Pwd

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

pwd - Skriv ut namn på den nuvarande arbetskatalogen

Kommandot `pwd` används för att skriva ut den fullständiga sökvägen till den nuvarande arbetskatalogen i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

pwd [ALTERNATIV]

Beskrivning

Kommandot `pwd` (print working directory) skriver ut den absoluta sökvägen till den nuvarande arbetskatalogen. Det är ett enkelt men användbart kommando för att ta reda på var i filsystemet du befinner dig.

Alternativ

Kommandot `pwd` stöder några alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -L, --logical - Visa den logiska, inte fysiska, sökvägen. Detta är standardbeteendet.
 • -P, --physical - Visa den fysiska sökvägen, utan symboliska länkar.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `pwd`-kommandot:

 • För att skriva ut den nuvarande arbetskatalogen:

pwd

Utdata:

/home/användare

 • För att skriva ut den fysiska sökvägen utan att följa symboliska länkar:

pwd -P

Utdata (om du är i en symbolisk länkad katalog):

/mnt/data

 • För att visa den logiska sökvägen:

pwd -L

Utdata (om du är i en symbolisk länkad katalog):

/home/användare/symlink

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `pwd` på macOS jämfört med Linux:

 • **Tillgänglighet:** `pwd`-kommandot är tillgängligt både på macOS och Linux och fungerar på samma sätt på båda plattformarna.
 • **Alternativ:** Både macOS och Linux-versionerna av `pwd` stöder de vanligaste alternativen, inklusive `-L` och `-P`. Det är bra att konsultera `man`-sidan på din specifika plattform för att vara säker på att du har alla alternativ tillgängliga.
 • **Symboliska länkar:** Beteendet för att följa eller inte följa symboliska länkar med `-L` och `-P` är detsamma på båda systemen.

Exempel på att använda `pwd` på macOS:

 • För att skriva ut den nuvarande arbetskatalogen:

pwd

 • För att skriva ut den fysiska sökvägen utan att följa symboliska länkar:

pwd -P

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `pwd` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `pwd`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att du har behörighet att läsa den nuvarande arbetskatalogen.

Se även

 • cd - Byt arbetskatalog.
 • ls - Lista katalogens innehåll.
 • realpath - Returnera den absoluta sökvägen.Kategori:Linuxkommandon
 • ln - Skapa länkar mellan filer.

Källor