Atop: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
 
Rad 85: Rad 85:
[[Kategori:Linux Kommando]]
[[Kategori:Linux Kommando]]
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Systemövervakning]]

Nuvarande version från 20 maj 2024 kl. 06.31


Namn

atop - Avancerad interaktiv monitor för Linux

Synopsis

atop [ -Vh ] [ -a ] [ -c ] [ -C ] [ -d ] [ -D ] [ -g ] [ -G ] [ -i ] [ -m ] [ -M ] [ -n ] [ -N ] [ -p ] [ -P ] [ -s ] [ -S ] [ -t ] [ -u ] [ -v ] [ -V ] [ -1 ] [ -w <outfile> ] [ -r <infile> ] [ interval [ samples ] ]

Beskrivning

atop är en avancerad interaktiv monitor för Linux-system som visar systemets tillstånd vid regelbundna intervall. Atop visar detaljerad information om processer och systemresurser (CPU, minne, disk, nätverk) och kan logga denna information för senare analys.

Vid varje intervall visas en fast rad med systeminformation, följt av rader med information om enskilda processer. Systeminformationen innehåller data om CPU-användning, minnesanvändning, swap, disk I/O och nätverk. Processinformationen inkluderar användning av CPU, minne, disk I/O och nätverk per process.

atop kan köras i tre olika lägen:

 • live-läge för att visa systemets tillstånd i realtid,
 • loggläge för att skriva systemets tillstånd till en loggfil,
 • rapportläge för att läsa data från en loggfil och visa den.

Alternativ

 • -a: Visa alla processer, inklusive inaktiva.
 • -c: Visa kommando-rad och miljövariabler.
 • -C: Visa CPU-utnyttjande per processor.
 • -d: Visa diskaktivitet per process.
 • -D: Visa totalt diskutnyttjande.
 • -g: Visa cgroups.
 • -G: Visa cgroup-föräldrar.
 • -i: Ignorera föräldralösa processer.
 • -m: Visa minnesanvändning.
 • -M: Visa minnesanvändning per process.
 • -n: Visa nätverksaktivitet.
 • -N: Visa totalt nätverksutnyttjande.
 • -p: Visa individuella trådar.
 • -P: Visa individuell CPU-användning per tråd.
 • -s: Visa tidsstämpel.
 • -S: Sortera processer.
 • -t: Visa tidsstämpel varje minut.
 • -u: Visa CPU-utnyttjande per process.
 • -v: Visa detaljerad vy.
 • -V: Visa version och avsluta.
 • -1: Visa endast ett fönster.
 • -w <outfile>: Skriv utdata till loggfil.
 • -r <infile>: Läs indata från loggfil.
 • interval: Intervall i sekunder mellan varje uppdatering.
 • samples: Antal prover att visa innan atop avslutar.

Interaktiva kommandon

När atop körs kan du använda följande tangentkommandon för att navigera och visa olika typer av information:

 • q: Avsluta atop.
 • h: Visa hjälpskärm med en sammanfattning av alla kommandon.
 • t: Visa eller dölj tidsstämpel för varje rad.
 • a: Växla mellan att visa alla processer och endast aktiva processer.
 • d: Visa diskaktivitetsinformation per process.
 • m: Visa minnesanvändning.
 • c: Visa eller dölj kommando-rad och miljövariabler.
 • g: Visa eller dölj cgroups.
 • u: Visa CPU-användning per process.
 • y: Visa eller dölj individuella trådar.
 • n: Visa nätverksaktivitet per process.
 • s: Sortera processer efter CPU-användning (default).
 • S: Sortera processer efter annan resursanvändning.
 • v: Växla mellan olika vyer.

Exempel

Starta atop med 10 sekunders intervall:

atop 10

Starta atop och logga data till en fil:

atop -w /var/log/atop.log 10

Visa loggad data från en fil:

atop -r /var/log/atop.log

Se även

Författare

atop är skrivet av Gerlof Langeveld. För mer information, besök atop's officiella hemsida.