Rpm

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

rpm - Hantera RPM-paket

Kommandot `rpm` används för att hantera RPM-paket (Red Hat Package Manager) i RPM-baserade system som Red Hat, CentOS och Fedora.

Syntax

rpm [ALTERNATIV] KOMMANDO [PAKETFILER]

Beskrivning

Kommandot `rpm` är ett kraftfullt verktyg för pakethantering som används för att installera, uppdatera, ta bort, verifiera och fråga om RPM-paket. Det hanterar både binära paket och källpaket.

Alternativ

Kommandot `rpm` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur pakethanteringen utförs:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad information om vad som görs.
 • -q, --query - Fråga om ett paket.
 • -i, --install - Installera ett paket.
 • -U, --upgrade - Uppgradera ett paket.
 • -F, --freshen - Uppgradera endast om ett äldre paket är installerat.
 • -e, --erase - Ta bort ett paket.
 • --force - Tvinga installation eller uppgradering av ett paket.
 • --nodeps - Ignorera beroenden vid installation eller borttagning.
 • -V, --verify - Verifiera ett paket.
 • -K, --checksig - Kontrollera signaturen på ett paket.
 • -qf, --queryformat - Ange utdataformat för frågeutdata.
 • --nosignature - Ignorera signaturer vid verifiering av paket.
 • --nodigest - Ignorera kontrollsummor vid verifiering av paket.
 • --prefix=PREFIX - Ange installationsprefix för paketet.
 • --relocate=OLDFL=NEWFL - Flytta fil från OLDFL till NEWFL.

Kommandon

Kommandot `rpm` stöder flera olika kommandon som används för specifika pakethanteringsuppgifter:

 • **install** - Installera ett eller flera paket.
 • **update** - Uppdatera ett eller flera paket.
 • **freshen** - Uppdatera endast installerade paket.
 • **erase** - Ta bort ett eller flera paket.
 • **query** - Fråga om paketinformation.
 • **verify** - Verifiera paketfiler.
 • **checksig** - Kontrollera paketets signatur.
 • **rebuilddb** - Återskapa paketdatabasen.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `rpm`-kommandot:

 • För att installera ett paket:

sudo rpm -i paket.rpm

 • För att uppgradera ett paket:

sudo rpm -U paket.rpm

 • För att ta bort ett paket:

sudo rpm -e paketnamn

 • För att fråga om ett paket är installerat:

rpm -q paketnamn

 • För att lista filer som tillhör ett paket:

rpm -ql paketnamn

 • För att verifiera ett installerat paket:

rpm -V paketnamn

 • För att kontrollera signaturen på ett paket:

rpm -K paket.rpm

 • För att återskapa paketdatabasen:

sudo rpm --rebuilddb

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `rpm`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Pakethanteringssystem: `rpm` är specifikt för RPM-baserade system och finns inte på macOS. På macOS används Homebrew som pakethanterare, vilket använder kommandot `brew` för liknande funktioner.
 • Paketformat: `rpm` hanterar RPM-filer, medan Homebrew hanterar formel- och fat-filer som definierar hur programvara ska installeras från källkod eller binärer.
 • Kommandoalternativ: Homebrew har sina egna kommandon och alternativ som skiljer sig från `rpm`. Till exempel används `brew install` för att installera paket på macOS.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för respektive pakethanterare för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `rpm`, kontrollera följande:

 • Att RPM-filen är korrekt och inte är korrupt.
 • Att du har nödvändiga rättigheter för att installera eller ta bort paket (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att det inte finns några trasiga beroenden som måste åtgärdas.

Se även

 • yum - Ett högre nivåns verktyg för pakethantering som använder `rpm` i bakgrunden.
 • dnf - Efterföljaren till `yum` i Fedora och andra system.
 • apt-get - Ett verktyg för pakethantering i Debian-baserade system.
 • brew - Pakethanterare för macOS.

Källor