POP3

Från Wiki.linux.se
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Post Office Protocol 3

Post Office Protocol 3 (POP3) är ett äldre e-postprotokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver till en lokal e-postklient. Nedan följer en detaljerad beskrivning av POP3-protokollet:

Syfte

POP3 är utformat för att möjliggöra hämtning av e-post från en e-postserver. Det gör det möjligt för användare att ladda ner sina e-postmeddelanden till sina lokala enheter för att läsa och hantera dem offline.

Portar

POP3 använder port 110 för olydd e-post (unencrypted) och port 995 för säker e-post (krypterad med SSL/TLS).

Sessionens livslängd

POP3 använder en stateful session, vilket innebär att en session hålls öppen under hela tid användaren är ansluten till servern. Sessionen stängs vanligtvis av när användaren avslutar anslutningen.

Säkerhet

POP3 stöder SSL/TLS-kryptering för att säkerställa att användarnas inloggning och e-postmeddelanden skyddas mot obehörig åtkomst under överföring mellan klient och server. Det vanligaste användningsfallet är POP3S, som är POP3 med SSL/TLS.

Autentisering

POP3 använder vanligtvis användarnamn och lösenord för autentisering mot e-postservern. Det finns olika autentiseringsmetoder, inklusive APOP (Authenticated Post Office Protocol), CRAM-MD5 och användning av klartextlösenord. Många e-postklienter och servrar har övergått till mer säkra autentiseringsmetoder som OAuth.

E-postmeddelanden

POP3 hanterar inte e-postmeddelanden på servern på ett sätt som liknar IMAP (Internet Message Access Protocol), som låter användare organisera sina meddelanden på servern. Istället laddas meddelanden ner till användarens enhet och tas bort från servern som standard. Det finns dock inställningar för att behålla meddelanden på servern efter hämtning.

Hämtning och märkning

När en användare hämtar sina e-postmeddelanden från servern, överförs meddelandena till användarens enhet. E-postmeddelanden märks som hämtade, men de finns kvar på servern tills de raderas. Detta gör att användaren kan ladda ner samma meddelande på flera enheter.

Lokal lagring

POP3 sparar e-postmeddelanden lokalt på användarens enhet, vanligtvis i en mapp på användarens hårddisk. Det är upp till användaren att säkerhetskopiera sina e-postmeddelanden om de vill behålla dem när de byter enhet eller om något händer med den lokala lagringen.

Begränsningar

POP3 har vissa begränsningar, som att det primärt är utformat för att ladda ner e-postmeddelanden från servern till den lokala enheten. Det är inte idealiskt för att synkronisera e-postmeddelanden mellan flera enheter eller att lagra meddelanden på servern.

Vanliga användningsområden

POP3 används ofta i situationer där användaren endast behöver tillgång till e-post på en enhet och inte behöver hålla e-postmeddelanden på servern. Det används också i situationer där säkerheten inte är kritisk, och användare är medvetna om risken att lagra e-postmeddelanden i klartext på sin enhet.

Sammanfattningsvis är POP3 ett äldre e-postprotokoll som är lämpligt i vissa användningsfall, men det har begränsningar när det gäller att hantera e-post på flera enheter och att säkerställa dataintegritet. Många användare och organisationer överväger modernare protokoll som IMAP för att bättre hantera sina e-postbehov.

Kommando som finns i POP3 Protokollet

 1. USER <username>: Skickar användarnamnet till servern.
 2. PASS <password>: Skickar lösenordet för den angivna användaren.
 3. STAT: Begär antalet meddelanden i brevlådan och total storlek av alla meddelanden.
 4. LIST [<msg>]: Utan argument listar detta kommando nummer och storlek på alla meddelanden. Med ett meddelandenummer som argument listar det bara det specifika meddelandet.
 5. RETR <msg>: Hämtar hela meddelandet (inklusive huvuden) för det angivna meddelandenumret.
 6. DELE <msg>: Märker det angivna meddelandet för radering. Meddelanden som märkts för radering raderas när sessionen avslutas med QUIT.
 7. NOOP: Inget-op-kommando. Ber servern att göra ingenting och svara med en bekräftelse. Detta kan användas för att hålla anslutningen vid liv.
 8. RSET: Återställer alla meddelanden som har märkts för radering till deras ursprungliga oskadda status.
 9. TOP <msg> <number of lines>: Hämtar de angivna antalet rader från meddelandet. Detta inkluderar alltid meddelandets huvuden.
 10. UIDL [<msg>]: Ger en unik identifierare för varje meddelande, som kan vara användbart för att identifiera meddelanden mellan sessioner. Med ett meddelandenummer som argument returnerar det UID för det specifika meddelandet.
 11. QUIT: Avslutar sessionen. Om meddelanden har märkts för radering med DELE, kommer de att raderas när detta kommando utförs.

Dessa är de standardiserade POP3-kommandona. Vissa implementationer av POP3 kan ha ytterligare kommandon eller utvidgningar, men de ovanstående är de som du hittar i den officiella POP3-specifikationen (RFC 1939).