Ifconfig

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt

Kommandot `ifconfig` används för att konfigurera, kontrollera och hantera nätverksgränssnitt i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

ifconfig [GRÄNSSNITT] [ALTERNATIV]

Beskrivning

Kommandot `ifconfig` (interface configurator) används för att visa och ändra konfigurationen av nätverksgränssnitt på ett system. Det används vanligtvis vid systemstart för att konfigurera gränssnitt som behövs för nätverkskommunikation. Det kan också användas för att aktivera eller inaktivera gränssnitt och ändra IP-adresser och andra nätverksinställningar.

Alternativ

Kommandot `ifconfig` stöder flera alternativ som kan användas för att justera nätverksgränssnittens konfiguration:

 • [gränssnitt] - Namnet på nätverksgränssnittet som ska konfigureras (t.ex. eth0, wlan0).
 • up - Aktivera det angivna nätverksgränssnittet.
 • down - Inaktivera det angivna nätverksgränssnittet.
 • inet [adress] - Ange IPv4-adress för gränssnittet.
 • inet6 [adress] - Ange IPv6-adress för gränssnittet.
 • netmask [mask] - Ange nätverksmask.
 • broadcast [adress] - Ange broadcast-adress.
 • mtu [storlek] - Ange Maximum Transmission Unit (MTU).
 • hw ether [MAC-adress] - Ange MAC-adress för gränssnittet.
 • add [adress/prefix] - Lägg till en IP-adress på gränssnittet.
 • del [adress/prefix] - Ta bort en IP-adress från gränssnittet.
 • promisc - Aktivera promiskuöst läge.
 • -promisc - Inaktivera promiskuöst läge.
 • allmulti - Aktivera mottagning av alla multicast-paket.
 • -allmulti - Inaktivera mottagning av alla multicast-paket.
 • multicast - Aktivera multicast på gränssnittet.
 • -multicast - Inaktivera multicast på gränssnittet.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `ifconfig`-kommandot:

 • För att visa alla nätverksgränssnitt och deras status:

ifconfig

 • För att aktivera ett nätverksgränssnitt:

ifconfig eth0 up

 • För att inaktivera ett nätverksgränssnitt:

ifconfig eth0 down

 • För att ställa in en IP-adress på ett gränssnitt:

ifconfig eth0 inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0

 • För att ändra MTU-storleken på ett gränssnitt:

ifconfig eth0 mtu 1500

 • För att ställa in en MAC-adress på ett gränssnitt:

ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `ifconfig`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Tillgänglighet: På moderna Linux-distributioner har `ifconfig` blivit ersatt av `ip`-kommandot från `iproute2`-paketet. `ifconfig` finns dock fortfarande tillgängligt via paketet `net-tools`. På macOS är `ifconfig` fortfarande standardverktyget för nätverkskonfiguration.
 • Alternativ och funktioner: Medan grundläggande funktioner i `ifconfig` är liknande på båda plattformarna, kan vissa alternativ och utdataformat skilja sig åt. Till exempel kan vissa avancerade funktioner endast vara tillgängliga i `ip`-kommandot på Linux.
 • Användargränssnitt: `ifconfig` på macOS och Linux kan visa information på något olika sätt, och vissa flaggor och alternativ kan ha olika syntax eller namn.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `ifconfig` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `ifconfig`, kontrollera följande:

 • Att kommandot är korrekt installerat och tillgängligt på ditt system.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att köra kommandot och ändra nätverkskonfigurationen (vissa alternativ kräver root-rättigheter).
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • På moderna Linux-distributioner, överväg att använda `ip`-kommandot istället för `ifconfig` för mer avancerad nätverkskonfiguration.

Se även

 • ip - Ett kraftfullt verktyg för att konfigurera nätverksgränssnitt (ersättning för `ifconfig` på moderna Linux-system).
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och nätverksgränssnitt.
 • ss - Visa detaljerad information om nätverksanslutningar.

Källor