Swupd

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

swupd - Paketadministration för Clear Linux

`swupd` är ett kraftfullt kommandoradsverktyg som används för att hantera paket och uppdateringar på Clear Linux. Det erbjuder funktioner för att installera, uppdatera och ta bort paket, samt att hantera bundles och deras innehåll.

NAMN

swupd - Paketadministration för Clear Linux

SYNOPSIS

swupd [alternativ] kommando [bundle...]

BESKRIVNING

`swupd` är huvudkommandot för Clear Linux-pakethanteringssystemet. Det används för att installera, uppdatera, ta bort och hantera bundles och deras innehåll. Bundles är samlingar av paket som grupperas för att tillhandahålla specifika funktioner eller applikationer.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `swupd`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -q, --quiet - Minska mängden utdata.
 • -y, --yes - Svara ja på alla frågor automatiskt.
 • --no-cache - Använd inte cache för paket.
 • --force - Tvinga åtgärder även om det finns fel.
 • --no-boot-update - Uppdatera inte boot-filer.
 • --no-scripts - Kör inte skript under installation/uppdatering.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `swupd`:

 • bundle-add - Installera ett eller flera bundles.
 • bundle-remove - Ta bort ett eller flera bundles.
 • update - Uppdatera systemet.
 • verify - Verifiera integriteten hos installerade filer.
 • search - Sök efter filer i bundles.
 • bundle-list - Lista alla tillgängliga bundles.
 • check-update - Kontrollera om uppdateringar finns tillgängliga.
 • info - Visa detaljerad information om ett bundle.
 • hashdump - Skriv ut hashvärden för systemfiler.
 • diagnose - Diagnostisera systemproblem.
 • clean - Rensa cache och andra temporära filer.
 • repair - Reparera systemet genom att installera om skadade filer.
 • autoupdate - Hantera automatiska uppdateringar.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `swupd` för att hantera bundles och systemuppdateringar:

Installera ett bundle

För att installera ett specifikt bundle:

swupd bundle-add bundle-namn

Detta kommando installerar bundle `bundle-namn` och dess innehåll.

Uppdatera systemet

För att uppdatera systemet till den senaste versionen:

swupd update

Detta kommando uppgraderar alla installerade bundles och systemfiler till den senaste versionen som är tillgänglig i de konfigurerade repositories.

Sök efter en fil i bundles

För att söka efter en specifik fil i tillgängliga bundles:

swupd search filnamn

Detta kommando söker efter filer som matchar `filnamn` i alla tillgängliga bundles och visar vilka bundles som innehåller filen.

Visa information om ett bundle

För att visa detaljerad information om ett specifikt bundle:

swupd info bundle-namn

Detta kommando visar detaljerad information om bundle `bundle-namn`, inklusive dess innehåll och beroenden.

Ta bort ett bundle

För att ta bort ett specifikt bundle:

swupd bundle-remove bundle-namn

Detta kommando tar bort bundle `bundle-namn` och dess innehåll från systemet.

Verifiera systemets integritet

För att verifiera integriteten hos installerade filer:

swupd verify

Detta kommando kontrollerar systemet för skadade eller saknade filer och rapporterar eventuella problem.

Rensa cache och temporära filer

För att rensa cache och andra temporära filer:

swupd clean

Detta kommando rensar cache och temporära filer för att frigöra utrymme.

Diagnostisera systemproblem

För att diagnostisera problem med systemet:

swupd diagnose

Detta kommando analyserar systemet och identifierar potentiella problem med installerade filer och bundles.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `swupd` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `swupd` är specifikt utvecklat för Clear Linux och kan inte användas på macOS utan installation av Clear Linux i en virtuell maskin eller container. macOS använder Homebrew som standardpakethanterare för att hantera paket, och Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `swupd` är standardpakethanteraren för Clear Linux och används för att hantera bundles och systemuppdateringar på Clear Linux-system. Det är optimerat för prestanda och säkerhet, vilket gör det idealiskt för användning på server- och molnplattformar.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `swupd`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga repositories är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera bundles.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "ERROR: Bundle not found":
 * Lösning: Kontrollera att bundle-namnet är korrekt stavat och att det finns i de konfigurerade repositories. Använd `swupd bundle-list` för att lista tillgängliga bundles.
 • Felmeddelande: "ERROR: Unable to update":
 * Lösning: Kontrollera att systemet är korrekt konfigurerat för att ta emot uppdateringar och att nätverksanslutningen fungerar. Använd `swupd check-update` för att kontrollera om uppdateringar är tillgängliga.
 • Felmeddelande: "ERROR: Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter att installera och hantera bundles. Använd `sudo` om nödvändigt.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`swupd` erbjuder avancerade funktioner för att hantera bundles och systemuppdateringar mer effektivt. Här är några exempel:

Hantera specifika versioner av bundles

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett bundle:

EXEMPEL

swupd bundle-add bundle-namn@version

Detta kommando installerar en specifik version av `bundle-namn`.

Återställning av systemfiler

För att återställa en skadad systemfil:

EXEMPEL

swupd repair --picky filnamn

Detta kommando återställer en specifik systemfil till dess ursprungliga skick.

Hantera automatiska uppdateringar

För att aktivera eller inaktivera automatiska uppdateringar:

EXEMPEL

swupd autoupdate --enable swupd autoupdate --disable

Dessa kommandon aktiverar eller inaktiverar automatiska systemuppdateringar.

Använda specifika kanaler för uppdateringar

För att använda en specifik kanal för systemuppdateringar:

EXEMPEL

swupd update --contenturl URL --versionurl URL

Detta kommando använder specifika URL:er för att hämta uppdateringar.

Bygga egna bundles

För att bygga och hantera egna bundles:

EXEMPEL

mixer build bundles

Detta kommando bygger egna bundles med hjälp av Mixers verktyg.

SE ÄVEN

 • mixer - Verktyg för att skapa och hantera egna Clear Linux-bundles.
 • swupd-search - Sök efter filer och paket i Clear Linux.
 • swupd-verify - Verifiera integriteten hos installerade filer.
 • swupd-clean - Rensa cache och temporära filer.

FÖRFATTARE

`swupd` utvecklades av Clear Linux-projektet och har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `swupd`, paketförvaltaren för Clear Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://clearlinux.org⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/clearlinux/swupd-client/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/clearlinux/swupd-client.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.


KÄLLOR

swupd manual (Clear Linux Documentation) swupd manual (man7)