Usermod

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

usermod - Ändra en användares systemattribut

Kommandot `usermod` används för att ändra en användares systemattribut i Unix-liknande operativsystem.

Syntax

usermod [ALTERNATIV] ANVÄNDARNAMN

Beskrivning

Kommandot `usermod` ändrar systemkontoinformation för en användare. Det är ett kraftfullt verktyg för att administrera användarkonton på ett system.

Alternativ

Kommandot `usermod` stöder flera alternativ som kan användas för att justera olika attribut för en användare:

 • -c, --comment KOMMENTAR - Ny kommentar (GECOS fält) för användaren.
 • -d, --home HEMKATALOG - Ny hemkatalog för användaren.
 • -e, --expiredate DATUM - Ställ in kontots utgångsdatum i formatet YYYY-MM-DD.
 • -f, --inactive DAGER - Antal dagar efter lösenordets utgångsdatum innan kontot inaktiveras.
 • -g, --gid GRUPP - Ny primärgrupp för användaren.
 • -G, --groups GRUPPER - Nya extra grupper för användaren.
 • -a, --append - Lägg till användaren till de extra grupperna nämnda med -G utan att ta bort dem från andra grupper.
 • -l, --login NYTT_NAMN - Nytt inloggningsnamn för användaren.
 • -L, --lock - Lås användarkontot.
 • -m, --move-home - Flytta innehållet i användarens hemkatalog till en ny plats.
 • -p, --password LÖSENORD - Nytt lösenord för användaren (krypterat).
 • -s, --shell SHELL - Ny inloggningsskal för användaren.
 • -u, --uid UID - Ny användar-ID för användaren.
 • -U, --unlock - Lås upp användarkontot.
 • -Z, --selinux-user SEUSER - Ny SELinux-användarens tilldelning.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `usermod`-kommandot:

 • För att ändra en användares hemkatalog:

sudo usermod -d /ny/hemkatalog användarnamn

 • För att ändra en användares primärgrupp:

sudo usermod -g nygrupp användarnamn

 • För att lägga till en användare till extra grupper:

sudo usermod -a -G grupp1,grupp2 användarnamn

 • För att låsa en användares konto:

sudo usermod -L användarnamn

 • För att låsa upp en användares konto:

sudo usermod -U användarnamn

 • För att ändra en användares inloggningsnamn:

sudo usermod -l nytt_namn gammalt_namn

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `usermod`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Tillgänglighet: `usermod` är ett verktyg som är specifikt för Linux-system. Det är inte tillgängligt på macOS.
 • Användarhantering på macOS: På macOS används verktyg som `dscl` och `sysadminctl` för att hantera användarkonton. Dessa verktyg erbjuder liknande funktionalitet men med en annan syntax och uppsättning alternativ.
 • Kommandostruktur: `dscl` och `sysadminctl` har olika kommandostrukturer och användningssätt jämfört med `usermod`.

Exempel på att hantera användare på macOS med `dscl`:

 • För att ändra en användares hemkatalog:

sudo dscl . -change /Users/användarnamn NFSHomeDirectory /gammal/hemkatalog /ny/hemkatalog

 • För att lägga till en användare till en grupp:

sudo dseditgroup -o edit -a användarnamn -t user gruppnamn

Exempel på att hantera användare på macOS med `sysadminctl`:

 • För att ändra en användares lösenord:

sudo sysadminctl -resetPasswordFor användarnamn -newPassword nytt_lösenord

Det är alltid bra att konsultera dokumentationen för `usermod` på Linux och motsvarande verktyg på macOS för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `usermod`, kontrollera följande:

 • Att du har tillräckliga rättigheter för att ändra användarkontoinformation (använd `sudo` om nödvändigt).
 • Att användaren du försöker ändra faktiskt existerar.
 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.

Se även

Källor