More

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

more - Visa filer en skärm i taget

Kommandot `more` används för att visa innehållet i filer en skärm i taget i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

more [ALTERNATIV]... [FIL]...

Beskrivning

Kommandot `more` läser filer och visar deras innehåll en skärm i taget. Det är användbart för att läsa genom stora filer utan att behöva ladda hela filen i minnet på en gång.

Alternativ

Kommandot `more` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur innehållet visas:

 • -d, --silent - Visa ett meddelande "Press space to continue, 'q' to quit" och gör en ringklocka när en ogiltig kommando trycks.
 • -l, --logical - Ignorera sidbrytningar (formfeed).
 • -f, --count-lines - Räkna logiska linjer, ignorera långa linjer omslag.
 • -p, --clean - Starta varje skärm med en rad.
 • -c, --clear - Rensa skärmen innan texten visas.
 • -s, --squeeze-blank - Slå ihop flera på varandra följande tomma rader till en enda tom rad.
 • -u - Ignorera understrykningar.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `more`-kommandot:

 • För att visa innehållet i en fil:

more fil.txt

 • För att visa innehållet i flera filer:

more fil1.txt fil2.txt

 • För att slå ihop flera på varandra följande tomma rader till en enda:

more -s fil.txt

 • För att ignorera sidbrytningar:

more -l fil.txt

 • För att starta varje skärm med en ny rad:

more -p fil.txt

 • För att räkna logiska linjer och ignorera radomslag:

more -f fil.txt

Navigation i more

När du använder `more` kan du navigera i filen med hjälp av följande tangenter:

 • `Space` - Gå till nästa skärm.
 • `Enter` - Gå en rad framåt.
 • `b` - Gå en skärm bakåt.
 • `q` - Avsluta `more`.
 • `/sökterm` - Sök framåt efter en term.
 • `n` - Gå till nästa förekomst av söktermen.
 • `!kommando` - Kör ett kommando i ett nytt skal.

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `more`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `more` en del av GNU util-linux paketet, medan macOS använder BSD-versionen av `more`. Detta innebär att vissa alternativ och beteenden kan skilja sig åt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `more` (Linux) och BSD `more` (macOS) kan ha olika uppsättningar av alternativ och stöd för olika funktioner. Till exempel kan vissa avancerade alternativ vara specifika för GNU `more`.

Här är några exempel som visar skillnaderna:

 • På Linux kan du använda `more -d` för att visa ett meddelande vid varje paus:

more -d fil.txt

På macOS kan samma alternativ fungera, men med viss variation i beteende.
 • På Linux kan du använda `more -c` för att rensa skärmen innan texten visas:

more -c fil.txt

Detta alternativ kanske inte fungerar på samma sätt på macOS.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `more` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `more`, kontrollera följande:

 • Att filen du försöker läsa faktiskt existerar.
 • Att du har rättigheter att läsa filen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.

Se även

 • less - Visa filer en skärm i taget, med mer funktionalitet än `more`.
 • cat - Kopiera och visa filer.
 • head - Visa de första raderna i en fil.
 • tail - Visa de sista raderna i en fil.

Källor