Ping

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ping - Kontrollera nätverksanslutning

Kommandot `ping` används för att testa nätverksanslutning och mäta svarstiden mellan datorer i ett nätverk.

Syntax

ping [ALTERNATIV]... VÄRD

Beskrivning

Kommandot `ping` skickar ICMP Echo Request-meddelanden till en specifik värd och väntar på ICMP Echo Reply-svar. Det används för att testa om en värd är nåbar över nätverket och för att mäta svarstiden.

Alternativ

Kommandot `ping` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur testen utförs:

 • -a - Ljudsignal vid svar (endast Linux).
 • -A - Adaptivt läge, slutar efter en förlust.
 • -b - Tillåt sändning till broadcast-adresser (endast Linux).
 • -c count - Skicka ett visst antal förfrågningar.
 • -D - Visa tidsstämpel (endast Linux).
 • -d - Sätt socketen i debug-läge.
 • -f - Flood ping, skickar förfrågningar så snabbt som möjligt.
 • -i interval - Vänta ett visst antal sekunder mellan förfrågningar.
 • -I interface - Använd en specifik nätverksgränssnitt.
 • -l preload - Skicka ett visst antal förfrågningar omedelbart.
 • -m mark - Ställ in mark på utgående paket (endast Linux).
 • -n - Visa adresser numeriskt.
 • -p pattern - Fyll paket med ett specifikt mönster.
 • -Q tos - Ange typ av tjänst (endast Linux).
 • -q - Tyst läge, visa endast sammanfattning.
 • -R - Inkludera IP Record Route.
 • -r - Ignorera routningstabell, direkt till värd.
 • -s packetsize - Ange paketstorlek.
 • -t ttl - Ange Time To Live för utgående paket.
 • -v - Detaljerat läge, visa mer information.
 • -V - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -W timeout - Ange timeout för varje svar i sekunder.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `ping`-kommandot:

 • För att testa anslutning till en värd:

ping example.com

 • För att skicka ett specifikt antal förfrågningar:

ping -c 4 example.com

 • För att visa adresser numeriskt:

ping -n example.com

 • För att ange ett intervall mellan förfrågningar:

ping -i 2 example.com

 • För att ange en specifik nätverksgränssnitt:

ping -I eth0 example.com

 • För att ange paketstorlek:

ping -s 128 example.com

 • För att köra i tyst läge och visa endast sammanfattning:

ping -q example.com

 • För att inkludera IP Record Route:

ping -R example.com

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `ping`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: Både macOS och de flesta Linux-distributioner levereras med `ping`-kommandot som en del av systemets nätverksverktyg, men det kan finnas skillnader i version och funktioner beroende på system.
 • Alternativ och funktioner: `ping`-kommandot på Linux (ofta från iputils-paketet) har fler alternativ och funktioner jämfört med `ping`-kommandot på macOS (som kommer från BSD-implementationen). Till exempel är alternativ som `-b`, `-D`, `-Q`, och `-m` specifika för Linux.
 • Flood ping: Alternativet `-f` för flood ping är tillgängligt på både macOS och Linux, men det kräver superanvändarrättigheter på macOS och kan ha olika prestanda beroende på systemets nätverksstack.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `ping` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `ping`, kontrollera följande:

 • Att värden du försöker nå är korrekt och tillgänglig.
 • Att nätverksanslutningen fungerar och att det inte finns några brandväggar eller nätverksproblem som blockerar ICMP-trafik.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att köra `ping` med vissa alternativ (t.ex. flood ping kräver superanvändarrättigheter).
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.

Se även

 • traceroute - Spåra rutten till en nätverksvärd.
 • netstat - Visa nätverksanslutningar, routingtabeller och gränssnittsstatisitik.
 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt (ersätts av `ip` på moderna system).

Källor