Service

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

service - Hantera systemtjänster

Kommandot `service` används för att starta, stoppa och hantera systemtjänster i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

service [ALTERNATIV] TJÄNST KOMMANDO

Beskrivning

Kommandot `service` används för att köra init-skript för att starta, stoppa, återstarta och visa status för systemtjänster. Det är ett verktyg som används för att förenkla hanteringen av systemtjänster.

Alternativ

Kommandot `service` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur tjänster hanteras:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • --status-all - Visa status för alla tjänster.

Kommandon

Kommandot `service` stöder flera olika kommandon som används för specifika tjänstehanteringsuppgifter:

 • **start** - Starta en tjänst.
 • **stop** - Stoppa en tjänst.
 • **restart** - Starta om en tjänst.
 • **reload** - Ladda om en tjänsts konfiguration utan att stoppa den.
 • **status** - Visa status för en tjänst.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `service`-kommandot:

 • För att starta en tjänst:

sudo service apache2 start

 • För att stoppa en tjänst:

sudo service apache2 stop

 • För att starta om en tjänst:

sudo service apache2 restart

 • För att ladda om en tjänsts konfiguration:

sudo service apache2 reload

 • För att visa status för en tjänst:

service apache2 status

 • För att visa status för alla tjänster:

service --status-all

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `service`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Systemtjänster: `service`-kommandot används främst på Linux-system och hanterar System V-init-skript. På macOS används `launchctl` för att hantera tjänster och startprocesser.
 • Kommandon: På macOS används `launchctl`-kommandot för att starta, stoppa och hantera tjänster. Exempel: `sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.example.service.plist` för att starta en tjänst.
 • Init-system: Moderna Linux-distributioner använder ofta systemd istället för System V-init, och `service`-kommandot kan användas som en kompatibilitetslager för att hantera systemd-tjänster via `systemctl`. På macOS används launchd som init-system.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för tjänstehantering på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `service`, kontrollera följande:

 • Att tjänstens init-skript är korrekt installerat och placerat i rätt katalog (/etc/init.d/ för System V-init).
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att hantera tjänster (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att tjänstens konfigurationsfil är korrekt konfigurerad och inte innehåller fel.

Se även

 • systemctl - Hantera systemd-tjänster på moderna Linux-distributioner.
 • init - Traditionellt init-system på Unix-liknande system.
 • launchctl - Hantera tjänster och startprocesser på macOS.
 • chkconfig - Hantera tjänster på System V-init-system.

Källor