filkapacitet inställda eller behållen Linux
      funktioner, via ambient set, efter byte från
      root-användare.

    TID (TIME+)
      Tiden, mätt i klocka, tickar som processen har lagt ner
      i användar- och systemtid (se UTIME, TID ovan).

    NLWP Antalet lättviktsprocesser (=trådar) i
      bearbeta.

    TGID Trådgruppens ID.

    CTID OpenVZ container ID, alias virtuell miljö-ID.

    VPID OpenVZ process-ID.

    VXID VServer process-ID.

    RCHAR (RD_CHAR)
      Antalet byte som processen har läst.

    WCHAR (WR_CHAR)
      Antalet byte som processen har skrivit.

    SYSCR (RD_SYSC)
      Antalet read(2) syscalls för processen.

    SYSCW (WR_SYSC)
      Antalet write(2) syscalls för processen.

    RBYTES (IO_RBYTES)
      Bytes av read(2) I/O för processen.

    WBYTES (IO_WBYTES)
      Bytes of write(2) I/O för processen.

    CNCLWB (IO_CANCEL)
      Bytes av annullerad skrivning(2) I/O.

    IO_READ_RATE (LÄS DISK)
      I/O-hastigheten för read(2) i byte per sekund, för
      bearbeta.

    IO_WRITE_RATE (DISK WRITE)
      I/O-hastigheten för skriv(2) i byte per sekund, för
      bearbeta.

    IO_RATE (DISK R/W)
      I/O-hastigheten, IO_READ_RATE + IO_WRITE_RATE (se ovan).

    CGROUP
      Vilken c-grupp processen är i. För en förkortad vy se
      CCGROUP kolumnen nedan.

    CCGROUP
      Förkortad vy av cgroup-namnet som processen är i.
      Detta utför några mönsterbaserade ersättningar för att förkorta
      visad sträng och på så sätt kondensera informationen.
        /*.slice förkortas till /[*] (undantag nedan)
        /system.slice förkortas till /[S] 
        /user.slice förkortas till /[U] 
        /user-*.slice förkortas till /[U: *] (direkt före
       /[U] innan släpptes)
        /machine.slice förkortas till /[M] 
        /machine-*.scope förkortas till /[SNC:*] (SNC: systemd
      nspawn-behållare), versaler för monitorn
        /lxc.monitor.* förkortas till /[LXC:*] 
        /lxc.payload.* förkortas till /[lxc:*] 
        /*.scope förkortas till /!* 
        /*.tjänsten förkortas till /* ( suffix borttaget)

      Påträffade escape-sekvenser (t.ex. från systemd) inuti
      cgroup-namnet avkodas inte.

    OOM  OOM killer poäng.

    CTXT Inkrementell summa av frivilliga och icke-frivilliga sammanhang
      växlar.

    IO_PRIORITY (IO)
      I/O-schemaläggningsklassen följt av prioritet om
      klass stödjer det:
        R för Realtime
        B för Best-effort
        ID för inaktiv

    PERCENT_CPU_DELAY (CPUD%)
      Procentandelen av den tid som ägnas åt att vänta på en CPU (medan
      körbar). Kräver CAP_NET_ADMIN.

    PERCENT_IO_DELAY (IOD%)
      Procentandelen av tid som ägnas åt att vänta på slutförandet av
      synkront block I/O. Kräver CAP_NET_ADMIN.

    PERCENT_SWAP_DELAY (SWAPD%)
      Procentandelen tid som spenderas med att byta sidor. Kräver
      CAP_NET_ADMIN.

    AGRP Autogruppsidentifieraren för processen. Kräver Linux CFS
      ska aktiveras.

    ANI  Autogruppen bra värde för processens autogrupp. Kräver
      Linux CFS ska aktiveras.

    Alla andra flaggor
      Stöds inte för närvarande (visar alltid '-').

EXTERNA BIBLIOTEK  

    Medan htop beror på de flesta bibliotek som den använder vid byggtiden
    det finns två anmärkningsvärda undantag från denna regel. Dessa
    undantag gäller båda data som visas i meter som visas i
    rubriken på htop och skapades avsiktligt som valfria
    körtidsberoenden istället. Dessa undantag beskrivs
    Nedan:

    libsystemd
       Bindningarna för libsystemd används i SystemD-mätaren
       för att fastställa antalet aktiva tjänster och totalen
       systemtillstånd. Letar efter funktionerna för att bestämma dessa
       information vid körning möjliggör builds för att stödja dessa
       meter utan att tvinga pakethanteraren att installera
       dessa bibliotek på system som annars inte använder
       systemd.

