IMAP

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IMAP, eller Internet Message Access Protocol, är ett e-postprotokoll som används för att hämta och hantera e-postmeddelanden från en e-postserver. IMAP skiljer sig från det äldre POP3-protokollet (Post Office Protocol 3) genom att låta användare organisera sina e-postmeddelanden direkt på servern. Här är en detaljerad beskrivning av IMAP-protokollet:

Syfte

IMAP är utformat för att ge användare möjlighet att komma åt sina e-postmeddelanden från olika enheter och program, samtidigt som de behåller e-postmeddelanden och deras organisering på e-postservern. Detta gör det möjligt att synkronisera e-postmeddelanden på två eller flera enheter.

Portar

IMAP använder port 143 för olydd e-post (unencrypted) och port 993 för säker e-post (krypterad med SSL/TLS).

Sessionens livslängd

IMAP-sessionen är stateful, vilket innebär att det finns en kontinuerlig anslutning mellan e-postklienten och servern under sessionen. Detta gör det möjligt att synkronisera e-postmeddelanden och organisering i realtid.

Säkerhet

IMAP stöder SSL/TLS-kryptering för att skydda användarens inloggning och e-postmeddelanden mot obehörig åtkomst under överföring mellan klient och server. Vanligtvis används IMAPS för att säkerställa säkerhet.

E-postmeddelanden på servern

En av huvudpunkterna med IMAP är att e-postmeddelandena och mappstrukturen är lagrade på servern. Detta möjliggör för användaren att komma åt e-postmeddelanden från vilken enhet som helst som är ansluten till servern, och ändringar som görs på en enhet reflekteras på alla andra enheter.

Hämtning och synkronisering

När en användare använder IMAP för att komma åt sin e-post, skapas en kopia av e-postmeddelandena på klienten, men de förblir på servern. Användaren kan organisera, radera och markera e-postmeddelanden som lästa eller olästa direkt på servern, vilket innebär att åtgärder synkroniseras över alla enheter som använder IMAP.

Mappar och undermappar

IMAP stöder mappar och undermappar för att organisera e-postmeddelanden. Användaren kan skapa, döpa om och ta bort mappar på servern.

Sökning och filtrering

IMAP gör det möjligt för användare att söka efter e-postmeddelanden baserat på kriterier som avsändare, ämne, datum och mer. Detta underlättar för användaren att hitta specifika meddelanden.

Samtidig åtkomst

Eftersom IMAP tillåter flera enheter att komma åt samma e-postkonto, är det idealiskt för användare som behöver synkronisera sin e-post på datorer, smartphones och surfplattor.

Kommando som finns imap protokollet

Här är en sammanfattning av några grundläggande IMAP-kommandon och en kort beskrivning av vad de gör:

CAPABILITY

Begär en lista över funktioner som servern stöder.

NOOP

Gör ingenting, men får servern att svara, vilket är användbart för att upprätthålla en anslutning eller kontrollera om det finns några nya meddelanden.

LOGOUT

Loggar ut klienten från servern.

LOGIN

Loggar in en användare. (Ex: LOGIN username password)

SELECT

Väljer en postlåda för att utföra operationer på den. (Ex: SELECT INBOX)

EXAMINE

Lika med SELECT men i läsläge, vilket betyder att ingen förändring av postlådan kommer att göras.

CREATE

Skapar en ny postlåda. (Ex: CREATE newmailbox)

DELETE

Tar bort en postlåda. (Ex: DELETE oldmailbox)

RENAME

Byter namn på en postlåda. (Ex: RENAME oldmailbox newmailbox)

SUBSCRIBE & UNSUBSCRIBE

Lägger till eller tar bort en postlåda från användarens aktivitetslista.

LIST

Listar alla postlådor.

LSUB

Listar postlådor som användaren prenumererar på.

STATUS

Begär statusinformation om en postlåda.

APPEND

Lägger till ett meddelande i en angiven postlåda.

FETCH

Hämtar ett eller flera meddelanden från den valda postlådan.

STORE

Används för att ändra flaggor för meddelanden i den valda postlådan.

SEARCH

Söker efter meddelanden som uppfyller vissa kriterier.

COPY

Kopierar meddelanden från den nuvarande postlådan till en annan.

EXPUNGE

Tar bort meddelanden som har

DELETED

flaggan satt i den aktuella postlådan.