Yay

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

yay - Yet Another Yaourt - En AUR-hjälpprogram för Arch Linux

`yay` är ett verktyg som används för att hantera paket från Arch User Repository (AUR) på Arch Linux och dess derivat. Det erbjuder ett enkelt och enhetligt gränssnitt för att söka, installera, uppdatera och ta bort paket från både officiella Arch-repositories och AUR.

NAMN

yay - Yet Another Yaourt - En AUR-hjälpprogram för Arch Linux

SYNOPSIS

yay [alternativ] kommando

BESKRIVNING

`yay` är ett kommandoradsverktyg som används för att hantera paket från AUR samt de officiella Arch-repositories. Det är designat för att vara en snabb och användarvänlig ersättning för äldre AUR-hjälpprogram som `yaourt`. `yay` förenklar installation, uppdatering och borttagning av paket och deras beroenden.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `yay`:

 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • --noconfirm - Bekräfta automatiskt alla frågor.
 • --needed - Installera endast paket som inte redan är installerade.
 • --overwrite - Tillåt överskrivning av specifika filer.
 • --rebuild - Bygg om paket även om de redan är installerade.
 • --answerclean [all/none] - Svara automatiskt på frågor om att rengöra build-katalogen.
 • --answeredit [all/none] - Svara automatiskt på frågor om att redigera PKGBUILD.
 • --removemake - Ta bort makeberoenden efter installation.
 • --editmenu - Visa en meny för att redigera PKGBUILD och andra filer.
 • --nocleanmenu - Hoppa över rengöringsmenyn efter byggprocessen.
 • --combinedupgrade - Kombinera AUR och repo-uppgraderingar i ett kommando.
 • --devel - Inkludera utvecklingspaket vid uppgradering.
 • --timeupdate - Uppdatera AUR-paket baserat på build-tid.
 • --mflags - Passera flaggor till makepkg.
 • --pacmanconf - Använd en specifik pacman-konfigurationsfil.

KOMMANDON

Här är de vanligaste kommandona som stöds av `yay`:

 • -S, --sync - Synkronisera paketdatabasen och hantera paket.
 • -Sy, --refresh - Uppdatera paketdatabasen.
 • -Su, --upgrade - Uppgradera alla paket till den senaste versionen.
 • -Ss, --search - Sök efter ett paket i paketdatabasen.
 • -Si, --info - Visa detaljerad information om ett paket.
 • -Sw, --downloadonly - Endast ladda ner paket utan att installera dem.
 • -U, --upgrade [fil] - Uppgradera eller installera ett paket från en fil.
 • -R, --remove - Ta bort ett eller flera paket.
 • -Rn, --nosave - Ta bort paket utan att spara konfigurationsfiler.
 • -Y, --database - Hantera paketdatabasen.
 • -Q, --query - Fråga paketdatabasen.
 • -Ps, --problems - Kontrollera systemet för problem med beroenden.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `yay` för att hantera paket:

Installera ett paket från AUR

För att installera ett specifikt paket från AUR:

yay -S paketnamn

Detta kommando söker efter och installerar paketet `paketnamn` från AUR.

Uppdatera alla installerade paket

För att uppdatera alla installerade paket till den senaste versionen:

yay -Syu

Detta kommando uppgraderar alla installerade paket från både officiella repositories och AUR till den senaste versionen.

Sök efter ett paket

För att söka efter ett paket i både officiella repositories och AUR:

yay -Ss nyckelord

Detta kommando söker efter paket som matchar `nyckelord` i paketdatabasen.

Visa information om ett paket

För att visa detaljerad information om ett specifikt paket:

yay -Si paketnamn

Detta kommando visar detaljerad information om paketet `paketnamn`, inklusive version, beroenden och beskrivning.

Endast ladda ner ett paket

För att ladda ner ett paket utan att installera det:

yay -Sw paketnamn

Detta kommando laddar ner `paketnamn` till den lokala maskinen utan att installera det.

Ta bort ett paket

För att ta bort ett specifikt paket:

yay -R paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` men behåller dess konfigurationsfiler.

Ta bort ett paket och dess beroenden

För att ta bort ett paket och dess beroenden som inte används av andra paket:

yay -Rn paketnamn

Detta kommando tar bort paketet `paketnamn` och alla dess beroenden som inte används av andra installerade paket.

