Virtualisering

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mall:Infobox Teknik

Virtualisering är en teknik inom datorteknik som möjliggör att flera operativsystem kan köras på en enda fysisk dator. Detta uppnås genom att skapa en virtuell version av datorns resurser, inklusive processor, minne och lagringsutrymme.

Bakgrund

Traditionellt dedikeras en dator till ett enda operativsystem. Med virtualisering kan denna begränsning överskridas genom att dela upp en dators resurser i flera isolerade virtuella maskiner. Varje virtuell maskin fungerar som en fristående dator med sitt eget operativsystem och applikationer, men de delar på den fysiska hårdvaran.

Teknik

Kärnan i virtualiseringstekniken är hypervisorn, en mjukvarulager som skiljer de virtuella maskinerna från den fysiska hårdvaran. Hypervisorn hanterar de virtuella maskinernas tillgång till hårdvaruresurser, så att de inte stör varandra. Det finns två huvudtyper av hypervisorer:

  • Typ 1: Kör direkt på hårdvaran och kallas även bar metal hypervisor.
  • Typ 2: Kör på ett värdoperativsystem och anses vara mindre effektiv.

Användningsområden

Virtualisering används inom många områden, från små kontorsmiljöer till stora datacenter. Några vanliga användningsområden inkluderar:

  • Serverkonsolidering: Flera servrar kan virtualiseras på en enda fysisk server, vilket sparar plats och energi.
  • Testning och utveckling: Utvecklare kan skapa och riva ner virtuella miljöer snabbt utan att påverka den fysiska infrastrukturen.
  • Desktop virtualisering: Användare kan få tillgång till sin arbetsyta från vilken enhet som helst, vilket bidrar till flexibilitet och mobilitet.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

  • Resurseffektivitet: Bättre användning av hårdvaruresurser.
  • Isolering: Fel i en virtuell maskin påverkar inte de andra.
  • Flexibilitet: Lätt att skala upp eller ner baserat på behov.

Nackdelar

  • Komplexitet: Kräver mer avancerad hantering och övervakning.
  • Prestandaförlust: Viss overhead i prestanda på grund av hypervisorlagret.


```