Rm

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

rm - Ta bort filer eller kataloger

Kommandot `rm` används för att ta bort filer eller kataloger i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

rm [ALTERNATIV]... FIL...

Beskrivning

Kommandot `rm` tar bort de angivna filerna. Som standard tar inte `rm` bort kataloger, men med vissa alternativ kan det göra det.

Alternativ

 • `-f, --force` - Tvinga borttagning av filer utan att fråga efter bekräftelse, även om filerna inte existerar.
 • `-i` - Fråga efter bekräftelse innan varje borttagning.
 • `-I` - Fråga en gång om bekräftelse om fler än tre filer ska tas bort eller om en katalog tas bort rekursivt.
 • `-r, -R, --recursive` - Ta bort kataloger och deras innehåll rekursivt.
 • `-d, --dir` - Ta bort tomma kataloger.
 • `-v, --verbose` - Visa ett meddelande för varje borttagen fil eller katalog.
 • `--one-file-system` - Hoppa över alla kataloger som är på en annan filsystem än den aktuella.

Exempel

 • För att ta bort en fil:

rm filnamn

 • För att tvinga borttagning av en fil utan att fråga:

rm -f filnamn

 • För att ta bort en katalog och dess innehåll rekursivt:

rm -r katalognamn

 • För att ta bort flera filer och kataloger med bekräftelse:

rm -i fil1 fil2 katalognamn

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `rm`, kontrollera följande:

 • Att filen eller katalogen du försöker ta bort faktiskt existerar.
 • Att du har rättigheter att ta bort filen eller katalogen.
 • Att katalogen är tom om du inte använder alternativet `-r`.

Varning

Använd `rm` med försiktighet, särskilt med alternativet `-r` eller `-f`, eftersom det kan ta bort många filer och kataloger permanent utan möjlighet till återställning.

Se även

 • rmdir - Ta bort tomma kataloger.
 • mkdir - Skapa nya kataloger.

Källor