OpenZFS

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

OpenZFS

OpenZFS är en öppen källkods-filsystem och volymhanterare som ursprungligen utvecklades för Solaris-operativsystemet. Den är känd för sin höga kapacitet för datalagring, integritetsskydd och skalbarhet.

Historik

ZFS (Zettabyte File System)

ZFS, eller Zettabyte File System, är ett avancerat filsystem och volymhanterare utvecklat ursprungligen av Sun Microsystems för operativsystemet Solaris. Det är särskilt känt för sin förmåga att hantera stora datamängder och för sina robusta funktioner för att garantera dataintegritet.

Funktioner i ZFS

ZFS innehåller flera avancerade funktioner som skiljer det från andra filsystem:

 • Dataintegritet: ZFS säkerställer dataintegriteten genom att använda en teknik som kallas "end-to-end checksums", vilket förhindrar datarot och andra fel som kan uppstå i lagringsmedia.
 • Lagringspools: Till skillnad från traditionella filsystem, där diskutrymmet partitioneras, använder ZFS ett koncept med lagringspools. Användare kan lägga till diskar i en pool, vilket enkelt utökar lagringskapaciteten.
 • Snapshots och kloner: ZFS stöder snapshots och kloner som låter användare ta ögonblicksbilder av filsystemets tillstånd vid specifika tidpunkter. Dessa kan användas för backup eller för att återställa systemet till ett tidigare skick.
 • RAIDZ: ZFS har en egen version av RAID, kallad RAIDZ, som erbjuder bättre dataskydd och effektivitet än traditionella RAID-lösningar.
 • Komprimering och deduplicering: ZFS stödjer on-the-fly komprimering och deduplicering, vilket kan öka lagringseffektiviteten genom att minska redundans och spara diskutrymme.
 • Skalbarhet: ZFS stödjer extremt stora datavolymer, upp till zettabyte-storlek, vilket gör det idealiskt för storskalig dataförvaring.

ZFS används i flera operativsystem, inklusive Solaris, FreeBSD och olika Linux-distributioner, tack vare dess öppna källkodslisens. Det är populärt inom områden som kräver hög datatillförlitlighet och -integritet, såsom datacenter och NAS-system. ```

Funktioner

OpenZFS innehåller flera avancerade funktioner:

 • Kombinerat Fil- och Volymhanteringssystem: Tillhandahåller både filsystemsfunktioner och volymhantering i samma verktyg.
 • Dataskydd: Använder checksummor för att säkerställa dataintegritet och skydda mot korruption.
 • Ögonblicksbilder och Kloner: Möjliggör effektivare användning av diskutrymme och förenklar dataskydd.
 • Deduplikation: Reducerar lagringsutrymmet genom att eliminera dubbletter av data.
 • Komprimering och Cachning: Förbättrar prestanda och minskar lagringsbehovet.
 • Replikering: Underlättar dataskydd genom att replikera data över olika system.

Plattformar och Användning

OpenZFS är tillgängligt på olika plattformar, inklusive FreeBSD, Linux och macOS. Det används ofta för företagslagring, i NAS-system (Network Attached Storage), och för att bygga pålitliga lagringslösningar med hög tillgänglighet.

Utmaningar och Utveckling

En av de största utmaningarna med OpenZFS är dess komplexitet och resurskrav. Utvecklingen fokuserar på att förbättra prestanda, förenkla administrationen och stödja nya hårdvaruplattformar.