Touch

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

touch - Ändra filers tidsstämplar eller skapa tomma filer

Kommandot `touch` används för att ändra åtkomst- och modifieringstidsstämplar på filer. Om en fil inte existerar skapar `touch` en tom fil.

Syntax

touch [ALTERNATIV]... FIL...

Beskrivning

Kommandot `touch` uppdaterar åtkomst- och modifieringstidsstämplarna för de angivna filerna till den aktuella tiden. Om filerna inte existerar, skapas tomma filer med de angivna namnen.

Alternativ

 • `-a` - Ändra endast åtkomsttiden.
 • `-c, --no-create` - Skapa inte någon fil om den inte existerar.
 • `-d ST` - Använd tidsstämpeln som anges av ST istället för den aktuella tiden.
 • `-m` - Ändra endast modifieringstiden.
 • `-r FIL, --reference=FIL` - Använd tidsstämplarna från den angivna FIL istället för den aktuella tiden.
 • `-t ST` - Använd tidsstämpeln som anges av ST istället för den aktuella tiden, i formatet [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss].

Exempel

 • För att skapa en ny tom fil:

touch ny_fil

 • För att uppdatera tidsstämplarna på en befintlig fil till den aktuella tiden:

touch filnamn

 • För att ändra endast åtkomsttiden:

touch -a filnamn

 • För att ändra tidsstämplarna baserat på en annan fils tidsstämplar:

touch -r referens_fil filnamn

 • För att ange en specifik tidsstämpel:

touch -t 202305261200.00 filnamn

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `touch`, kontrollera följande:

 • Att du har rättigheter att skapa eller ändra filen.
 • Att tidsformatet är korrekt om du använder `-t` eller `-d` alternativet.

Se även

 • cp - Kopiera filer eller kataloger.
 • mv - Flytta eller byta namn på filer och kataloger.

Källor