Kategori:LVM

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

LVM i Linux

LVM står för Logical Volume Manager och är ett verktyg inom Linux för flexibel diskhantering. Med LVM kan användare och systemadministratörer skapa, ändra, och radera diskpartitioner (refererade till som "volymer" inom LVM) på ett sätt som är både dynamiskt och utan att störa systemets drift eller förlora data.

Funktioner av LVM

LVM erbjuder en rad funktioner som ger en hög grad av flexibilitet i hanteringen av lagringsutrymme:

 • Dynamisk omfördelning av lagringsutrymme mellan olika volymer utan dataförlust.
 • Skapande av snapshots eller ögonblicksbilder av volymer, vilket underlättar för backup och återställning av data.
 • Möjlighet att dynamiskt skala upp eller ner storleken på lagringsvolymer efter behov.
 • Kombination av flera fysiska lagringsenheter till en enda logisk enhet som sedan kan delas upp i flera volymer.

Fördelar med LVM

Användningen av LVM tillåter en mycket mer effektiv och flexibel hantering av diskutrymme jämfört med traditionella metoder för partitionering. Detta inkluderar lättare underhåll, bättre utnyttjande av tillgängligt diskutrymme, och minskad driftstörning vid ändringar i systemets lagringskonfiguration.


Kommandon inom Linux LVM

Linux Logical Volume Manager (LVM) erbjuder ett omfattande set av kommandon för flexibel hantering av lagringsenheter. Nedan följer en översikt över några av de grundläggande och mest använda LVM-kommandona.

Hantera Fysiska Volymer (PVs)

 • pvcreate: Skapar en ny LVM fysisk volym på en enhet.
 • pvdisplay: Visar information om fysiska volymer.
 • pvremove: Tar bort en LVM fysisk volym.
 • pvresize: Ändrar storleken på en LVM fysisk volym.
 • pvs: Kompakt visning av information om fysiska volymer.
 • pvscan: Skannar alla diskar efter fysiska volymer.

Hantera Volymgrupper (VGs)

 • vgcreate: Skapar en ny volymgrupp.
 • vgdisplay: Visar information om volymgrupper.
 • vgextend: Lägger till en fysisk volym till en volymgrupp.
 • vgreduce: Tar bort en fysisk volym från en volymgrupp.
 • vgremove: Tar bort en volymgrupp.
 • vgs: Kompakt visning av information om volymgrupper.
 • vgscan: Skannar alla diskar efter volymgrupper.

Hantera Logiska Volymer (LVs)

 • lvcreate: Skapar en ny logisk volym inom en volymgrupp.
 • lvdisplay: Visar information om logiska volymer.
 • lvextend: Utökar storleken på en logisk volym.
 • lvreduce: Minskar storleken på en logisk volym.
 • lvremove: Tar bort en logisk volym.
 • lvresize: Ändrar storleken på en logisk volym, kan både utöka och minska.
 • lvs: Kompakt visning av information om logiska volymer.
 • lvscan: Skannar alla diskar efter logiska volymer.

Snapshot och Övrigt

 • lvcreate --snapshot: Skapar en ögonblicksbild (snapshot) av en logisk volym, användbart för backup och återställning.
 • lvconvert: Används för att konvertera logiska volymer mellan olika format, t.ex. skapa speglade volymer eller konvertera en normal LV till en tunn provisionerad LV.
 • lvrename: Byter namn på en logisk volym.

Dessa kommandon tillhandahåller flexibilitet för att skapa, ändra storlek och hantera lagringsutrymmen dynamiskt, vilket är särskilt värdefullt i miljöer där lagringsbehoven förändras över tid.