Pv: Skillnad mellan sidversioner

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med '== pv - Pipe Viewer == Kommandot `pv` (Pipe Viewer) används för att övervaka framsteg av data genom en rörledning. === NAMN === pv - övervaka dataöverföring genom en rörledning === SYNOPSIS === pv [ALTERNATIV] [FIL ...] === BESKRIVNING === Kommandot `pv` gör det möjligt att se förloppet av data som passerar genom en rörledning. Det visar information som förfluten tid, förväntad återstående tid, procentandel färdigställd, och en genomströmningsindi...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 29 maj 2024 kl. 07.44

pv - Pipe Viewer

Kommandot `pv` (Pipe Viewer) används för att övervaka framsteg av data genom en rörledning.

NAMN

pv - övervaka dataöverföring genom en rörledning

SYNOPSIS

pv [ALTERNATIV] [FIL ...]

BESKRIVNING

Kommandot `pv` gör det möjligt att se förloppet av data som passerar genom en rörledning. Det visar information som förfluten tid, förväntad återstående tid, procentandel färdigställd, och en genomströmningsindikator.

ALTERNATIV

Kommandot `pv` stöder flera alternativ som kan användas för att justera dess beteende:

 • -a, --average-rate - Visa den genomsnittliga överföringshastigheten.
 • -B, --buffer-size SIZE - Använd en buffertstorlek av SIZE.
 • -c, --cursor - Använd kursorn för att rita framstegsmätaren.
 • -d, --delay SEC - Vänta SEC sekunder mellan varje uppdatering.
 • -f, --force - Tvinga framstegsmätaren att visas.
 • -h, --help - Visa hjälpmeddelande och avsluta.
 • -i, --interval SEC - Ställ in uppdateringsintervallet till SEC sekunder.
 • -l, --line-mode - Räkna radflöde istället för byteflöde.
 • -n, --numeric - Visa endast numerisk utdata.
 • -N, --name NAME - Prefix varje linje med NAME.
 • -p, --progress - Visa framstegsmätare.
 • -q, --quiet - Tyst läge, visa inte framstegsmätaren.
 • -r, --rate - Visa aktuella överföringshastighet.
 • -s, --size SIZE - Ställ in den totala storleken till SIZE byte.
 • -t, --timer - Visa förfluten tid.
 • -T, --temporary-name - Använd tillfälligt filnamn under överföring.
 • -v, --version - Visa versionsinformation och avsluta.
 • -w, --width WIDTH - Ställ in framstegsmätarens bredd till WIDTH tecken.
 • -W, --wait - Vänta tills processdata finns tillgänglig.
 • -L, --rate-limit RATE - Begränsa överföringshastigheten till RATE byte per sekund.
 • -R, --remote PID - Styr en redan körande `pv`-process.

EXEMPEL

Här är några praktiska exempel som visar hur du kan använda `pv`-kommandot:

 • För att visa dataöverföring från en fil till en annan:

pv inputfile > outputfile

 • För att komprimera en fil och visa framsteg:

pv inputfile | gzip > outputfile.gz

 • För att extrahera en arkivfil och visa framsteg:

pv archive.tar.gz | tar xzf -

 • För att visa dataöverföring med specifik buffertstorlek:

pv -B 4096 inputfile > outputfile

 • För att begränsa överföringshastigheten:

pv -L 500k inputfile > outputfile

 • För att visa dataöverföring med tidsmätare och hastighetsmätare:

pv -t -r inputfile > outputfile

SKILLNADER MELLAN macOS OCH LINUX

Det finns några skillnader att tänka på när man använder `pv` på macOS jämfört med Linux:

Tillgänglighet: Kommandot `pv` är tillgängligt på de flesta Linux-distributioner och kan installeras via paketförvaltaren (t.ex. `apt-get install pv` på Debian-baserade system). På macOS kan `pv` installeras via Homebrew med `brew install pv`.

Exempel på att installera `pv` på macOS med Homebrew:

 • Installera Homebrew om det inte redan är installerat:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

 • Installera `pv`:

brew install pv

Det är alltid bra att konsultera `man`-sidan för `pv` på din specifika plattform för att se vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga och hur de används.

FELSÖKNING

Om du får ett felmeddelande när du använder `pv`, kontrollera följande:

Att du använder rätt syntax och alternativ för ditt specifika kommando. Att filerna du försöker använda existerar och är tillgängliga. Att du har nödvändiga behörigheter för att läsa och skriva filerna.

SE ÄVEN

 • dd - konvertera och kopiera en fil.
 • tar - arkivera fil(er).
 • gzip - komprimera fil(er).

FÖRFATTARE

Andrew Wood skrev `pv`. Buggrapporter och förslag kan skickas till ⟨andrew@aew5.com⟩.

KOLOFON

Denna sida är en del av pv-projektet. Mer information om projektet finns på ⟨http://www.ivarch.com/programs/pv.shtml⟩. Om du har en buggrapport för denna manualsida, se ⟨https://github.com/a-j-wood/pv/issues⟩. Denna sida erhölls från projektets upstream Git-repository ⟨https://github.com/a-j-wood/pv.git⟩ den 2023-12-22. Om du upptäcker några renderingsproblem i denna HTML-version av sidan, eller om du tror att det finns en bättre eller mer uppdaterad källa för sidan, eller om du har korrigeringar eller förbättringar av informationen i denna KOLOFON (som inte är en del av den ursprungliga manualsidan), skicka ett e-postmeddelande till man-pages@man7.org.

KÄLLOR

pv manual (Linux) pv manual (macOS)