Lsof

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lsof - Lista öppna filer

Kommandot `lsof` används för att lista öppna filer och de processer som har öppnat dem.

NAMN

lsof - lista öppna filer

SYNOPSIS

lsof [ALTERNATIV] [NAMN ...]

BESKRIVNING

Kommandot `lsof` listar information om filer som är öppna av processer. En fil kan vara en vanlig fil, en katalog, en nätverksfil (sockets), en enhet, och så vidare.

ALTERNATIV

Kommandot `lsof` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a - Kombinera val med ett OCH-villkor.
 • -c NAME - Lista endast öppna filer av processer vars kommando börjar med NAME.
 • -d DESCRIPTOR - Lista endast öppna filer med specifika filbeskrivare.
 • +d DIRECTORY - Lista öppna filer i och under DIRECTORY.
 • +D DIRECTORY - Lista öppna filer endast under DIRECTORY.
 • -i [SELECTOR] - Lista öppna nätverksfiler som matchar SELECTOR.
 • -n - Undvik att konvertera nätverksnummer till namn.
 • -P - Undvik att konvertera portnummer till namn.
 • -p PID - Lista endast öppna filer av processen med PID.
 • -u USER - Lista endast öppna filer av USER.
 • -g GROUP - Lista endast öppna filer av GROUP.
 • -U - Lista öppna UNIX-domänsocket-filer.
 • -t - Producera listan i ett "parsable" format utan rubriker.
 • -r [TIME] - Upprepa listan var TIME sekunder.
 • -s - Visa storleken på filer.
 • -T [fl] - Visa TCP/TPI-information.
 • -h - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v - Visa versionsinformation och avsluta.

EXEMPEL

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `lsof`-kommandot:

 • Lista alla öppna filer:

lsof

 • Lista alla öppna filer av en specifik process:

lsof -p 1234

 • Lista alla öppna nätverksfiler:

lsof -i

 • Lista alla öppna filer av en specifik användare:

lsof -u användarnamn

 • Lista alla öppna filer i och under en specifik katalog:

lsof +D /path/to/directory

 • Lista alla öppna TCP-filer:

lsof -i tcp

 • Upprepa listan var 5:e sekund:

lsof -r 5

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns några skillnader att tänka på när man använder `lsof` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: `lsof`-kommandot är tillgängligt på både macOS och Linux och fungerar på liknande sätt på båda plattformarna. Implementationsskillnader: Även om kommandot är mycket likt på båda plattformarna kan det finnas mindre skillnader i hur vissa alternativ fungerar eller i utdataformatet beroende på operativsystemets specifika implementationer.

Exempel på att använda `lsof` på macOS:

 • För att lista alla öppna filer:

lsof

 • För att lista alla öppna filer av en specifik användare:

lsof -u användarnamn

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `lsof`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att du har nödvändiga behörigheter för att lista öppna filer för de processer du frågar om. Att de specifika PID, användarnamn eller kataloger du försöker lista existerar och är tillgängliga.

SE ÄVEN

 • ps - rapportera en översikt över nuvarande processer.
 • pwdx - rapportera nuvarande arbetskatalog för en process.
 • netstat - visa nätverksanslutningar, routingtabeller, gränssnittsstatisik, maskinvara med mera.

FÖRFATTARE

Victor A. Abell skrev `lsof`. Buggrapporter och förslag kan skickas till ⟨abe@purdue.edu⟩.

KOLOFON

Denna sida är en del av lsof-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://github.com/lsof-org/lsof⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/lsof-org/lsof/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/lsof-org/lsof.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

lsof manual (Linux)
lsof manual (macOS)