Netstat

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och nätverksgränssnitt

Kommandot `netstat` används för att visa nätverksanslutningar, routingtabeller, nätverksgränssnitt och andra nätverksstatistik i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

netstat [ALTERNATIV]

Beskrivning

Kommandot `netstat` visar olika typer av nätverksrelaterad information beroende på de angivna alternativen. Det kan visa aktiva anslutningar, öppna portar, routingtabeller och statistik för nätverksgränssnitt.

Alternativ

Kommandot `netstat` stöder flera alternativ som kan användas för att justera vilken information som visas:

 • -a, --all - Visa alla anslutningar och lyssnande portar.
 • -c, --continuous - Visa information kontinuerligt.
 • -e, --extended - Visa extra information.
 • -i, --interfaces - Visa statistik för nätverksgränssnitt.
 • -l, --listening - Visa endast lyssnande portar.
 • -n, --numeric - Visa adresser och portnummer numeriskt.
 • -p, --program - Visa vilken process som använder varje anslutning.
 • -r, --route - Visa routingtabellen.
 • -s, --statistics - Visa nätverksstatistik (per protokoll).
 • -t, --tcp - Visa endast TCP-anslutningar.
 • -u, --udp - Visa endast UDP-anslutningar.
 • -w, --raw - Visa råa nätverksanslutningar.
 • --ip - Visa IP-nätverksanslutningar.
 • --inet - Visa IPv4-nätverksanslutningar.
 • --inet6 - Visa IPv6-nätverksanslutningar.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `netstat`-kommandot:

 • För att visa alla nätverksanslutningar och lyssnande portar:

netstat -a

 • För att visa routingtabellen:

netstat -r

 • För att visa statistik för nätverksgränssnitt:

netstat -i

 • För att visa nätverksanslutningar och portnummer numeriskt:

netstat -n

 • För att visa vilken process som använder varje anslutning:

sudo netstat -p

 • För att visa endast TCP-anslutningar:

netstat -t

 • För att visa endast UDP-anslutningar:

netstat -u

 • För att visa nätverksstatistik per protokoll:

netstat -s

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `netstat`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både macOS och de flesta Linux-distributioner är `netstat` inkluderat som en del av systemets nätverksverktyg. På moderna Linux-system är `netstat` en del av paketet `net-tools`, medan macOS använder sin egen version av `netstat`.
 • Alternativ och funktioner: Medan grundläggande funktioner i `netstat` är liknande på båda plattformarna, kan vissa alternativ och utdataformat skilja sig åt. Till exempel kan `-p` (visa process-ID) kräva root-rättigheter och fungera olika beroende på systemets säkerhetsinställningar.
 • Ersättning på Linux: På många moderna Linux-distributioner har `netstat` blivit ersatt eller kompletterat med `ss`-kommandot (från `iproute2`-paketet) som ger mer detaljerad och flexibel information om nätverksanslutningar.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `netstat` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `netstat`, kontrollera följande:

 • Att kommandot är korrekt installerat och tillgängligt på ditt system.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att köra kommandot och visa vissa typer av nätverksinformation.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • På moderna Linux-distributioner kan du behöva använda `ss`-kommandot istället för `netstat`.

Se även

 • ss - Visa mer detaljerad information om nätverksanslutningar (ersättning för `netstat` på moderna Linux-system).
 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt (ersätts av `ip` på moderna system).
 • ping - Kontrollera nätverksanslutning.
 • traceroute - Spåra rutten till en nätverksvärd.

Källor