Wget

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

wget - Hämta filer från webben

Kommandot `wget` används för att hämta filer från webben via HTTP, HTTPS och FTP i ett Unix-liknande operativsystem.

Syntax

wget [ALTERNATIV]... [URL]...

Beskrivning

Kommandot `wget` används för att hämta filer från webben. Det är ett icke-interaktivt verktyg, vilket innebär att det kan köras i bakgrunden utan att kräva användarens interaktion. `wget` stöder nedladdningar via HTTP, HTTPS och FTP, samt kan återuppta avbrutna nedladdningar och spegla webbplatser.

Alternativ

Kommandot `wget` stöder flera alternativ som kan användas för att justera hur nedladdningen utförs:

 • -a, --append-output=FIL - Lägg till loggutdata till FIL.
 • -A, --accept=LISTA - Acceptera endast filer som matchar LISTA.
 • --ask-password - Fråga efter FTP-användarens lösenord.
 • -b, --background - Kör i bakgrunden.
 • --base=URL - Använd URL som bas för relativa länkar.
 • -c, --continue - Fortsätt att hämta en delvis hämtad fil.
 • --content-disposition - Respektera innehållsdispositionshuvudet.
 • --convert-links - Konvertera länkar för offline-visning.
 • -d, --debug - Skriv ut detaljerad information för felsökning.
 • -D, --domains=LISTA - Tillåt endast hämtningar från angivna domäner.
 • --dns-cache=SEKUNDER - Ange DNS-cacheutgångstid.
 • --follow-ftp - Följ FTP-länkar från HTML-dokument.
 • -i, --input-file=FIL - Läs URL:er från FIL.
 • -k, --convert-links - Konvertera länkar för offline-visning.
 • -l, --level=NIVÅ - Maximalt djup för hämtningar (0 = obegränsat).
 • --limit-rate=HASTIGHET - Begränsa hämtningens hastighet till HASTIGHET.
 • -m, --mirror - Spegla en hel webbplats (ekvivalent med -r -N -l inf --no-remove-listing).
 • -nc, --no-clobber - Skriv inte över befintliga filer.
 • -np, --no-parent - Gå inte upp till föräldrarkatalogen.
 • -o, --output-file=FIL - Skriv loggutdata till FIL.
 • -P, --directory-prefix=PREFIX - Spara filer till PREFIX/...
 • -r, --recursive - Hämta filer rekursivt.
 • -R, --reject=LISTA - Avvisa filer som matchar LISTA.
 • --spider - Kontrollera URL:er utan att hämta.
 • -t, --tries=ANTAL - Maximalt antal försök att hämta.
 • -T, --timeout=SEKUNDER - Ange tidsgräns för hämtningar.
 • -U, --user-agent=AGENT - Ange användaragent.
 • -v, --verbose - Skriv ut detaljerad information om processen.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -w, --wait=SEKUNDER - Vänta SEKUNDER mellan hämtningar.
 • --waitretry=SEKUNDER - Vänta SEKUNDER mellan försök vid fel.
 • -x, --force-directories - Tvinga skapande av katalogstruktur.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `wget`-kommandot:

 • För att hämta en fil från webben:

wget http://example.com/fil.txt

 • För att fortsätta en avbruten nedladdning:

wget -c http://example.com/fil.txt

 • För att hämta alla filer från en webbplats rekursivt:

wget -r http://example.com/

 • För att spegla en hel webbplats:

wget -m http://example.com/

 • För att begränsa nedladdningshastigheten till 50kB/s:

wget --limit-rate=50k http://example.com/fil.txt

 • För att spara nedladdade filer till en specifik katalog:

wget -P /väg/till/katalog http://example.com/fil.txt

 • För att hämta filer från en lista med URL:er i en fil:

wget -i lista.txt

 • För att konvertera länkar för offline-visning:

wget -k http://example.com/

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `wget`-kommandot på macOS jämfört med Linux:

 • Standardinstallationer: På de flesta Linux-distributioner är `wget` förinstallerat som en del av GNU-projektet, medan det på macOS inte är förinstallerat och kan behöva installeras via Homebrew (`brew install wget`) eller annan paketförvaltare.
 • Alternativ och funktioner: GNU `wget` (Linux) och BSD-varianten av `wget` (macOS) har i stort sett samma funktioner och alternativ, men beroende på versionen kan det finnas små skillnader i de senaste funktionerna och flaggorna.
 • Miljö och användning: På båda plattformarna fungerar `wget` likadant, men vissa skript och automatiseringar kan behöva justeras beroende på den specifika miljön och versionen av `wget`.

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `wget` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `wget`, kontrollera följande:

 • Att URL:en du försöker hämta är korrekt och tillgänglig.
 • Att du har tillräckliga rättigheter för att skriva till den angivna katalogen.
 • Att syntaxen för ditt kommando är korrekt. Kontrollera att du använder rätt alternativ och parametrar.
 • Att nätverksanslutningen fungerar och att det inte finns några brandväggar eller proxyer som blockerar åtkomsten.

Se även

 • curl - Ett verktyg för att överföra data med URL-syntax.
 • scp - Kopiera filer över SSH.
 • rsync - Synkronisera filer och kataloger över nätverket.

Källor