Lvreduce

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lvreduce

lvreduce är ett kommando inom Linux LVM (Logical Volume Manager) som används för att minska storleken på en logisk volym (LV). Det är kritiskt att använda detta kommando med försiktighet, då felaktig användning kan leda till datarförlust, speciellt om den nya storleken är mindre än den mängd data som för närvarande lagras på volymen.

Grundläggande Syntax

lvreduce [options] -L <NewSize> <LogicalVolumePath>
  • -L <NewSize>: Specificerar den nya storleken på den logiska volymen, antingen som en absolut storlek i megabyte (M), gigabyte (G), etc., eller som en mängd att minska volymen med om storleken föregås av ett minus ("-").
  • <LogicalVolumePath>: Sökvägen till den logiska volymen som ska minskas, exempelvis /dev/vgname/lvname.

Viktiga Optioner

  • -r eller --resizefs: Försöker automatiskt minska storleken på filsystemet på den logiska volymen innan själva volymen minskas. Användning av denna option rekommenderas starkt för att undvika datarförlust.
  • -l eller --extents: Anger den nya storleken baserat på antalet logiska "extents" istället för storlek i megabyte/gigabyte.

Användningsexempel

För att minska storleken på en logisk volym med namnet lvdata i volymgruppen vgdata med 5GB, samtidigt som man säkert minskar storleken på filsystemet, kan följande kommando användas:

lvreduce -L -5G -r /dev/vgdata/lvdata

Försiktighetsåtgärder

  • Det är viktigt att säkerhetskopiera all viktig data innan du använder lvreduce, eftersom processen kan leda till datarförlust.
  • Använd -r / --resizefs om möjligt för att minska risken för att skada filsystemet.
  • Använd kommandon som df för att kontrollera hur mycket utrymme som faktiskt används på filsystemet innan du minskar en logisk volym, för att säkerställa att operationen inte kommer att resultera i datarförlust.