Unzip

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

unzip - Dekomprimera zip-arkiv

Kommandot `unzip` används för att dekomprimera zip-arkiv i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

unzip [ALTERNATIV]... ARKIV [FIL]... [-x UNDEXCLUDE-FIL]... [-d EXTRAKTERINGS-KATALOG]

Beskrivning

Kommandot `unzip` används för att extrahera filer från ett zip-arkiv. Det stöder ett brett utbud av alternativ för att kontrollera hur extraktionen sker.

Alternativ

Kommandot `unzip` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur dekomprimeringen utförs:

 • -c, --stdout - Skriv ut dekomprimerade filer till standardutgången.
 • -d KATALOG - Extrahera filer till den angivna katalogen.
 • -e - Extrahera filer utan att fråga efter destinationskatalog.
 • -f - Uppdatera befintliga filer om de i arkivet är nyare.
 • -j - Ignorera katalogvägar i zip-arkivet, extrahera endast filerna.
 • -l - Lista innehållet i zip-arkivet utan att extrahera.
 • -n - Skriv inte över befintliga filer.
 • -o - Skriv över befintliga filer utan att fråga.
 • -p - Skriv ut dekomprimerade filer till standardutgången, behåll katalogstrukturen.
 • -q - Tyst läge, visa inte processinformation.
 • -t - Testa zip-arkivet för att säkerställa att det inte är skadat.
 • -u - Uppdatera befintliga filer och lägg till de som saknas.
 • -v - Visa detaljerad information om processen.
 • -z - Visa zip-arkivets kommentar.
 • -x FILER - Uteslut de angivna filerna från att extraheras.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `unzip`-kommandot:

 • För att extrahera ett zip-arkiv till den aktuella katalogen:

unzip arkiv.zip

 • För att extrahera ett zip-arkiv till en specifik katalog:

unzip arkiv.zip -d /väg/till/katalog

 • För att lista innehållet i ett zip-arkiv utan att extrahera:

unzip -l arkiv.zip

 • För att testa ett zip-arkiv för att säkerställa att det inte är skadat:

unzip -t arkiv.zip

 • För att extrahera ett zip-arkiv utan att skriva över befintliga filer:

unzip -n arkiv.zip

 • För att extrahera specifika filer från ett zip-arkiv:

unzip arkiv.zip fil1.txt fil2.txt

 • För att utesluta vissa filer från att extraheras:

unzip arkiv.zip -x "undanta*.txt"

 • För att extrahera ett zip-arkiv och skriva dekomprimerade filer till standardutgången:

unzip -p arkiv.zip

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `unzip`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På både Linux och macOS är `unzip` vanligtvis en del av standardinstallationerna och fungerar på liknande sätt.
 • Alternativ och funktioner: GNU `unzip` (Linux) och BSD `unzip` (macOS) har i stort sett samma funktioner och alternativ. Skillnaderna är oftast minimala och relaterar till specifika implementationer och systemanrop.
 • Filnamnshantering: På macOS kan `unzip` automatiskt hantera filnamn med specialtecken och mellanslag bättre än vissa äldre Linux-distributioner. Detta har dock förbättrats i moderna Linux-distributioner.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `unzip` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `unzip`, kontrollera följande:

 • Att zip-arkivet du försöker dekomprimera faktiskt existerar och inte är skadat.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att utföra operationen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att det finns tillräckligt med diskutrymme för att slutföra operationen, särskilt vid dekomprimering av stora arkiv.

Se även

 • zip - Komprimera filer till ett zip-arkiv.
 • gzip - Komprimera eller dekomprimera filer med gzip.
 • tar - Arkivera och extrahera filer.
 • bzip2 - Komprimera eller dekomprimera filer med bzip2.
 • xz - Komprimera eller dekomprimera filer med xz.

Källor