Lvdisplay

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lvdisplay

Kommandot lvdisplay är en del av Linux Logical Volume Manager (LVM) och används för att visa detaljerad information om logiska volymer (LVs). Detta kommando ger en omfattande översikt av en logisk volyms egenskaper, inklusive dess storlek, layout, tilldelning och status.

Grundläggande Syntax

lvdisplay [options] [LogicalVolumePath...]

Om inga specifika logiska volymer anges, visar lvdisplay information om alla logiska volymer på systemet.

Viktig Utdata

 • LV Name: Namnet på den logiska volymen.
 • VG Name: Namnet på volymgruppen som den logiska volymen tillhör.
 • LV UUID: Den unika identifieraren för den logiska volymen.
 • LV Size: Storleken på den logiska volymen.
 • Current LE: Antalet logiska extent som används av den logiska volymen.
 • Segments: Antalet segment som den logiska volymen består av.
 • Allocation: Allokeringspolicy för den logiska volymen (t.ex. kontinuerlig, klumpvis).
 • Read ahead sectors: Antalet sektorer att läsa in i förväg.
 • LV Status: Status för den logiska volymen (t.ex. tillgänglig, läs/skriv).

Användningsexempel

För att visa information om alla logiska volymer:

lvdisplay

För att visa information om en specifik logisk volym, exempelvis /dev/vgname/lvname:

lvdisplay /dev/vgname/lvname

Optioner

 • -C eller --colon: Visar informationen i ett format separerat med kolon, vilket underlättar bearbetning i skript.
 • -v eller --verbose: Visar utförlig information, inklusive detaljer om varje logisk extent.
 • --maps: Visar mappningen av logiska till fysiska extents.

lvdisplay ger värdefull insikt i konfiguration och status för logiska volymer inom ett LVM-system, vilket är avgörande för effektiv lagringshantering och felsökning.