Lvcreate

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lvcreate

Kommandot lvcreate används inom Linux LVM (Logical Volume Manager) för att skapa en ny logisk volym (LV) inom en existerande volymgrupp (VG). Detta verktyg tillåter allokering av lagringsutrymme från den pool som definieras av volymgruppen till specifika logiska volymer, vilka sedan kan formateras med ett filsystem för lagring.

Grundläggande Syntax

lvcreate -n <LogicalVolumeName> -L <Size> <VolumeGroupName>
  • -n <LogicalVolumeName>: Namnet på den logiska volymen som ska skapas.
  • -L <Size>: Storleken på den logiska volymen, angett i megabyte (M), gigabyte (G), etc.
  • <VolumeGroupName>: Namnet på volymgruppen där den logiska volymen ska skapas.

Vanliga Parametrar

  • -l <NumberOfExtents>: Skapar en logisk volym med en storlek baserad på antalet "extents".
  • -L <Size>: Anger storleken på den logiska volymen i megabyte (M), gigabyte (G), terabyte (T), etc.
  • -C <ChunkSize>: Används med segmenterade volymer för att ange storleken på datachunkar.
  • -m <Mirrors>: Anger antalet speglar för den logiska volymen.
  • --thin: Skapar en tunn provisionerad logisk volym inom en tunn pool.
  • --type <Type>: Specificerar typen av logisk volym, exempelvis thin för tunn provisionering eller mirror för en speglad volym.

Exempel

1. Skapa en standard logisk volym:

lvcreate -n lvdata -L 10G vgdata

2. Skapa en logisk volym som använder allt tillgängligt utrymme i volymgruppen:

lvcreate -n lvfull -l 100%FREE vgdata

3. Skapa en speglad logisk volym:

lvcreate -n lvmirror -L 5G -m1 vgdata

lvcreate är ett kraftfullt verktyg för lagringshantering som tillåter detaljerad kontroll över hur lagringsutrymme allokeras och hanteras inom ett Linux-system som använder LVM.