Nix-env

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

nix-env - Paketadministration för NixOS och andra Unix-liknande system

`nix-env` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket i NixOS och andra Unix-liknande system som använder Nix-pakethanteraren. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket samt hantera miljöer och profiler.

NAMN

nix-env - Paketadministration för NixOS och andra Unix-liknande system

SYNOPSIS

nix-env [alternativ] kommando [paket...]

BESKRIVNING

`nix-env` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket och profiler i NixOS och andra system som använder Nix-pakethanteraren. Det tillhandahåller funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt för att hantera olika miljöer och användarprofiler.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `nix-env`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -i, --install - Installera paket.
 • -u, --upgrade - Uppgradera paket.
 • -e, --uninstall - Avinstallera paket.
 • -q, --query - Fråga om installerade paket.
 • -s, --search - Sök efter paket i kanaler.
 • -A, --attr - Installera eller söka efter attribut i Nix-uttryck.
 • --list-generations - Lista alla generationer av en profil.
 • --rollback - Rulla tillbaka till en tidigare generation.
 • --switch-profile - Byt profil.
 • --delete-generations - Ta bort specifika eller gamla generationer.
 • --profile - Ange profil att arbeta med.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `nix-env`:

 • install - Installera ett eller flera paket.
 • upgrade - Uppgradera installerade paket.
 • uninstall - Avinstallera ett eller flera paket.
 • search - Sök efter paket i tillgängliga kanaler.
 • query - Fråga om installerade paket och deras versioner.
 • list-generations - Lista alla generationer av en profil.
 • rollback - Rulla tillbaka till en tidigare generation av en profil.
 • switch-profile - Byt till en annan profil.
 • delete-generations - Ta bort specifika eller gamla generationer av en profil.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `nix-env` för att hantera paket och profiler:

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

nix-env -i paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och gör det tillgängligt i användarens miljö.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen:

nix-env -u

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade kanalerna.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i tillgängliga kanaler:

nix-env -qaP nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i de tillgängliga kanalerna och visar deras attribut och paketvägar.

Visa information om installerade paket

För att visa information om installerade paket:

nix-env -q

Detta kommando listar alla installerade paket i den aktuella profilen.

Ta bort ett paket

För att avinstallera ett specifikt paket:

nix-env -e paketnamn

Detta kommando avinstallerar paketet `paketnamn` från användarens miljö.

Lista alla generationer av en profil

För att lista alla generationer av en profil:

nix-env --list-generations

Detta kommando listar alla generationer av den aktuella profilen, inklusive datum och tid då de skapades.

Rulla tillbaka till en tidigare generation

För att rulla tillbaka till en tidigare generation av en profil:

nix-env --rollback

Detta kommando rullar tillbaka profilen till den senaste generationen innan den aktuella.

Byt profil

För att byta till en annan profil:

nix-env --switch-profile /väg/till/profil

Detta kommando byter till den angivna profilen.

Ta bort specifika eller gamla generationer

För att ta bort specifika eller gamla generationer av en profil:

nix-env --delete-generations 30d

Detta kommando tar bort alla generationer som är äldre än 30 dagar.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `nix-env` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `nix-env` fungerar på macOS, men installation och hantering av paket kan påverkas av skillnader i systemets bibliotek och beroenden. macOS använder också en annan standardpakethanterare, Homebrew, för många paket. Dock kan `nix-env` användas parallellt med Homebrew för att hantera specifika Nix-paket och miljöer.
 • Linux: `nix-env` är specifikt designat för att användas på Linux-system, särskilt på NixOS. Det ger fullständig kontroll över paket och beroenden och kan användas för att hantera både systemomfattande och användarspecifika profiler och miljöer.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `nix-env`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga kanaler är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "error: cannot find channel":
 * Lösning: Kontrollera att kanalen är korrekt konfigurerad och att den är tillgänglig. Använd `nix-channel --list` för att lista konfigurerade kanaler och `nix-channel --update` för att uppdatera dem.
 • Felmeddelande: "error: package 'paketnamn' is not available":
 * Lösning: Kontrollera att paketnamnet är korrekt stavat och att det finns i de konfigurerade kanalerna. Använd `nix-env -qaP paketnamn` för att söka efter paketet.
 • Felmeddelande: "error: cannot switch to profile":
 * Lösning: Kontrollera att du har rätt behörigheter att byta profil och att profilen existerar. Använd `nix-env --list-profiles` för att lista tillgängliga profiler.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`nix-env` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket och profiler mer effektivt. Här är några exempel:

Anpassa miljöer

För att anpassa miljöer och skapa specifika profiler:

EXEMPEL

nix-env -i paketnamn --profile /väg/till/profil

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` i den angivna profilen.

