Locate

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

locate - Hitta filer snabbt med en databas

Kommandot `locate` används för att snabbt hitta filer genom att söka i en förbyggd databas.

Syntax

locate [ALTERNATIV]... MÖNSTER...

Beskrivning

Kommandot `locate` söker efter filer och kataloger som matchar angivna mönster. Det använder en förbyggd databas över filsystemet, vilket gör sökningarna mycket snabbare jämfört med kommandot `find`.

Alternativ

Kommandot `locate` stöder många alternativ som kan användas för att justera sökningen:

 • `-A, --all` - Visa endast de poster som matchar alla angivna mönster.
 • `-b, --basename` - Matcha endast basnamnet på filer (ignorerar sökvägen).
 • `-c, --count` - Skriv endast ut antalet poster som matchar.
 • `-d, --database DBPATH` - Använd den angivna databasen istället för standarddatabasen.
 • `-e, --existing` - Visa endast poster för filer som existerar vid söktillfället.
 • `-i, --ignore-case` - Ignorera skiftlägeskänslighet vid sökning.
 • `-l, --limit N` - Begränsa antalet matchande poster till N.
 • `-P, --nofollow, --physical` - Följ inte symboliska länkar.
 • `-r, --regexp REGEXP` - Tolka mönster som reguljära uttryck.
 • `-S, --statistics` - Visa statistik om databasen.
 • `-q, --quiet` - Undertryck felmeddelanden om icke-existerande filer.
 • `-0, --null` - Separera utdata med null-tecken istället för ny rad.
 • `--help` - Visa hjälpmeddelandet och avsluta.
 • `--version` - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `locate`-kommandot:

 • För att hitta alla filer som innehåller ordet "fil" i deras namn:

locate fil

 • För att hitta alla filer som matchar ett specifikt mönster, t.ex. alla textfiler:

locate "*.txt"

 • För att hitta alla filer med ett specifikt basnamn:

locate -b "\.bashrc"

 • För att ignorera skiftlägeskänslighet vid sökning:

locate -i fil

 • För att visa antalet poster som matchar ett mönster:

locate -c fil

 • För att använda en specifik databas:

locate -d /väg/till/databas fil

 • För att tolka mönstret som ett reguljärt uttryck:

locate -r "^/usr.*bin/gcc"

 • För att visa statistik om databasen:

locate -S

 • För att begränsa antalet resultat till 10:

locate -l 10 fil

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `locate`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • **Standardinstallationer**: På de flesta Linux-distributioner är `locate` en del av GNU findutils eller mlocate, medan macOS använder en version som är en del av BSD locate. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • **Databasuppdatering**: På Linux används vanligtvis kommandot `updatedb` för att uppdatera databasen som `locate` använder. På macOS uppdateras databasen automatiskt genom systemets underhållsuppgifter.
 • **Databasplats**: Standardplatsen för databasen kan skilja sig. På Linux är det vanligtvis `/var/lib/mlocate/mlocate.db` eller `/var/cache/locate/locatedb`. På macOS är det `/var/db/locate.database`.
 • **Prestanda och optimering**: Linux och macOS kan ha olika prestandakarakteristika beroende på hur deras filsystem och sökalgoritmer är implementerade. macOS använder HFS+ eller APFS, medan Linux vanligtvis använder ext4, Btrfs, XFS eller andra filsystem. Detta kan påverka hur snabbt `locate`-kommandot utför sina sökningar.
 • **Flaggor och funktioner**: Vissa GNU-specifika flaggor och funktioner kan saknas i BSD-versionen av `locate` som används på macOS. Till exempel kan vissa avancerade sökalternativ som `-A` (matcha alla mönster) vara specifika för GNU locate.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `updatedb` för att uppdatera databasen:

sudo updatedb

På macOS sker detta automatiskt eller kan göras manuellt med:

sudo /usr/libexec/locate.updatedb

 • Användning av `-d` alternativet på Linux och macOS kan skilja sig:

locate -d /path/to/locate.db fil

På macOS måste du vara säker på att du har rätt databas och att den är uppdaterad.
 • För att söka utan att följa symboliska länkar på Linux:

locate -P fil

Detta kan skilja sig på macOS beroende på versionen av locate.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `locate` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `locate`, kontrollera följande:

 • Att databasen är uppdaterad. Om databasen är föråldrad kan den sakna nyligen tillagda filer.
 • Att du har rättigheter att läsa databasen.
 • Att syntaxen för ditt uttryck är korrekt. Kontrollera att du använder korrekta alternativ och parametrar.

Se även

 • find - Sök efter filer och kataloger i realtid.
 • updatedb - Uppdatera databasen som används av locate.
 • grep - Sök efter mönster i filer.
 • xargs - Bygg och kör kommandon från standardinmatning.

Källor