Pacman

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pacman - Paketadministration för Arch Linux och dess derivat

`pacman` är ett verktyg som används för att hantera paket på Arch Linux och dess derivat. Det erbjuder ett enkelt och enhetligt gränssnitt för att installera, uppdatera och ta bort paket.

NAMN

pacman - Paketadministration för Arch Linux och dess derivat

SYNOPSIS

pacman [alternativ] kommando

BESKRIVNING

`pacman` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket på Arch Linux och dess derivat. Det förenklar installation, uppdatering och borttagning av paket genom att hantera beroenden automatiskt och hålla systemet uppdaterat med hjälp av en central databas.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `pacman`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • --noconfirm - Bekräfta automatiskt alla frågor.
 • --needed - Installera endast paket som inte redan är installerade.
 • --overwrite - Tillåt överskrivning av specifika filer.
 • --asdeps - Markera installerade paket som beroenden.
 • --asexplicit - Markera installerade paket som explicit installerade.
 • --noprogressbar - Dölj progressbaren under installation/uppdatering.
 • --cachedir <dir> - Ange en specifik cache-katalog.
 • --root <dir> - Ange ett alternativt rotfilsystem.
 • --config <file> - Ange en specifik konfigurationsfil.
 • --color <when> - Ange när färg ska användas (auto, always, never).

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `pacman`:

 • -S, --sync - Synkronisera paketdatabasen och hantera paket.
 • -Sy, --refresh - Uppdatera paketdatabasen.
 • -Su, --upgrade - Uppgradera alla paket till den senaste versionen.
 • -Ss, --search - Sök efter ett paket i paketdatabasen.
 • -Si, --info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • -Sw, --downloadonly - Endast ladda ner paket utan att installera dem.
 • -U, --upgrade [fil] - Uppgradera eller installera ett paket från en fil.
 • -R, --remove - Ta bort ett eller flera paket.
 • -Rc, --cascade - Ta bort paket och deras beroenden.
 • -Rn, --nosave - Ta bort paket utan att spara konfigurationsfiler.
 • -Q, --query - Fråga paketdatabasen.
 • -Ql, --list - Lista filer installerade av ett paket.
 • -Qe, --explicit - Lista alla explicit installerade paket.
 • -Qs, --search - Sök efter installerade paket.
 • -Qo, --owns - Ta reda på vilket paket som äger en specifik fil.
 • -D, --database - Hantera lokala paketdatabasen.
 • -Dk, --check - Kontrollera paketdatabasen för inkonsekvenser.
 • -F, --files - Sök efter filer i fjärrpaketdatabasen.
 • -Fq, --filequery - Fråga filägarinformationen i fjärrdatabasen.
 • -Sc, --clean - Rensa paketcachen.
 • -Scc, --cleanall - Rensa hela paketcachen.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `pacman` för att hantera paket:

Uppdatera paketdatabasen

För att uppdatera paketdatabasen:

pacman -Sy

Detta kommando hämtar den senaste paketinformationen från alla konfigurerade källor.

Uppgradera alla installerade paket

För att uppgradera alla installerade paket till den senaste versionen:

pacman -Syu

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade källorna.

Installera ett paket

För att installera ett specifikt paket:

pacman -S paketnamn

Detta kommando installerar paketet `paketnamn` och dess beroenden.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

pacman -R paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` men behåller dess konfigurationsfiler.

Ta bort ett paket och dess beroenden

För att ta bort ett paket och dess beroenden som inte används av andra paket:

pacman -Rc paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och alla dess beroenden som inte används av andra installerade paket.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i paketdatabasen:

pacman -Ss nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i paketdatabasen.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

pacman -Si paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och beskrivning.

Visa installerade paket

För att lista alla installerade paket:

pacman -Q

Detta kommando listar alla paket som är installerade på systemet.

Visa filer installerade av ett paket

För att lista alla filer som installerats av ett specifikt paket:

pacman -Ql paketnamn

Detta kommando listar alla filer som installerats av paketet `paketnamn`.

Ta reda på vilket paket som äger en specifik fil

För att ta reda på vilket paket som äger en specifik fil:

pacman -Qo /sökväg/till/fil

Detta kommando visar vilket paket som äger filen `/sökväg/till/fil`.