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

nix-env -i paketnamn-1.2.3

Detta kommando installerar version 1.2.3 av `paketnamn`.

Återställning av profiler

För att återställa en profil till en specifik generation:

EXEMPEL

nix-env --rollback

Detta kommando rullar tillbaka profilen till den senaste generationen innan den aktuella.

Använda Nix-kanaler

För att lägga till och hantera Nix-kanaler:

EXEMPEL

nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixos-unstable nix-channel --update

Dessa kommandon lägger till NixOS instabila kanal och uppdaterar paketinformationen.

Bygga paket från källkod

För att bygga och installera paket från källkod med anpassade inställningar:

EXEMPEL

nix-build '<nixpkgs>' -A paketnamn nix-env -i ./result

Detta kommando bygger `paketnamn` från källkod och installerar det i användarens miljö.

SE ÄVEN

 • nix-build - Verktyg för att bygga paket från Nix-uttryck.
 • nix-channel - Verktyg för att hantera Nix-kanaler.
 • nix-store - Verktyg för att hantera Nix-lagret.
 • nixos-rebuild - Verktyg för att bygga om och uppdatera ett NixOS-system.

FÖRFATTARE

`nix-env` utvecklades av NixOS-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `nix-env`, ett verktyg för paketadministration i NixOS och andra Unix-liknande system. Mer information om projektet finns på ⟨https://nixos.org/manual/nix/stable/⟩. O== nix-env - Paketadministration för NixOS och andra Unix-liknande system == `nix-env` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket i NixOS och andra Unix-liknande system som använder Nix-pakethanteraren. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket samt hantera miljöer och profiler.

NAMN

nix-env - Paketadministration för NixOS och andra Unix-liknande system

SYNOPSIS

nix-env [alternativ] kommando [paket...]

BESKRIVNING

`nix-env` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket och profiler i NixOS och andra system som använder Nix-pakethanteraren. Det tillhandahåller funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt för att hantera olika miljöer och användarprofiler.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `nix-env`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -i, --install - Installera paket.
 • -u, --upgrade - Uppgradera paket.
 • -e, --uninstall - Avinstallera paket.
 • -q, --query - Fråga om installerade paket.
 • -s, --search - Sök efter paket i kanaler.
 • -A, --attr - Installera eller söka efter attribut i Nix-uttryck.
 • --list-generations - Lista alla generationer av en profil.
 • --rollback - Rulla tillbaka till en tidigare generation.
 • --switch-profile - Byt profil.
 • --delete-generations - Ta bort specifika eller gamla generationer.
 • --profile - Ange profil att arbeta med.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `nix-env`:

 • install - Installera ett eller flera paket.
 • upgrade - Uppgradera installerade paket.
 • uninstall - Avinstallera ett eller flera paket.
 • search - Sök efter paket i tillgängliga kanaler.
 • query - Fråga om installerade paket och deras versioner.
 • list-generations - Lista alla generationer av en profil.
 • rollback - Rulla tillbaka till en tidigare generation av en profil.
 • switch-profile - Byt till en annan profil.
 • delete-generations - Ta bort specifika eller gamla generationer av en profil.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `nix-env` för att hantera paket och profiler:

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

nix-env -i paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och gör det tillgängligt i användarens miljö.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen:

nix-env -u

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade kanalerna.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i tillgängliga kanaler:

nix-env -qaP nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i de tillgängliga kanalerna och visar deras attribut och paketvägar.

Visa information om installerade paket

För att visa information om installerade paket:

nix-env -q

Detta kommando listar alla installerade paket i den aktuella profilen.

