Unalias

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

unalias - Ta bort alias för kommandon

Kommandot `unalias` används för att ta bort alias som tidigare har definierats med `alias`-kommandot i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

unalias [ALTERNATIV] namn

Beskrivning

Kommandot `unalias` används för att ta bort ett eller flera alias som har definierats i skalet. Detta är användbart när du vill återställa ett kommando till dess ursprungliga funktion eller rensa upp alias som inte längre behövs.

Alternativ

Kommandot `unalias` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur alias tas bort:

 • -a, --all - Ta bort alla definierade alias.
 • --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `unalias`-kommandot:

 • För att ta bort ett specifikt alias:

unalias ll

 • För att ta bort flera alias:

unalias ll gs

 • För att ta bort alla definierade alias:

unalias -a

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `unalias`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardskal: På macOS används ofta Zsh som standardskal (från och med macOS Catalina), medan många Linux-distributioner använder Bash som standardskal. Kommandot `unalias` fungerar liknande i båda skal, men skillnader i skalens konfiguration kan påverka användningen.
 • Startfiler: På macOS med Zsh, läggs alias vanligtvis till i .zshrc, medan på Linux med Bash, läggs alias vanligtvis till i .bashrc. För att permanent ta bort alias, se till att de inte återdefinieras i dessa filer.

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för skalet du använder på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om alias inte tas bort som förväntat, kontrollera följande:

 • Att aliaset du försöker ta bort är korrekt definierat och existerar. Du kan visa alla definierade alias med `alias`-kommandot.
 • Att du använder rätt syntax för att ta bort aliaset.
 • Att aliaset inte återdefinieras i en startfil som .bashrc eller .zshrc. Om så är fallet, ta bort aliaset från dessa filer och ladda om filen med `source ~/.bashrc` eller `source ~/.zshrc`.

Se även

 • alias - Skapa alias för kommandon.
 • bashrc - Startfil för Bash-skalet.
 • zshrc - Startfil för Zsh-skalet.
 • source - Ladda om en startfil eller annan fil i skalet.

Källor