       Sammanfattning: inget byggtidsberoende, valfri körtid
       beroende av libsystemd via dynamisk laddning, med
        systemctl(1) fallback.

    libsensorer
       Bindningarna för libsensorer används för CPU:n
       temperaturavläsningar i CPU-användningsmätarna om de visas
       temperaturen aktiveras via inställningsskärmen. I
       för att htop ska visa dessa temperaturer korrekt
       dock en korrekt konfiguration av libsensorer genom sin
       vanliga konfigurationsfiler antas och att all CPU
       kärnor motsvarar temperaturgivare från kärntemp
       drivrutin med kärna 0 som motsvarar en sensor märkt
       "Kärna 0". Förpackningstemperaturen kan anges som "Paket
       id 0". Om det saknas antas det som det maximala värdet från
       tillgängliga avläsningar per kärna.

       Sammanfattning: bygg tidsberoende på libsensors (3) C header
       filer, valfritt körtidsberoende på libsensors (3) via
       dynamisk laddning.

KONFIGURATIONS FILER

    Som standard läser htop dess konfiguration från den XDG-kompatibla
    sökväg ~/.config/htop/htoprc . Konfigurationsfilen är
    skrivs över av htops in-program Setup-konfiguration, så det
    ska inte redigeras för hand. Om ingen användarkonfiguration finns htop
    försöker läsa den systemomfattande konfigurationen från
    ${prefix}/etc/htoprc och som en sista utväg, faller tillbaka till sitt hårda
    kodade standardinställningar.

    Du kan åsidosätta platsen för konfigurationsfilen med hjälp av
    $HTOPRC miljövariabel (så att du kan ha flera
    konfigurationer för olika maskiner som delar samma hem
    katalog, till exempel).

    Verktyget pcp -htop använder htoprc på exakt samma sätt.
    Dessutom stöder den ytterligare konfigurationsfiler som tillåter
    nya mätare och kolumner som ska läggas till displayen via det vanliga
    Inställningsfunktion, som visar ytterligare tillgängliga mätare
    och Tillgängliga kolumnposter för varje körtidskonfigurerad mätare eller
    kolumn.

    Dessa pcp-htop- konfigurationsfiler läses en gång vid uppstart. De
    formatet för dessa filer beskrivs i detalj i pcp-htop (5)
    manualsida.

    Denna funktion gör många tusentals prestanda tillgängliga
    Co-Pilot mätvärden för visning av pcp-htop , såväl som förmågan
    för att visa anpassade mätvärden som lagts till på enskilda webbplatser.
    Applikationer och tjänster instrumenterade med OpenMetrics
    formatet https://openmetrics.io kan också visas av pcp-htop 
    om komponenten pmdaopenmetrics(1) är konfigurerad.

MEMORY STORLEK        

    Minnesstorlekar i htop visas i en läsbar form.
    Storlekar skrivs ut i potenserna 1024. (t.ex. 1023M = 1072693248
    byte)

    Beslutet att använda denna konvention togs för att bevara
    skärmutrymme och gör representationer av minnesstorlek konsekventa
    hela htop .

SE ÄVEN        

    proc(5) , top(1) , free(1) , ps(1) , uptime(1) och limits.conf(5) .

SE ÄVEN FÖR PCP

    pmdaopenmetrics(1) , PCPIntro(1) , PMAPI(3) och pcp-htop (5).

FÖRFATTARE    

    htop utvecklades ursprungligen av Hisham Muhammad. Nuförtiden är det
    underhålls av communityn på <htop@groups.io>.

    pcp-htop upprätthålls som ett samarbete mellan
    <htop@groups.io> och <pcp@groups.io> gemenskaper och utgör en del
    av Performance Co-Pilot-sviten med verktyg.

COPYRIGHT        

    Copyright © 2004-2019 Hisham Muhammad.
    Copyright © 2020-2023 htop dev team.

    Licens GPLv2+: GNU General Public License version 2 eller, på din
    alternativ, valfri senare version.

    Detta är fri programvara: du är fri att ändra och distribuera om
    Det. Det finns INGEN GARANTI, i den utsträckning som lagen tillåter.

KOLOFON        

    Den här sidan är en del av htop (en interaktiv processvisare)
    projekt. Information om projektet finns på
    ⟨ http://hisham.hm/htop/ ⟩. Om du har en felrapport för detta
    manualsida, se ⟨ http://github.com/hishamhm/htop/issues ⟩. Detta
    sidan erhölls från projektets uppströms Git-förråd
    ⟨ https://github.com/htop-dev/htop ⟩ den 2023-06-23. (Vid den tiden,
    datumet för den senaste commit som hittades i
    repository var 2023-06-20.) Om du upptäcker någon rendering
    problem i den här HTML-versionen av sidan, eller så tror du det
    är en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller så har du
    korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON
    (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett mail till
    man-pages@man7.org