Htop: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 113: Rad 113:
Denna man-sida skrevs av Bartosz Fenski <fenio@o2.pl> för Debian GNU/Linux-distributionen (men den kan användas av andra). Den uppdaterades av Hisham Muhammad, och senare av Vincent Launchbury, som skrev avsnittet "Kolumner".
Denna man-sida skrevs av Bartosz Fenski <fenio@o2.pl> för Debian GNU/Linux-distributionen (men den kan användas av andra). Den uppdaterades av Hisham Muhammad, och senare av Vincent Launchbury, som skrev avsnittet "Kolumner".
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Processkommando]]
[[Kategori:Systemövervakning]]

Versionen från 20 maj 2024 kl. 06.32

Mall:Man sida

Namn

htop - interaktiv processvisare

Synopsis

htop [ -dChusv ]

Beskrivning

Htop är en gratis (GPL) ncurses-baserad processvisare för Linux.

Den liknar top, men tillåter dig att scrolla vertikalt och horisontellt, så att du kan se alla processer som körs på systemet, tillsammans med deras fullständiga kommandorader.

Uppgifter relaterade till processer (döda, ändra prioritet) kan utföras utan att ange deras PIDs.

Kommandoradsalternativ

Obligatoriska argument till långa alternativ är obligatoriska även för korta alternativ.

 • -d --delay=DELAY: Fördröjning mellan uppdateringar, i tiondelar av sekunder.
 • -C --no-color --no-colour: Starta htop i monokromt läge.
 • -h --help: Visa ett hjälpsmeddelande och avsluta.
 • -u --user=ANVÄNDARNAMN: Visa endast processerna för en given användare.
 • -p: Starta arbetstråd för pagemap-minnesstatistik.
 • -s --sort-key=KOLUMN: Sortera efter denna kolumn (använd --sort-key help för en kolumnlista).
 • -v --version: Visa versionsinformation och avsluta.

Interaktiva kommandon

Följande kommandon stöds medan htop körs:

 • Piltangenter, PgUp, PgDn, Home, End: Scrolla processlistan.
 • Mellanslag: Märk eller avmärk en process. Kommandon som kan operera på flera processer, som "kill", kommer då att gälla för listan av märkta processer, istället för den för närvarande markerade.
 • U: Avmärk alla processer (ta bort alla märkningar som lagts till med mellanslagstangenten).
 • s: Spåra processens systemanrop: om strace(1) är installerat, kommer denna tangent att koppla den till den för närvarande valda processen, vilket visar en live-uppdatering av systemanrop som utförs av processen.
 • l: Visa öppna filer för en process: om lsof(1) är installerat, kommer denna tangent att visa listan över filbeskrivare som öppnats av processen.
 • F1, h, ?: Gå till hjälpskärmen.
 • F2, S: Gå till inställningsskärmen, där du kan konfigurera mätarna som visas högst upp på skärmen, ställa in olika visningsalternativ, välja bland färgscheman och välja vilka kolumner som ska visas, i vilken ordning. [[Kategori:Systemövervakning]] [[Kategori:Linux-programvara]]
 • F3, /: Sök kommando rader för alla visade processer inkrementellt. Den för närvarande valda (markerade) kommandot kommer att uppdateras medan du skriver. När du är i sökläge, tryck på F3 för att bläddra igenom matchande förekomster.
 • F4, \: Inkrementell processfiltrering: skriv in en del av en processens kommandorad och endast processer vars namn matchar kommer att visas. För att avbryta filtreringen, gå in i filteralternativet igen och tryck Esc.
 • F5, t: Trädvy: organisera processer efter föräldraskap och layout relationerna mellan dem som ett träd. Att växla tangenten kommer att växla mellan trädvy och din tidigare valda sorteringsvy. Att välja en sorteringsvy kommer att avsluta trädvyn.
 • F6, <, >: Välj ett fält för sortering. Det aktuella sorteringsfältet indikeras av en markering i rubriken.
 • F7, ]: Öka den valda processens prioritet (subtrahera från 'nice' värde). Detta kan endast göras av superanvändaren.
 • F8, [: Minska den valda processens prioritet (addera till 'nice' värde).
 • F9, k: "Döda" process: skickar en signal som väljs i en meny, till en eller en grupp av processer. Om processer var märkta, skickar signalen till alla märkta processer. Om inga är märkta, skickas den till den för närvarande valda processen.
 • F10, q: Avsluta.
 • I: Invertera sorteringsordningen: om sorteringsordningen är stigande, byt till fallande, och vice versa.
 • +, -: När du är i trädvy-läge, expandera eller kollapsa delträd. När ett delträd är kollapsat visas ett "+"-tecken till vänster om processnamnet.
 • a (på multiprocessormaskiner): Ställ in CPU-affinitet: markera vilka CPU:er en process får använda.
 • u: Visa endast processer som ägs av en specificerad användare.
 • M: Sortera efter minnesanvändning (top kompatibilitetstangent).
 • P: Sortera efter processoranvändning (top kompatibilitetstangent).
 • T: Sortera efter tid (top kompatibilitetstangent).
 • F: "Följ" process: om sorteringsordningen får den för närvarande valda processen att röra sig i listan, gör så att urvalslisten följer den. Detta är användbart för att övervaka en process: på detta sätt kan du hålla en process alltid synlig på skärmen. När en rörelsetangent används, förlorar "följ" sin effekt.
 • K: Dölj kärntrådar: förhindra att trådar som tillhör kärnan visas i processlistan. (Detta är en växlingstangent.)
 • H: Dölj användartrådar: på system som representerar dem annorlunda än vanliga processer (som de senaste NPTL-baserade systemen), kan detta dölja trådar från användarutrymmeprocesser i processlistan. (Detta är en växlingstangent.)
 • Ctrl-L: Uppdatera: rita om skärmen och beräkna om värden.
 • Siffror: PID-sökning: skriv in process-ID och urvalsmarkeringen flyttas till det.