Kombinera AUR och repo-uppgraderingar

För att kombinera uppgradering av både AUR- och officiella paket:

yay -Syu --combinedupgrade

Detta kommando uppgraderar alla paket från både AUR och officiella repositories i en enda transaktion.

Rensa build-katalogen

För att rensa build-katalogen efter installation:

yay --answerclean all -S paketnamn

Detta kommando rengör build-katalogen automatiskt efter att ha installerat `paketnamn`.

Redigera PKGBUILD

För att redigera PKGBUILD innan installation:

yay --editmenu -S paketnamn

Detta kommando öppnar en meny där du kan redigera PKGBUILD och andra filer innan installationen av `paketnamn`.

Kontrollera systemet för problem

För att kontrollera systemet för problem med beroenden:

yay -Ps

Detta kommando kontrollerar systemet för eventuella problem med beroenden och rapporterar dem.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `yay` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `yay` är inte inbyggt i macOS och måste installeras separat om det är tillgängligt. macOS använder Homebrew som paketförvaltare istället för `yay`. Homebrew erbjuder liknande funktioner men använder kommandot `brew` istället.
 • Linux: `yay` är specifikt designat för att användas på Arch Linux och dess derivat som Manjaro. Det används för att hantera paket från både officiella repositories och AUR.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `yay`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att alla nödvändiga paketkällor är korrekt konfigurerade. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att installera och hantera paket.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "error: failed to synchronize all databases":
 * Lösning: Kontrollera din internetanslutning och att alla konfigurerade källor är tillgängliga. Försök uppdatera paketdatabasen med `yay -Sy`.
 • Felmeddelande: "error: target not found: paketnamn":
 * Lösning: Kontrollera att paketnamnet är korrekt stavat och att paketet finns i de konfigurerade källorna. Använd `yay -Ss paketnamn` för att söka efter paketet.
 • Felmeddelande: "error: could not open file /var/lib/pacman/db.lck":
 * Lösning: Kontrollera om en annan instans av `pacman` eller `yay` körs. Om inte, ta bort låsfilen med `sudo rm /var/lib/pacman/db.lck`.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`yay` erbjuder avancerade funktioner för att hantera paket mer effektivt. Här är några exempel:

Använda plugins

För att använda YAY-plugins som kan utöka funktionaliteten:

EXEMPEL

yay -S yay-plugin-fastestmirror

Detta kommando installerar pluginet `yay-plugin-fastestmirror` som automatiskt väljer den snabbaste spegelservern.

Anpassa konfigurationsalternativ

För att ange specifika konfigurationsalternativ vid användning av `yay`:

EXEMPEL

yay --config /väg/till/pacman.conf -Syu

Detta kommando använder en specifik konfigurationsfil för att uppgradera alla installerade paket.

Hantera paketgrupper

För att hantera specifika paketgrupper och deras innehåll:

EXEMPEL

yay -S base-devel

Detta kommando installerar alla paket som ingår i gruppen "base-devel".

Hantera specifika versioner av paket

För att installera eller uppgradera till en specifik version av ett paket:

EXEMPEL

yay -U http://exempel.com/paket-1.2.3-1-x86_64.pkg.tar.xz

Detta kommando installerar version 1.2.3-1 av paketet från den angivna URL:en.

Hantera repositories

För att lägga till eller ta bort repositories:

EXEMPEL

sudo nano /etc/pacman.conf

Detta kommando öppnar konfigurationsfilen för `pacman` där du kan lägga till eller ta bort repositories.

Installera paket från AUR (Arch User Repository)

För att installera paket från AUR:

EXEMPEL

git clone https://aur.archlinux.org/yay.git cd yay makepkg -si yay -S paketnamn

Detta kommando klonar AUR-hjälpprogrammet `yay`, bygger och installerar det, och använder det sedan för att installera `paketnamn` från AUR.

SE ÄVEN

 • pacman - Standardverktyget för paketadministration på Arch Linux.
 • makepkg - Verktyg för att bygga paket från PKGBUILD-filer.
 • repo-add - Verktyg för att skapa och underhålla paketarkiv.
 • aurutils - En samling verktyg för att hantera paket från AUR.

FÖRFATTARE

`yay` utvecklades av Jguer och utvecklingsarbetet har bidragits till av många utvecklare genom åren.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för `yay`, ett AUR-hjälpprogram för Arch Linux. Mer information om projektet finns på ⟨https://github.com/Jguer/yay⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/Jguer/yay/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/Jguer/yay.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

yay manual (GitHub) yay manual (Arch Linux)