Rensa paketcachen

För att rensa YUM-cachen och frigöra utrymme:

pacman -Sc

Detta kommando rensar paketcachen men behåller de senaste paketen.

Rensa hela paketcachen

För att rensa hela paketcachen:

pacman -Scc

Detta kommando rensar hela paketcachen, inklusive alla nedladdade paket.

Installera ett paket från en fil

För att installera ett paket från en specifik fil:

pacman -U /sökväg/till/paket.pkg.tar.xz

Detta kommando installerar paketet från den angivna filen.

Hantera lokala paketdatabasen

För att hantera den lokala paketdatabasen och kontrollera inkonsekvenser:

pacman -Dk

Detta kommando kontrollerar den lokala paketdatabasen för inkonsekvenser och rapporterar dem.

Sök efter filer i fjärrpaketdatabasen

För att söka efter filer i fjärrpaketdatabasen:

pacman -F /sökväg/till/fil

Detta kommando söker i fjärrpaketdatabasen efter paket som innehåller filen `/sökväg/till/fil`.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `pacman` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `pacman` är inte inbyggt i macOS och måste installeras separat om det är tillgängligt. macOS använder Homebrew som paketförvaltare istället för `pacman`. Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `pacman` är en standardpakethanterare på Arch Linux och dess derivat som Manjaro och ArchBang. Det är inbyggt och används för att hantera paket på dessa system.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `pacman`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga paketkällor är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "error: failed to synchronize all databases":
 * Lösning: Kontrollera din internetanslutning och att alla konfigurerade källor är tillgängliga. Försök uppdatera paketdatabasen med `pacman -Sy`.
 • Felmeddelande: "error: target not found: paketnamn":
 * Lösning: Kontrollera att paketnamnet är korrekt stavat och att paketet finns i de konfigurerade källorna. Använd `pacman -Ss paketnamn` för att söka efter paketet.
 • Felmeddelande: "error: could not open file /var/lib/pacman/db.lck":
 * Lösning: Kontrollera om en annan instans av `pacman` körs. Om inte, ta bort låsfilen med `sudo rm /var/lib/pacman/db.lck`.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`pacman` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket mer effektivt. Här är några exempel:

Anpassa konfigurationsalternativ

För att ange specifika konfigurationsalternativ vid användning av `pacman`:

EXEMPEL

pacman --config /väg/till/pacman.conf -Syu

Detta kommando använder en specifik konfigurationsfil för att uppgradera alla installerade paket.

Hantera paketgrupper

För att hantera specifika paketgrupper och deras innehåll:

EXEMPEL

pacman -S base-devel

Detta kommando installerar alla paket som ingår i gruppen "base-devel".

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

pacman -U http://exempel.com/paket-1.2.3-1-x86_64.pkg.tar.xz

Detta kommando installerar version 1.2.3-1 av paketet från den angivna URL:en.

Hantera repositories

För att lägga till eller ta bort repositories:

EXEMPEL

sudo nano /etc/pacman.conf

Detta kommando öppnar konfigurationsfilen för `pacman` där du kan lägga till eller ta bort repositories.

Installera paket från AUR (Arch User Repository)

För att installera paket från AUR:

EXEMPEL

git clone https://aur.archlinux.org/yay.git cd yay makepkg -si yay -S paketnamn

Detta kommando klonar AUR-hjälpprogrammet `yay`, bygger och installerar det, och använder det sedan för att installera `paketnamn` från AUR.

SE ÄVEN

 • makepkg - Verktyg för att bygga paket från PKGBUILD-filer.
 • repo-add - Verktyg för att skapa och underhålla paketarkiv.
 • yay - En AUR-hjälpprogram som underlättar installation av paket från AUR.
 • aurutils - En samling verktyg för att hantera paket från AUR.

FÖRFATTARE

`pacman` utvecklades av Arch Linux-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `pacman`, paketförvaltaren för Arch Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://www.archlinux.org/pacman/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://bugs.archlinux.org/⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://git.archlinux.org/pacman.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

pacman manual (Arch Linux) pacman manual (man7)