Ta bort ett paket

För att avinstallera ett specifikt paket:

nix-env -e paketnamn

Detta kommando avinstallerar paketet `paketnamn` från användarens miljö.

Lista alla generationer av en profil

För att lista alla generationer av en profil:

nix-env --list-generations

Detta kommando listar alla generationer av den aktuella profilen, inklusive datum och tid då de skapades.

Rulla tillbaka till en tidigare generation

För att rulla tillbaka till en tidigare generation av en profil:

nix-env --rollback

Detta kommando rullar tillbaka profilen till den senaste generationen innan den aktuella.

Byt profil

För att byta till en annan profil:

nix-env --switch-profile /väg/till/profil

Detta kommando byter till den angivna profilen.

Ta bort specifika eller gamla generationer

För att ta bort specifika eller gamla generationer av en profil:

nix-env --delete-generations 30d

Detta kommando tar bort alla generationer som är äldre än 30 dagar.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `nix-env` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `nix-env` fungerar på macOS, men installation och hantering av paket kan påverkas av skillnader i systemets bibliotek och beroenden. macOS använder också en annan standardpakethanterare, Homebrew, för många paket. Dock kan `nix-env` användas parallellt med Homebrew för att hantera specifika Nix-paket och miljöer.
 • Linux: `nix-env` är specifikt designat för att användas på Linux-system, särskilt på NixOS. Det ger fullständig kontroll över paket och beroenden och kan användas för att hantera både systemomfattande och användarspecifika profiler och miljöer.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `nix-env`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga kanaler är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "error: cannot find channel":
 * Lösning: Kontrollera att kanalen är korrekt konfigurerad och att den är tillgänglig. Använd `nix-channel --list` för att lista konfigurerade kanaler och `nix-channel --update` för att uppdatera dem.
 • Felmeddelande: "error: package 'paketnamn' is not available":
 * Lösning: Kontrollera att paketnamnet är korrekt stavat och att det finns i de konfigurerade kanalerna. Använd `nix-env -qaP paketnamn` för att söka efter paketet.
 • Felmeddelande: "error: cannot switch to profile":
 * Lösning: Kontrollera att du har rätt behörigheter att byta profil och att profilen existerar. Använd `nix-env --list-profiles` för att lista tillgängliga profiler.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`nix-env` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket och profiler mer effektivt. Här är några exempel:

Anpassa miljöer

För att anpassa miljöer och skapa specifika profiler:

EXEMPEL

nix-env -i paketnamn --profile /väg/till/profil

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` i den angivna profilen.

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

nix-env -i paketnamn-1.2.3

Detta kommando installerar version 1.2.3 av `paketnamn`.

Återställning av profiler

För att återställa en profil till en specifik generation:

EXEMPEL

nix-env --rollback

Detta kommando rullar tillbaka profilen till den senaste generationen innan den aktuella.

Använda Nix-kanaler

För att lägga till och hantera Nix-kanaler:

EXEMPEL

nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixos-unstable nix-channel --update

Dessa kommandon lägger till NixOS instabila kanal och uppdaterar paketinformationen.

Bygga paket från källkod

För att bygga och installera paket från källkod med anpassade inställningar:

EXEMPEL

nix-build '<nixpkgs>' -A paketnamn nix-env -i ./result

Detta kommando bygger `paketnamn` från källkod och installerar det i användarens miljö.

SE ÄVEN

 • nix-build - Verktyg för att bygga paket från Nix-uttryck.
 • nix-channel - Verktyg för att hantera Nix-kanaler.
 • nix-store - Verktyg för att hantera Nix-lagret.
 • nixos-rebuild - Verktyg för att bygga om och uppdatera ett NixOS-system.

FÖRFATTARE

`nix-env` utvecklades av NixOS-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `nix-env`, ett verktyg för paketadministration i NixOS och andra Unix-liknande system. Mer information om projektet finns på ⟨https://nixos.org/manual/nix/stable/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/NixOS/nix/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/NixOS/nix.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

nix-env manual (NixOS) nix-env manual (man7) m du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/NixOS/nix/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/NixOS/nix.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.


KÄLLOR

nix-env manual (NixOS) nix-env manual (man7)