Passwd

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

passwd - Ändra användarlösenord

Kommandot `passwd` används för att ändra användarlösenord i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

passwd [ALTERNATIV] [ANVÄNDARE]

Beskrivning

Kommandot `passwd` används för att ändra lösenordet för en användare. Det kan också användas av administratörer för att hantera lösenordspolicyer och kontoinställningar för andra användare.

Alternativ

Kommandot `passwd` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur lösenordsändringar och kontoinställningar utförs:

 • -d, --delete - Ta bort användarens lösenord.
 • -e, --expire - Gör användarens lösenord utgånget omedelbart.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -i, --inactive INAKTIV - Ange antalet dagar efter lösenordets utgång då kontot blir inaktivt.
 • -k, --keep-tokens - Uppdatera endast ej utgångna autentiseringstokens.
 • -l, --lock - Lås användarkontot.
 • -n, --mindays DAGAR - Ange minsta antal dagar mellan lösenordsändringar.
 • -q, --quiet - Minska utskriften till terminalen.
 • -r, --repository FÖRRÅD - Ändra lösenord i specificerat förråd.
 • -S, --status - Visa lösenordsstatus för användaren.
 • -u, --unlock - Lås upp användarkontot.
 • -w, --warndays DAGAR - Ange antalet dagar för varning innan lösenordet går ut.
 • -x, --maxdays DAGAR - Ange maximalt antal dagar som ett lösenord är giltigt.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `passwd`-kommandot:

 • För att ändra ditt eget lösenord:

passwd

 • För att ändra lösenordet för en specifik användare (som administratör):

sudo passwd användarnamn

 • För att låsa ett användarkonto:

sudo passwd -l användarnamn

 • För att låsa upp ett användarkonto:

sudo passwd -u användarnamn

 • För att ställa in ett lösenords utgångstid till 30 dagar:

sudo passwd -x 30 användarnamn

 • För att ställa in antalet varningsdagar innan lösenordet går ut:

sudo passwd -w 7 användarnamn

 • För att visa lösenordsstatus för en användare:

sudo passwd -S användarnamn

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `passwd`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Lösenordshantering: På både macOS och Linux används `passwd` för att ändra lösenord, men metoderna för lösenordshantering och lagring kan skilja sig åt beroende på systemets konfiguration och användning av olika autentiseringstjänster.
 • Administratörsbehörighet: På både macOS och Linux krävs administratörsbehörighet för att ändra lösenord för andra användare eller för att låsa/låsa upp konton. På macOS används `sudo` ofta för att tillfälligt höja privilegier.
 • Alternativ och funktioner: Grundläggande alternativ för `passwd` är liknande på både macOS och Linux, men vissa specifika alternativ kan vara olika beroende på systemets distribution och version.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `passwd` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `passwd`, kontrollera följande:

 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra lösenord (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika system.
 • Att användarnamnet du försöker ändra lösenord för existerar.

Se även

 • chage - Ändra lösenordsutgångsdatum och policyer.
 • sudo - Kör kommandon som en annan användare.
 • usermod - Ändra användarkontoinformation.
 • shadow - Hantera krypterade lösenord i skuggfilsystemet.

Källor