Lvs

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

lvs

Kommandot lvs (Logical Volumes Show) är ett verktyg inom Linux Logical Volume Manager (LVM) som används för att visa en detaljerad lista över alla logiska volymer (LVs) på systemet. Detta kommando ger användaren möjlighet att få en översiktlig och informativ vy över de logiska volymerna och deras attribut.

Grundläggande Syntax

lvs [options]

När det körs utan några specifika optioner, listar lvs alla logiska volymer på systemet tillsammans med viktig information som LV-namn, tillhörande volymgrupp (VG), storlek, status och eventuell ytterligare information.

Viktiga Kolumner i Utdata

  • LV Path: Sökvägen till den logiska volymen.
  • VG Name: Namnet på volymgruppen som den logiska volymen tillhör.
  • LV Size: Storleken på den logiska volymen.
  • LV Status: Status för den logiska volymen (t.ex. tillgänglig, läs/skriv).
  • LV UUID: Den unika identifieraren för den logiska volymen.

Användningsexempel

För att visa en lista över alla logiska volymer på systemet:

lvs

För att visa mer detaljerad information om specifika logiska volymer:

lvs /dev/vgname/lvname

Optioner

  • -a eller --all: Visar alla logiska volymer, inklusive inaktiva.
  • -o eller --options: Anpassar vilka kolumner som ska visas i utdatan.
  • -v eller --verbose: Ger mer detaljerad information om varje logisk volym.

lvs är ett oumbärligt verktyg för att få översiktlig information om logiska volymer inom ett LVM-system. Det erbjuder användarna insikter i lagringsstrukturen och gör det möjligt att effektivt övervaka och hantera logiska volymer.