Findmnt: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== findmnt - Hitta monterade filsystem == `findmnt` är ett verktyg som används för att hitta och visa monterade filsystem på ett Unix-liknande operativsystem. Det kan visa information om monterade filsystem i ett trädformat, lista filsystem baserat på olika kriterier och erbjuda detaljerad information om varje filsystem. === NAMN === findmnt - Hitta monterade filsystem === SYNOPSIS === <code> findmnt [alternativ]... [filter] </code> === BESKRIVNING === Kommandot...')
 
 
Rad 181: Rad 181:


=== KÄLLOR ===
=== KÄLLOR ===
[https://man7.org/linux/man-pages/man8/findmnt.8.html findmnt manual (Linux)]
[https://man7.org/linux/man-pages/man8/findmnt.8.html findmnt manual (Linux)]<BR>
[https://github.com/util-linux/util-linux util-linux GitHub Repository]
[https://github.com/util-linux/util-linux util-linux GitHub Repository]


[[Kategori:Unix-kommandon]]
[[Kategori:Unix-kommandon]]

Nuvarande version från 8 juni 2024 kl. 15.09

findmnt - Hitta monterade filsystem

`findmnt` är ett verktyg som används för att hitta och visa monterade filsystem på ett Unix-liknande operativsystem. Det kan visa information om monterade filsystem i ett trädformat, lista filsystem baserat på olika kriterier och erbjuda detaljerad information om varje filsystem.

NAMN

findmnt - Hitta monterade filsystem

SYNOPSIS

findmnt [alternativ]... [filter]

BESKRIVNING

Kommandot `findmnt` används för att hitta monterade filsystem och visa dem i ett trädformat eller en lista. Det kan filtrera filsystem baserat på olika kriterier som enhet, monteringspunkt, filsystemtyp, och mer. `findmnt` kan också hämta information om filsystem från `/etc/fstab`, `/etc/mtab`, och `/proc/self/mountinfo`.

ALTERNATIV

Här är de vanligaste alternativen som stöds av `findmnt`:

 • -a, --all - Visa alla filsystem.
 • -l, --list - Visa filsystemen i en lista istället för ett träd.
 • -T, --target path - Hitta filsystemet som innehåller den angivna sökvägen.
 • -t, --types list - Visa endast filsystem av de angivna typerna.
 • -O, --options list - Visa endast filsystem med de angivna monteringsalternativen.
 • -J, --json - Visa utdata i JSON-format.
 • -D, --df - Visa utdata i df(1)-liknande format.
 • -n, --noheadings - Visa ingen rubrikrad.
 • -r, --raw - Visa utdata i rått format.
 • -s, --submounts - Inkludera undermonterade filsystem.
 • -m, --move olddir newdir - Flytta ett monterat filsystem.
 • -p, --poll - Uppdatera kontinuerligt utdata med en angiven intervall.
 • -u, --notruncate - Trunkera inte långa fält i utdata.
 • -f, --fstab - Visa filsystem som definieras i /etc/fstab.
 • -v, --verbose - Visa detaljerad utdata.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -V, --version - Visa versionsinformation och avsluta.

ANVÄNDNING

Här är flera exempel på hur man använder `findmnt` för att hitta och visa monterade filsystem:

Visa alla monterade filsystem

För att visa alla monterade filsystem i ett trädformat, använd följande kommando:

findmnt

Detta kommando visar alla monterade filsystem i ett trädformat, med roten av filsystemet högst upp.

Visa filsystem som innehåller en specifik sökväg

För att hitta och visa filsystemet som innehåller en specifik sökväg, använd alternativet `--target` eller `-T`:

findmnt --target /home

Detta kommando visar information om filsystemet som innehåller sökvägen `/home`.

Visa filsystem av en specifik typ

För att visa endast filsystem av en specifik typ, använd alternativet `--types` eller `-t`:

findmnt --types ext4

Detta kommando visar alla monterade `ext4`-filsystem.