Kolumner

Följande kolumner kan visa data om varje process. Ett värde av '-' i alla rader indikerar att en kolumn inte stöds på ditt system, eller för närvarande inte implementerad i htop. Namnen nedan är de som används i avsnittet "Tillgängliga kolumner" i inställningsskärmen. Om ett annat namn visas i htops huvudskärm, visas det nedan inom parentes.

 • Command: Den fullständiga kommandoraden för processen (dvs. programnamn och argument).
 • PID: Process-ID.
 • PPID: Förälderns process-ID.
 • PGRP: Processens grupp-ID.
 • SESSION (SESN): Processens sessions-ID.
 • TTY_NR (TTY): Den kontrollerande terminalen för processen.
 • TPGID: Process-ID för förgrundsprocessgruppen för den kontrollerande terminalen.
 • STATE (S): Processens tillstånd: S för sovande (idle) R för körande D för disksömn (oavbrytbar) Z för zombie (väntar på att föräldern ska läsa dess exit-status) T för spårad eller suspenderad (t.ex. av SIGTSTP) W för paging.
 • PROCESSOR (CPU): ID på CPU:n som processen senast kördes på.
 • NLWP: Antal trådar i processen.
 • NICE (NI): Processens nice-värde, från 19 (låg prioritet) till -20 (hög prioritet). Ett högt värde innebär att processen är "snäll" och låter andra ha högre relativ prioritet. Endast root kan sänka värdet.
 • PERCENT_CPU (CPU%): Procentandelen av CPU-tiden som processen för närvarande använder.
 • UTIME (UTIME+): Användar-CPU-tid, som är den tid processen har spenderat på att köra på CPU:n i användarläge (dvs. allt utom systemanrop), mätt i klocktakt.
 • STIME (STIME+): System-CPU-tid, som är den tid kärnan har spenderat på att köra systemanrop å processens vägnar, mätt i klocktakt.
 • TIME (TIME+): Tiden, mätt i klocktakt, som processen har spenderat i användar- och systemtid (se UTIME, STIME ovan).
 • CUTIME: Barnens användar-CPU-tid, som är den tid processens väntade barn har spenderat på att köra i användarläge (se UTIME ovan).
 • CSTIME: Barnens system-CPU-tid, som är den tid kärnan har spenderat på att köra systemanrop å alla processens väntade barns vägnar (se STIME ovan).
 • PRIORITY (PRI): Kärnans interna prioritet för processen, vanligtvis dess nice-värde plus tjugo. Annorlunda för realtidsprocesser.
 • PERCENT_MEM: Procentandelen av minnet som processen för närvarande använder (baserat på processens residenta minnesstorlek, se M_RESIDENT nedan).
 • M_SIZE (VIRT): Storlek i minne för det totala programmet.
 • M_RESIDENT (RES): Den residenta uppsättningsstorleken, dvs. storleken på text- och datasektionerna, plus stackanvändning.
 • M_SHARE (SHR): Storleken på processens delade sidor.
 • M_TRS (CODE): Storleken på processens textsegment (dvs. storleken på processens körbara instruktioner).
 • M_LRS (LIB): Processens bibliotekstorlek.
 • M_DRS (DATA): Storleken på datasegmentet plus stackanvändning för processen.
 • M_DT (DIRTY): Storleken på processens smutsiga sidor.
 • ST_UID (UID): Användar-ID för processägaren.
 • USER: Användarnamnet för processägaren, eller användar-ID om namnet inte kan bestämmas.
 • STARTTIME: Tiden processen startades.
 • RCHAR (RD_CHAR): Antal byte processen har läst.
 • WCHAR (WR_CHAR): Antal byte processen har skrivit.
 • SYSCR (RD_SYSC): Antal read(2) systemanrop för processen.
 • SYSCW (WR_SYSC): Antal write(2) systemanrop för processen.
 • RBYTES (IO_RBYTES): Byte av read(2) I/O för processen.
 • WBYTES (IO_WBYTES): Byte av write(2) I/O för processen.
 • IO_READ_RATE (IORR): I/O-hastighet av read(2) i byte per sekund, för processen.
 • IO_WRITE_RATE (IOWR): I/O-hastighet av write(2) i byte per sekund, för processen.
 • IO_RATE (IO): I/O-hastighet, IO_READ_RATE + IO_WRITE_RATE (se ovan).
 • CNCLWB (IO_CANCEL): Byte av avbruten write(2) I/O.
 • CGROUP: Vilken cgroup processen är i.
 • CTID: OpenVZ container-ID, även känt som virtual environment ID.
 • VPID: OpenVZ process-ID.
 • VXID: VServer process-ID.

Alla andra flaggor: För närvarande inte stödda (visar alltid '-').

Se även

proc(5), top(1), free(1), ps(1), uptime(1)

Författare

htop är utvecklad av Hisham Muhammad <loderunner@users.sourceforge.net>.

Denna man-sida skrevs av Bartosz Fenski <fenio@o2.pl> för Debian GNU/Linux-distributionen (men den kan användas av andra). Den uppdaterades av Hisham Muhammad, och senare av Vincent Launchbury, som skrev avsnittet "Kolumner".