Let's Encrypt

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här är en guide för att installera och konfigurera Let's Encrypt för Apache, formaterad som MediaWiki-kod, vilket är formatet som används av wikis såsom Wikipedia.

```mediawiki

Let's Encrypt: Installation och Konfiguration i Apache

Let's Encrypt är en kostnadsfri, automatiserad och öppen certifikatutfärdare som gör det enkelt att säkra din webbserver med SSL/TLS-certifikat. Den här guiden går igenom processen för att installera och konfigurera Let's Encrypt för en Apache webbserver.

Förberedelser

Innan du börjar, se till att du har:

  • Root- eller sudo-åtkomst till din server.
  • Apache installerad på din server.
  • Ett domännamn som pekar mot serverns IP-adress.

Steg 1: Installera Certbot

Certbot är ett verktyg som förenklar processen att skaffa och förnya Let's Encrypt-certifikat och konfigurera din webbserver.

  • På Debian-baserade system (som Ubuntu):
sudo apt-get update
sudo apt-get install certbot python3-certbot-apache
  • På Red Hat-baserade system (som CentOS):
sudo yum install epel-release
sudo yum install certbot python3-certbot-apache

Steg 2: Skaffa och Installera Certifikatet

Använd Certbot för att automatiskt skaffa ett certifikat och konfigurera Apache:

sudo certbot --apache

Följ instruktionerna för att slutföra processen.

Steg 3: Verifiera Apache Konfigurationen

Kontrollera att din webbplats nu använder SSL/TLS genom att besöka den med "https://" före din domän. Ett hänglås bredvid URL:en indikerar en säker anslutning.

Steg 4: Automatisera Certifikatförnyelse

Let's Encrypt-certifikat är giltiga i 90 dagar. Använd följande kommando för att testa automatisk förnyelse:

sudo certbot renew --dry-run

Om allt fungerar som det ska, kommer detta att simulera en förnyelse utan att faktiskt utföra den.

Avslutningsvis

Att använda Let's Encrypt för att säkra din Apache webbserver är en enkel process som förbättrar säkerheten och användarnas förtroende. Genom att följa dessa steg kan du snabbt installera och konfigurera Let's Encrypt och säkerställa att dina certifikat förblir giltiga genom automatisk förnyelse. ```

Den här MediaWiki-koden kan du använda direkt i en wiki som använder MediaWiki-programvaran. Den innehåller grundläggande formatering som sektionstitlar, kodblock och punktlistor.