Lvextend

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommandot `lvextend` används i Linux LVM (Logical Volume Manager) för att utöka storleken på en befintlig logisk volym (LV). Detta gör att du kan öka utrymmet tillgängligt för filsystem eller applikationer utan att behöva omformatera eller förlora data. För att använda `lvextend`, måste du först se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme i volymgruppen (VG) som den logiska volymen tillhör eller att du har en ledig fysisk volym (PV) som kan läggas till i VG.

Grundläggande Syntax:

lvextend [options] <LogicalVolumePath> [PhysicalVolumePath...]

- `<LogicalVolumePath>`: Sökvägen till den logiska volymen du vill utöka, till exempel `/dev/vgname/lvname`.

- `[PhysicalVolumePath...]`: En eller flera sökvägar till fysiska volymer. Detta är valfritt och behövs endast om du vill specificera vilka fysiska volymer som ska användas för utökningen.

Vanliga Optioner:

- `-L` eller `--size [+]<Size>`: Anger den nya storleken på den logiska volymen. Om storleken föregås av ett plus (+) läggs storleken till den befintliga storleken. Storleken kan anges i enheter som M (megabyte), G (gigabyte), etc.

- `-l` eller `--extents [+]<NumberOfExtents>`: Anger antalet logiska extent att lägga till i den logiska volymen. Precis som med `-L`, indikerar ett plus (+) att extenten ska läggas till den befintliga mängden.

- `-r` eller `--resizefs`: Försöker automatiskt att ändra storleken på filsystemet på den logiska volymen för att matcha den nya storleken på LV. Detta eliminerar behovet av att manuellt ändra storleken på filsystemet efter att LV har utökats.

Exempel:

1. Utöka en logisk volym med en specifik storlek:   

   För att utöka en logisk volym som heter `lvdata` i volymgruppen `vgdata` med 20 GB, kan du använda följande kommando:

lvextend -L +20G /dev/vgdata/lvdata

Utöka en logisk volym och automatiskt ändra storlek på filsystemet:   

   Om du vill utöka `lvdata` i `vgdata` med 20 GB och sedan automatiskt ändra storleken på det monterade filsystemet, använd:

   

   lvextend -L +20G --resizefs /dev/vgdata/lvdata

   

   Notera att `--resizefs` kräver att verktyg för filsystemhantering för det aktuella filsystemet är installerade och tillgängliga på systemet.

När du använder `lvextend`, se till att du har en backup av alla viktiga data. Även om processen att utöka en LV och ändra storlek på filsystemet generellt är säker, är det alltid bäst att vara förberedd för eventuella problem.