Man

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

man - Visar manualer för kommandon och program

Kommandot `man` används för att visa manualer (man-sidor) för kommandon och program i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

man [ALTERNATIV] ÄMNE

Beskrivning

Kommandot `man` är ett kraftfullt verktyg för att visa manualer för kommandon, systemanrop, konfigurationsfiler och andra systemresurser. Manualerna är organiserade i olika sektioner som täcker olika typer av information.

Alternativ

Kommandot `man` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur manualerna visas och söks:

 • -a - Visa alla manualsidor som matchar sökningen.
 • -c - Rensa skärmen innan manualen visas.
 • -d - Visa felsökningsinformation.
 • -D - Visa mer detaljerad felsökningsinformation.
 • -f, --whatis - Visa kort beskrivning av ämnet (motsvarar whatis-kommandot).
 • -k, --apropos - Sök efter manualer som matchar ett nyckelord (motsvarar apropos-kommandot).
 • -K - Sök efter ett nyckelord i alla manualer.
 • -l, --local-file - Visa manual från en lokal fil.
 • -m, --systems - Visa manual för ett annat operativsystem.
 • -P, --pager=PROGRAM - Använd specificerat program som sidvisare.
 • -t, --troff - Använd groff-format för att visa manualen.
 • -w, --path - Visa sökvägen till manualen utan att visa dess innehåll.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `man`-kommandot:

 • För att visa manualen för ett specifikt kommando:

man ls

 • För att visa manualer för alla kommandon som matchar ett nyckelord:

man -k copy

 • För att visa sökvägen till manualen utan att visa dess innehåll:

man -w grep

 • För att visa en manual från en lokal fil:

man -l ./my_manual.1

 • För att visa manualen för ett systemanrop:

man 2 open

 • För att använda ett specifikt program som sidvisare:

man -P less ps

Manualens Sektioner

Manualsidorna är organiserade i sektioner som täcker olika typer av information:

1. Utförbara program och kommandon 2. Systemanrop (funktioner i kärnan) 3. Biblioteksanrop (funktioner i programmeringsbibliotek) 4. Specialfiler (vanligtvis enhetsfiler) 5. Filformat och konventioner (t.ex. /etc/passwd) 6. Spel 7. Diverse (inklusive makropaket och konventioner) 8. Systemadministration (endast root-användare) 9. Kernelrutiner

Du kan ange en specifik sektion genom att skriva sektionens nummer före ämnet, till exempel `man 2 open`.

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `man`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Manualdatabaser: Både macOS och Linux har omfattande manualdatabaser, men innehållet och täckningen kan variera beroende på de specifika kommandon och verktyg som är installerade på systemet.
 • Standardinstallationer: På både macOS och Linux är `man` vanligtvis förinstallerat. På Linux är manualdatabasen oftast mer omfattande på grund av det bredare utbudet av verktyg och systemprogram.
 • Sökvägar: Standardvägarna där manualerna lagras kan variera mellan operativsystemen. På Linux finns de ofta under /usr/share/man, medan de på macOS kan hittas under /usr/share/man eller /usr/local/share/man beroende på installation.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `man` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `man`, kontrollera följande:

 • Att du har stavat kommandot eller ämnet korrekt.
 • Att manualen för ämnet finns installerad på systemet.
 • Att du använder rätt sektion om det finns flera sektioner för ämnet (t.ex. `man 1 printf` för kommandot `printf` och `man 3 printf` för bibliotekets `printf`-funktion).

Se även

 • apropos - Sök manualdatabasen för en nyckelordsmatchning.
 • whatis - Visa en kort beskrivning av kommandon.
 • info - Visa dokumentation i GNU Info-format.
 • help - Visa hjälpinformation för inbyggda skal-kommandon.

Källor