Iwconfig: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== iwconfig - Konfigurera trådlösa nätverksgränssnitt == Kommandot `iwconfig` används för att visa och ändra inställningar för trådlösa nätverksgränssnitt i Linux. === Syntax === iwconfig [gränssnitt] [inställning] === Beskrivning === Kommandot `iwconfig` är ett verktyg för att konfigurera trådlösa nätverksgränssnitt, inklusive att ställa in SSID, kanal, överföringshastighet och mer. Det fungerar endast med trådlösa nätverksgränssnitt som s...')
 
(Ingen skillnad)

Nuvarande version från 28 maj 2024 kl. 09.24

iwconfig - Konfigurera trådlösa nätverksgränssnitt

Kommandot `iwconfig` används för att visa och ändra inställningar för trådlösa nätverksgränssnitt i Linux.

Syntax

iwconfig [gränssnitt] [inställning]

Beskrivning

Kommandot `iwconfig` är ett verktyg för att konfigurera trådlösa nätverksgränssnitt, inklusive att ställa in SSID, kanal, överföringshastighet och mer. Det fungerar endast med trådlösa nätverksgränssnitt som stöds av den trådlösa utökningen.

Alternativ

Kommandot `iwconfig` stöder flera inställningar som kan användas för att justera trådlösa nätverksgränssnitt:

 • essid [ESSID] - Ställ in Extended Service Set Identifier (ESSID).
 • mode [mode] - Ställ in driftläge (Managed, Ad-Hoc, Master, Repeater, Secondary, Monitor).
 • freq/frequency [freq] - Ställ in frekvensen i GHz.
 • channel [chan] - Ställ in kanalnummer.
 • ap [address] - Ställ in åtkomstpunktens MAC-adress.
 • rate [bitrate] - Ställ in bitöverföringshastigheten (t.ex. 11M).
 • txpower [dbm] - Ställ in sändareffekten i dBm.
 • retry [limit] - Ställ in maximalt antal återförsök.
 • rts [threshold] - Ställ in RTS/CTS-tröskeln.
 • frag [threshold] - Ställ in fragmenteringströskeln.
 • key/enc [passphrase] - Ställ in WEP-nyckel eller lösenfras för WPA/WPA2.
 • power [period] - Ställ in strömsparläge.

Exempel

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `iwconfig`-kommandot:

 • För att visa den aktuella konfigurationen för ett trådlöst nätverksgränssnitt:

iwconfig wlan0

 • För att ställa in ESSID för ett trådlöst nätverksgränssnitt:

sudo iwconfig wlan0 essid "MittNätverk"

 • För att ställa in kanal för ett trådlöst nätverksgränssnitt:

sudo iwconfig wlan0 channel 6

 • För att ställa in bitöverföringshastigheten för ett trådlöst nätverksgränssnitt:

sudo iwconfig wlan0 rate 54M

 • För att ställa in sändareffekten för ett trådlöst nätverksgränssnitt:

sudo iwconfig wlan0 txpower 20

Skillnader mellan macOS och Linux

Det finns några viktiga skillnader att tänka på när man använder `iwconfig` på macOS jämfört med Linux:

 • **Tillgänglighet:** `iwconfig`-kommandot är specifikt för Linux och fungerar inte på macOS. På macOS används andra verktyg som `networksetup` och `airport` för att hantera trådlösa nätverksgränssnitt.
 • **Verktyg:** macOS har inte ett direkt motsvarande kommando till `iwconfig`. Istället kan `networksetup` och `airport`-verktygen användas för att konfigurera och hantera trådlösa nätverk på macOS.
 • **Kommandon:** På macOS kan du använda kommandon som `networksetup` för att ändra nätverksinställningar och `airport` för att skanna tillgängliga nätverk och ansluta till trådlösa nätverk.

Exempel på att använda `networksetup` på macOS:

 • För att visa nätverkskonfigurationer:

networksetup -listallnetworkservices

 • För att ställa in SSID för ett trådlöst nätverk:

networksetup -setairportnetwork en0 "MittNätverk" lösenord

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `iwconfig` på Linux och motsvarande kommandon på macOS för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande när du använder `iwconfig`, kontrollera följande:

 • Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando.
 • Att det trådlösa nätverksgränssnittet du försöker konfigurera är korrekt konfigurerat och aktivt.
 • Att drivrutinerna för det trådlösa nätverksgränssnittet stöder trådlösa utökningar.

Se även

 • ifconfig - Konfigurera nätverksgränssnitt.
 • iwlist - Visa mer detaljerad information om trådlösa nätverk.
 • ip - Ett kraftfullt nätverksverktyg för att hantera nätverksgränssnitt, routing och tunnlar.

Källor