TCP CUBIC

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

TCP CUBIC

TCP CUBIC är en variant av Transmission Control Protocol (TCP) anpassad för moderna högbandbredds- och höglatensnätverk. Den används framför allt i bredbandsanslutningar och långdistansnätverk, och utmärker sig genom att effektivt hantera stora bandbreddsfördröjningsprodukter.

Översikt

TCP CUBIC utnyttjar en unik kongestionskontrollalgoritm som skiljer sig från den traditionella linjära tillväxten hos klassiska TCP-varianter som Reno och NewReno. Dess huvudfokus ligger på att snabbt återhämta sändningshastigheten efter en förlust, vilket gör det effektivt över långa avstånd och i nätverk med hög kapacitet.

Kongestionskontrollalgoritm

TCP CUBIC använder en kubisk funktion för att justera sändningshastigheten. Detta innebär att hastigheten ökar som en funktion av tiden sedan den senaste paketförlusten snarare än som en direkt reaktion på bekräftelseavstånd. Denna metod gör det möjligt för CUBIC att återhämta sändningskapacitet snabbare än traditionella TCP-implementeringar.

Prestanda i höglatensnätverk

Designen av TCP CUBIC gör det särskilt lämpligt för miljöer med hög latens, vilket är typiskt för många moderna nätverksapplikationer. Det hanterar effektivt de utmaningar som dessa nätverk innebär, såsom längre tider för dataleverans och bekräftelseåtergång.

Rättvisa och Vänlighet

En viktig aspekt av TCP CUBIC är dess strävan efter rättvisa i bandbreddsutnyttjande. Det betyder att när CUBIC delar ett nätverk med andra TCP-flöden, anstränger det sig för att inte ockupera mer än sin rättvisa andel av bandbredden.

Hantering av paketförlust

TCP CUBIC reagerar på paketförluster genom att minska sändningshastigheten, vilket är standard i TCP-protokoll. Efter minskningen använder det sin kubiska tillväxtfunktion för att återhämta förlorad hastighet.

Implementation och Användning

TCP CUBIC har blivit standardkonstruktionsalgoritmen för TCP i flera operativsystem, inklusive Linux, tack vare dess effektivitet i höghastighetsnätverk. Den fortsätter att utvecklas och anpassas för att möta de föränderliga behoven i nätverkskommunikation.