Visa filsystem med specifika monteringsalternativ

För att visa endast filsystem med specifika monteringsalternativ, använd alternativet `--options` eller `-O`:

findmnt --options rw

Detta kommando visar alla filsystem som är monterade med läs- och skrivbarhet (`rw`).

Visa utdata i JSON-format

För att visa utdata i JSON-format, använd alternativet `--json` eller `-J`:

findmnt --json

Detta kommando visar alla monterade filsystem i JSON-format.

Visa utdata i df-liknande format

För att visa utdata i ett format som liknar `df`, använd alternativet `--df` eller `-D`:

findmnt --df

Detta kommando visar alla monterade filsystem i ett format som liknar `df`.

Visa filsystem definierade i /etc/fstab

För att visa filsystem som definieras i `/etc/fstab`, använd alternativet `--fstab` eller `-f`:

findmnt --fstab

Detta kommando visar alla filsystem som är definierade i `/etc/fstab`.

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns vissa skillnader att tänka på när man använder `findmnt` på macOS jämfört med Linux:

 • macOS: `findmnt` är inte inbyggt i macOS och måste installeras separat om det är tillgängligt. macOS använder kommandon som `diskutil` och `mount` för att hantera monterade filsystem.
 • Linux: `findmnt` är inbyggt i många Linux-distributioner och används tillsammans med `/etc/fstab`, `/etc/mtab`, och `/proc/self/mountinfo` för att hantera och visa monterade filsystem.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `findmnt`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att du har tillräckliga användarrättigheter för att visa information om filsystem. Att de filsystem du försöker visa faktiskt är monterade.

Vanliga fel och deras lösningar:

 • Felmeddelande: "Permission denied":
 * Lösning: Kontrollera att du har nödvändiga behörigheter för att visa filsystem (t.ex. med `sudo`).
 • Felmeddelande: "No such file or directory":
 * Lösning: Kontrollera att den angivna sökvägen eller enheten existerar och är korrekt stavade.
 • Felmeddelande: "Invalid argument":
 * Lösning: Kontrollera att du använder giltiga argument och alternativ för kommandot `findmnt`.

AVANCERAD ANVÄNDNING

`findmnt` erbjuder avancerade funktioner som kan användas för att hitta och visa filsystem mer effektivt. Här är några exempel:

Flytta ett monterat filsystem

Du kan flytta ett monterat filsystem från en katalog till en annan med alternativet `--move` eller `-m`.

EXEMPEL

findmnt --move /mnt/old /mnt/new

Detta kommando flyttar filsystemet som är monterat på `/mnt/old` till `/mnt/new`.

Uppdatera kontinuerligt utdata

Du kan kontinuerligt uppdatera utdata med en angiven intervall med alternativet `--poll` eller `-p`.

EXEMPEL

findmnt --poll 5

Detta kommando uppdaterar utdata var 5:e sekund.

Visa utdata i rått format

Du kan visa utdata i ett rått format med alternativet `--raw` eller `-r`.

EXEMPEL

findmnt --raw

Detta kommando visar alla monterade filsystem i ett rått format, utan formatering.

Visa detaljerad utdata

Du kan visa detaljerad utdata med alternativet `--verbose` eller `-v`.

EXEMPEL

findmnt --verbose

Detta kommando visar detaljerad information om alla monterade filsystem.

SE ÄVEN

 • mount - Montera filsystem.
 • umount - Avmontera filsystem.
 • blkid - Skriv ut blockenhetsattribut.
 • lsblk - Lista information om blockenheter.
 • df - Rapporterar filsystemets diskanvändning.

FÖRFATTARE

`findmnt` är en del av util-linux-paketet och utvecklades som en del av Linux-operativsystemet.

KOLOFON

Denna sida är en del av dokumentationen för util-linux-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/util-linux/util-linux/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/util-linux/util-linux.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.


KÄLLOR

findmnt manual (Linux)
util-linux GitHub Repository