SSL

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SSL, eller Secure Sockets Layer, är en kryptografisk protokollsvit som används för att etablera en säker och krypterad kommunikationskanal över ett nätverk, särskilt internet. Syftet med SSL är att skydda integriteten, konfidentialiteten och autenticiteten av data som överförs mellan två enheter, vanligtvis en webbläsare och en webbserver. Här är en ingående beskrivning av SSL:

Bakgrund

SSL utvecklades ursprungligen av Netscape Communications på 1990-talet för att säkra kommunikationen mellan webbläsare och webbservrar. Sedan dess har det utvecklats till Transport Layer Security (TLS), men termerna SSL och TLS används ofta omväxlande.

Kryptering

SSL använder kryptering för att omvandla data som skickas över nätverket till oläslig form för alla som inte har rätt krypteringsnycklar. Det innebär att även om data fångas upp av tredje part, kommer de inte att kunna förstå dess innehåll.

Autenticitet

SSL hjälper till att verifiera att användaren eller enheten du kommunicerar med är den rätta. Detta uppnås genom användning av digitala certifikat som utfärdas av ansedda certifikatmyndigheter (Certificate Authorities - CAs). Certifikaten innehåller information om webbservern eller enheten samt en digital signatur som bekräftar dess äkthet.

Dataintegritet

SSL skyddar också dataintegriteten. Det innebär att data som överförs inte kan ändras eller manipuleras av tredje part under överföringen.

Versionshistoria

SSL har genomgått flera versioner, inklusive SSL 2.0, SSL 3.0 och TLS 1.0, 1.1, 1.2 och 1.3. Äldre versioner av SSL, särskilt SSL 2.0 och SSL 3.0, hade sårbarheter och anses nu vara osäkra. Det är viktigt att använda moderna TLS-versioner för att säkerställa säkerheten.

Handskakningsprocess

När en klient ansluter till en server via SSL/TLS, genomgår de en handskakningsprocess för att etablera en säker anslutning. Denna handskakningsprocess innefattar flera steg, inklusive överenskommelse om vilka krypteringsalgoritmer som ska användas och utbyte av krypteringsnycklar.

Säkra protokoll

SSL används inte bara för att säkra webbtrafik (HTTPS), utan också för att säkra andra internetprotokoll, inklusive SMTP (e-post), IMAP och POP (även känd som STARTTLS), FTPS (FTP över SSL), och mycket mer.

Säkerhetscertifikat

Webbplatser och servrar som använder SSL/TLS kräver ett digitalt säkerhetscertifikat som utfärdas av en certifikatmyndighet. Detta certifikat innehåller information om ägaren av webbplatsen eller servern och används för att verifiera webbplatsens äkthet under handskakningen.

Kompatibilitet och stöd

De flesta moderna webbplatser och webbläsare stöder TLS. Äldre versioner av SSL/TLS har vissa kompatibilitetsproblem, så det är viktigt att använda de senaste TLS-versionerna för att säkerställa säkerhet och kompatibilitet.

Sårbarheter

SSL/TLS har tidigare påverkats av sårbarheter och attacker, som till exempel POODLE, BEAST och Heartbleed. Det är viktigt att både servrar och klienter är uppdaterade och konfigurerade för att skydda sig mot kända sårbarheter.

Sammanfattningsvis är SSL/TLS en grundläggande teknologi som möjliggör säker kommunikation på internet. Det används för att skydda känslig information, inklusive användarnamn och lösenord, kreditkortsuppgifter och personlig kommunikation, mot obehörig åtkomst och övervakning.